Vető János “Zuzu”: Ugorj (1986)

A K. A. S. (Kortárs Alkotók Stúdiója) Galéria magángalériaként az elsők között indult útjára a rendszerváltást követően. A galéria alapítójának és vezetőjének, Nyakas Ilonának személye mára valósággal összeforrt magával a helyszínnel és annak közvetlen környezetével, a Bartók Béla út mentén fokozatosan kialakult kortárs kulturális színtérrel.

Több évtizedes működése során a galéria számtalan, különböző generációhoz tartozó művésznek nyújtott és nyújt mind a mai napig bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A galérián túl a kortárs művészet és a művészek melletti feltétlen elköteleződését példázza Nyakas Ilona gyűjtői tevékenysége, amelynek egy szeletébe most egy kiállítás erejéig a közönség is bepillantást nyerhet.  Erre utoljára 2010-ben a Műcsarnokban ART FANATICS – Kortárs magángyűjtemények címen futó kiállítássorozat keretében nyílt lehetőség.

A gyűjtemény gerincét olyan alkotások adják, amelyeket azok a galéria indulásakor még friss diplomásnak számító művészek jegyeznek, akik azóta már közismert és elismert alkotóivá váltak a hazai művészeti színtérnek. A mintegy véletlenszerűen kialakult gyűjtemény mögött húzódó legfőbb motiváció Nyakas Ilona részéről mindvégig a támogatói szándék és felelősségtudat volt. A magát elsősorban „művészetfüggőként” meghatározó galériavezető vásárlói döntéseit az adott mű rá gyakorolt hatásán túl leginkább a művész élethelyzete befolyásolta. A gyűjteményépítés során felállított egyéni preferenciáival sosem törekedett egy stiláris egység kialakítására.

A mostani merítés a galéria és a vele egyidős gyűjtemény elmúlt 30 évéből válogat. A szelekció során a tér adottságainak figyelembevételével a kisebb méretű alkotások, szitanyomatok és rajzok élveztek előnyt. A tárlaton belül felállított kisebb egységek közötti kapcsolatot, párbeszédet az azonos motívum- és színvilág vagy éppen a feldolgozott téma hasonlósága, az alkalmazott technika teszi lehetővé és egyben a néző számára is értelmezhetővé, befogadhatóvá. A legkülönbözőbb alkotók munkáinak egymás mellé helyezése kaleidoszkóp módjára rajzolja fel a K. A. S. Galéria évtizedeken átívelő szellemiségét.

K. A. S. Gyűjtemény – Válogatás 30 év műtárgyaiból
K. A. S. Galéria, Budapest
2020. november 2-ig