A Magyar Nemzeti Múzeum idén nyáron nyitotta meg A Seuso-kincs. Pannonia fénye című állandó kiállítását. Ezzel a szinte az egész ország szívügyévé vált késő római leletegyüttes végre egy olyan modern, valamennyi műtárgyvédelmi követelménynek megfelelő kiállítóhelyre került, amely valóban méltó őrzője a több tízmillió eurót érő ezüstkincsnek.

„Szolgáljon sok századon át, Seuso, ez a készlet | s használják hosszan büszke utódaid is” – olvasni az ezüst lakomakészlet egyik díszes, valószínűleg jegyajándékba kapott ezüsttáljának verses feliratán. A 4.-5. századból származó készlet egykori birtokosa, a felirat tanúsága szerint, egy Seuso nevű férfi vagy valamelyik utódja volt.  Seuso a Római Birodalom gazdag elitjébe tartozott, és talán császári szolgálatban is állt. A föld mélyéről, a Balatonhoz közeli Kőszárhegyen vagy annak környékén, 1976-ban előkerült és sok viszontagságot megélt kincset minden bizonnyal két nagyméretű rézüstbe helyezve ásták el. Feltehetőleg egy barbár támadás elől próbálták így menekíteni az értékes készletet. Hogy a tulajdonos vagy az aki elrejtette a tárgyakat nagy valószínűséggel erőszakos halál áldozata lett, arra talán a legfőbb bizonyíték, hogy a kincseket később senki sem ásta ki, hosszú évszázadokig pihent a föld alatt érintetlenül.

A Seuso-kincs valóban megfelel a kincs szó minden kritériumának, mind értékét, mind nagyságát tekintve, s ezt most három elegáns teremben csodálhatja meg a közönség. Egy igazi felfedezőútra invitálja Önöket a múzeum, ahol más pannóniai luxustárgyakkal együtt, időrendi szempontokat is figyelembe véve osztották el a kincseket: a 14 ezüstedényt és az elrejtésükre használt rézüstöt, valamint a hozzájuk köthető kőszárhegyi ezüstállványt, amely első alkalommal látható közös kiállításon a Seuso-kincs darabjaival. Az út során körbejárható tárlók, 3D grafikák és modern, multimédiás eszközök is segítik a tárgyak megismerését, miközben a tárlat a lelet művészi értékei mellett a késő Római Birodalom elitkultúrájáról, a rómaiak ezüsttárgyakhoz való viszonyáról, illetve a kor arisztokratáinak képi világáról is sok mindent elárul.

A kiállítással egy időben készült el az azzal megegyező című igényes album is, amely egyedi műtárgyfotóival, térképeivel, illusztrációival és a kurátorok szövegeivel egészíti ki a kiállításon látottakat. A kötet nem a tárlat szigorúan vett vezetője, de sok tekintetben visszatükrözi azt: a Pannoniában talált luxustárgyak és a késő császárkori római elit kulturális közegébe helyezve mutatja be a legjelentősebb fennmaradt késő római ezüstkincsleletet.

A Seuso-kincs. Pannonia fénye
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
állandó kiállítás