Újabb honfoglalás kori leletekkel bővült a Magyar Nemzeti Múzeum Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában című kiállítása. A 2003-ban Balatonújlak-Erdődűlőn előkerült páratlan leletegyüttes nyolc kiemelkedő darabját a feltárás óta most először mutatják be a közönségnek.

Immár tizenkét éve, hogy az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának építése során Balatonújlak-Erdődűlőn a megelőző feltárásoknál előkerült egy 10. századi, regionális szempontból kiemelkedő jelentőségű, 17 sírból álló temető.

A feltárt sírok, a kor temetkezési szokásainak megfelelően, nyugat-keleti tájolásúak voltak, ugyanakkor a Felső-Tisza vidéki – többségében férfi sírokból álló – temetőkkel szemben itt kiegyenlített volt a nemek és a gyermek sírok aránya. Viszonylag magas számban találtak olyan sírokat is, ahol lóval vagy lószerszámmal temetették el a halottakat, de az is a lelet gazdagságát tükrözi, hogy egy sír kivételével minden sírban voltak használati tárgyak, többnyire ezüstből készült ékszerek vagy egyéb viseleti emlékek. A sírokban fellelt pénzérmék alapján a temető jól keltezhető; a sírok egy része a nyugat-európai – a Provence-i Hugó és II. Lothar által vert – érmékkel biztosan a 10. század középső harmadára vagy az az utáni időszakra tehető. Ezek az érmék egyben arra is utalnak, hogy az itt eltemetett közösség tagjai részt vehettek a nemzeti historikumban „kalandozásokként” számon tartott katonai vállalkozásokban. Az egykori közösség militáns jellegét mutatják a férfi sírok fegyvermellékletei is.

A lelőhely számos kérdést is új megvilágításba helyezett: az itt talált sírok gazdagsága ritka jelenség a Dunántúlon, a fegyvermellékletek sokasága pedig egyedi a 10. századi Kárpát-medencében. A csontokon végzett genetikai vizsgálatok azt valószínűsítik, hogy a sírok közt voltak olyan temetkezések is, amelyek között közeli, vér szerinti rokoni kapcsolatok feltételezhetők.

Az új kiállításrészben 8 lelet tekinthető meg. Ezek közül kiemelkedik az aranyozott ezüstlemezekből készült hajfonatkorong-pár, amely elsőrendű ötvösmunka és az az egyedülálló növényi palmettás díszítésű ezüst lemez, amellyel az egyik sírban feltárt nyerget díszítették: honfoglalás kori leletek közül ilyen még nem került elő.

A feltárást az MTA Régészeti Intézetének munkatársai végezték, a leletegyüttest a területileg illetékes Rippl-Rónai Múzeumba helyezték el Kaposváron, de a feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállításrészében mutatkozik be először.

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum