Részlet Az agyag életre álmodója – Németh János kerámiái című kiállításból

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum hároméves külső-belső felújítás és átalakítás után idén májusban nyitotta meg ismét kapuit a nagyközönségnek. A közgyűjteményi intézmény négy állandó és egy hamarosan nyíló időszaki tárlattal kezdi a nyári szezont.  

A múzeum legnagyobb tárlata az Elődeink élete című kiállítás, amely 450 nm-en, öt egymásba nyíló teremben mutatja be a város történetét, de egy mellékszálon Zala megye múltja és jelene is felvillan. A kiállításon kronologikus sorrendben ismerhetik meg Zalaegerszeg hajdani és mai polgárainak évszázadokon átnyúló történetét, különös tekintettel az életmódjukra, a mindennapjaikra, a viseletükre, a munkájukra és a mindenkori szórakozási lehetőségeikre.

A tárlaton életre kel egy egerszegi házaspár, ők kalauzolják végig a látogatót korszakról korszakra. A középkori mezővárosban földművesként jelennek meg, a török időkben végvári katonaként küzd a férfi, a 18. században egy céhes iparos életébe pillanthatunk be, a 19. századi reformkorban városi köznemesként tevékenykedik, a dualizmus korában urbánus értelmiségiként, a 20. századi Horthy-korszakban pedig hivatalnokként dolgozik Egerszegi Mihály. A Kádár-korszakban egy közeli faluból a városba költözött gyári munkásként igyekszik boldogulni a házaspár. A tárlat gazdag tárgyi anyagot vonultat fel, nagyméretű printelt dekorációk, enteriőrök és digitális tartalmak (humoros animációk, filmek, hanganyagok, interaktív játékok) segítik a megértést.

A múzeum állandó kiállítással emlékezik Zala megye híres szülöttére, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművészre is. A kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elismert művész nevével legtöbben a budapesti Szabadság-szobor és mellékalakjai szoborcsoportot kapcsolják össze, kétségkívül ez a legismertebb alkotása. Fiatal korában elsősorban zsánereket, portrékat és aktokat készített. Az I. világháborút követően már a leg­ke­re­set­tebb köztéri szobrászok közé tartozott, ma is számos hősi emlékműve és egyéb köztéri alkotása áll országszerte.

Egészen haláláig szorgalmasan dolgozott, nagyszámú alkotása és megmaradt vázlata termékeny alkotónak mutatják. Finom és érzékletes aktjai, elmélyülten jellemábrázoló portréi, ragyogóan komponált, mozgalmas szoborcsoportjai a legjobb művészmesterek közé emelik. Érdekesség, hogy a ’30-as években a kor olyan vezető személyiségei is rendeltek tőle portrét, mint például Erzsébet hercegné, G. B. Shaw vagy György kenti herceg.

A múzeum harmadik állandó kiállítása Az agyag életre álmodója – Németh János kerámiái címmel várja Önöket. Németh János Kossuth-díjas keramikusművészt mindenki ismeri Zalaegerszegen. Barátságos jelleme, művészi életútja, híresen legendás történetei miatt is közkedvelt művésze a városnak. Szobrainak, reliefjeinek elemeit ugyanúgy fazekaskorongon készíti, mint táljait, korsóit és bográcsait. Alkotásai az egyszerű emberek népi vallásosságon alapuló, de a pogány hitvilág elemeit is őrző világképét és a népművészet motívumkincsét örökítik korunkra. Művein megjelennek a göcseji táj jellegzetes motívumai, a környező falvak lakói, és velük jól megférve, az ő misztikus képzeletüket benépesítő szimbolikus figurák is.

Az elhivatottság mozaikjai című állandó tárlat Fekete György belsőépítész és iparművész előtt tiszteleg. A kiállítás a hatalmas és rendkívül szerteágazó életmű egyetlen szeletére, a művész életének utolsó bő évtizedében készült, általa mozaikoknak nevezett alkotásokra fókuszál.

Végezetül egy időszaki tárlat is várja a Zalaegerszegre látogatókat, nem is akármilyen! A július 1-jén nyíló kiállításon Rippl-Rónai József, a 19-20. század fordulójának egyik legnagyobb hatású festőóriásának műveivel töltődhetnek el. A Kaposvárról érkező kiállítási anyag 55 képzőművészeti alkotást és hat egyéb, a hagyatéki anyagból származó tárgyat mutat be az életműből.

A múzeum kiállításain kívül számos múzeumpedagógiai programmal, előadással és érdekes foglalkozással várja az érdeklődőket az év során, ezekről a múzeum honlapján olvashatnak bővebben.

Göcseji Múzeum
Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.