A Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) szigetszentmiklósi szakaszán, 2020. december 12-én hatalmas mértékű olajszennyezés történt. Ismeretlen tettes a település egyik csapadékvíz-csatornájába több ezer liter használt olajat öntött. A szennyezés felbecsülhetetlen károkat okozott: a védett úszóláp területéből közel 2000 m2 megsemmisült, természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajok pusztultak el.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a bejelentést követően azonnal III. fokú vízminőségi kárelhárítási védekezést rendelt el, majd megkezdődött a küzdelem az olaj ellen, mely helyenként 15 cm vastagságban borította a láp felszínét. Napi 24 órás munkával, közel 100 ember részvételével 11 nap alatt sikerült az elsődleges kárelhárítást elvégezni, melynek keretében több mint 600 tonna veszélyes hulladékot, és mintegy 50.000 liter olajos vizet szállítottak el a helyszínről. Csak ezt követően kezdődhetett meg a további kármentesítés és a terület rehabilitációja.

A rehabilitációs munkák célja a terület valamikori jellegének, növénytakarójának visszaállítása volt. Először tőzeges nádföldet helyeztek a mederbe, amely felgyorsítja a terület biológiai helyreállítását. A munkába a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai is bekapcsolódtak, akik meghatározták, hogy melyek azok a növények és állatok, amelyeket vissza lehet telepíteni. Ezt követően kerültek kihelyezésre a nádrizómák, fűzfahajtások, a tőzegpáfrány és a kúszó csalán egyedei. Fontos volt, hogy a rehabilitációs munkát március végéig befejezzék, hogy tavasszal az őshonos fajok ismét birtokba vehessék a területet.

A közel 400 millió forintot felemésztő, heteken át tartó munkálatok során az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép Duna-völgyi, az Észak-dunántúli és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkáját számos intézmény és szervezet segítette, e mellett a civil lakosság részéről is hatalmas volt a támogatás. Az összefogásnak végül meglett az eredménye: a területet szép lassan ismét birtokba vették az őshonos állatok és növények, azonban a teljes biológiai helyreállás, a zárt, tőzeges aljú nádas kialakulása még évtizedes folyamat lesz.

A Duna Múzeumban látható fotókiállítás célja, hogy bemutassa a vízügyi és természetvédelmi szakemberek megfeszített munkáját, amellyel megakadályozták a szennyezés továbbterjedését, és elősegítették a terület mielőbbi rehabilitációját.

Duna Múzeum, Esztergom
2023. május 15-ig