A Széchényi család évszázadokon keresztül kiemelkedő szerepet játszott hazánk történelmében. A családi vagyon megalapozója Széchényi György (1605/1606–1695) esztergomi érsek volt, akit egyik kortársa egyszerűen csak „a bőkezűség és adakozás csodájának” nevezett. Nem ő volt az utolsó, akit a családból ezzel a jelzővel lehetett illetni. A Széchényiek már számtalan kiállítás témájául szolgáltak az elmúlt évtizedekben, most is több, a történetüket, illetve egyes tagjait bemutató időszaki és állandó tárlat látható országszerte. Ezek egyike a dunaújvárosi Intercisa Múzeum kiállítása, ahol szeptember közepéig egy nagycenki származású magángyűjtő több ezer darabos Széchényi-gyűjteményének egy szeletét láthatja a közönség.

Vígh Róbert elmondása szerint először Széchényi-érméket kezdett el gyűjteni, majd hamarosan már minden érdekelte, ami a családdal kapcsolatos, így ezen a kiállításon 1649-től egészen a második világháborúig találunk a családhoz köthető ereklyéket.

A tárlat első tárgyai a már említett Széchényi Györgyhöz kapcsolódnak, őt egy korabeli festmény és egy kézzel festett, aranyozott címer idézi meg. A Magyar Nemzeti Múzeum és a későbbi Országos Széchenyi Könyvtár alapítójától, Széchényi Ferenctől, valamint feleségétől, Festetics Juliannától saját könyveikből szerepel egy-egy példány.

A kiállításon kiemelt figyelmet kap fiuk, Széchenyi István és munkássága. Alakját számtalan festmény, metszet, szobor, érem jeleníti meg, de megtekinthető jó pár művének első kiadása, hagyatékából néhány könyv és irat, valamint egy 1860-as arany emlékérem, amelyből jelen pillanatban egyetlen példányt ismerünk. A Lánchíd történetét képeken, tervrajzokon, képeslapokon követhetjük végig. Kiemelkedő jelentőségű még Pyrker László érsek akadémiai oklevele, amelyet József nádor mellett Széchenyi István írt alá alelnökként, valamint egy festett, aranyozott gyászcímer a legnagyobb magyar ravataláról.

Sokan kevésbé ismerik fiainak élettörténetét, például Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazását, vagy Széchenyi Ödön úttörő hajóútját Pestről Párizsba, ahol Verne Gyula fogadta; de ő alapította meg a magyar és a konstantinápolyi tűzoltóságot is. A család későbbi neves tagjaiból megjelenik a gyűjteményben Széchényi Miklós püspök, Széchényi Viktor, egykori Fejér megyei alispán és fia, a híres vadászíró, Széchenyi Zsigmond is.

Intercisa Múzeum, Dunaújváros
2022. szeptember 18-ig