Újra hármas kiállítás látható az acb Galéria Király utcai termeiben. A New Yorkban élő, ökológiai vagy természetművész Agnes Denes munkái több évtizedet ölelnek fel, benne a nagy nemzetközi visszhangot keltő, 1982-es Búzamező című projektjével, amikor is Manhattan déli részén egy korábbi hulladéklerakót alakított át előbb szántóvá, majd két hektáron hullámzó búzamezővé. Lantos Ferenc zománcfelfedezései a bonyhádi Zománcipari Művekhez és a 60-70-es években hazánkban is virágzó szimpóziummozgalomhoz kapcsolódnak, Gresa Márton pedig napjaink digitálisan erősen fertőzött és persze ironikus vizuális nyelvét beszéli.

Agnes Denes: Öko-logika-filozófia a tájban (acb Galéria)

Agnes Denes (1931) acb Galériában rendezett második önálló kiállítása az alkotó Rizs/Fa/Temetés című korai land art munkájára fókuszál. Az akciót a művész először 1968-ban „magánrituáléként” valósította meg, majd megismételte egy évtizeddel később. Az általa megalkotott, az ökológiai gondolkodás és cselekvés fontosságát hangsúlyozó Öko-Logika fogalmának első gyakorlataként, az esemény Denes elköteleződését jelentette a környezeti és az emberiséget érintő kérdések iránt. Az első ökológiai témájú, köztéri művészeti alkotásként számontartott Rice/Tree/Burial az életet és a növekedést jelképező rizs ültetéséből, az élet- és természetes folyamatokba való beavatkozást jelző fák megláncolásából, valamint a művész saját, absztrakt gondolkodást és alkotást szimbolizáló haikuinak (haiku: a japán költészet egyik jellegzetes versformája) az eltemetéséből állt. Ennek az ökofilozófiai munkának az egymással összefüggő és egymásra épülő három fejezete a korai programadó munkáit és későbbi projektjeit is strukturáló háromszögelés (tézis, antitézis, szintézis) első kifejezését jelentette Denes gyakorlatában. 

Lantos Ferenc: Mire képes a zománc? (acb Plus)

A hatvanas évek végén hazánkban is virágzó szimpóziummozgalom egyik első úttörője a Bonyhádi Zománcművészeti Alkotótelep volt. A résztvevő művészekre, élükön Lantos Ferenccel, felszabadítóan hatott az új anyaggal, a zománccal való kísérletezés. Az acb Plusban megrendezett kiállítás bemutatja, hogyan ültette át Lantos zománctechnikára a grafikáiból már ismert következetes vizuális rendszerét, s egyúttal hozott létre egészen új típusú műveket, melyeket épületeken, köztereken és a természeti környezetbe helyezve képzelt el. Lantos a zománc technikai lehetőségeit kitapasztalva, a gyárban kötött ismeretségek révén, az ott dolgozók segítségével, a kiégetés során hosszútávon időtálló, telt opak színekkel és a sablonok adta ismétlődő formákkal kidolgozta a maga zománcpanelekből álló vizuális nyelvét. Lantos építészethez kötődő munkásságának főműve a DÉDÁSZ-fríz, melynek néhány panelje szerepel az acb Plusban rendezett kiállításán is.

Lantos Ferenc (1929–2014) a hatvanas években – organikus kísérleteken keresztül – a természeti látványt mondriáni értelemben geometrikus elemekre bontó, következetes vizuális formanyelvet dolgozott ki. Mestere az egykori Abstraction-Création tag, Martyn Ferenc volt, akinek hatására Lantos a 20. századi absztrakt és konstruktivista hagyományok továbbvitelét és megújítását tűzte ki célul. A hatvanas évek végére már a kiállításon is bemutatott geometrikus irány vált mérvadóvá művészetében.

Gresa Márton: A szemedben élek (acb Attachment)

Gresa Márton (1993) acb Attachmentben rendezett, bemutatkozó önálló kiállításán új, formázott festménysorozata debütál. A művész legújabb alkotásai is korunk digitális vizuális és kommunikációs kultúrájára reflektálnak, amely teljesen megváltoztatta valóságérzékelésünket. Gresa művein a képi elemek mellett nagyon hangsúlyos szerep jut a szöveges feliratoknak: a reklámokból ismert felszólító módú angol kifejezések mintha ironikusan folyamatosan ki is oltanák saját jelentésüket. Gresa Márton számos tipográfiai játéka pedig nemcsak megidézi a digitális esztétika még optimizmussal teli hőskorát, hanem a tautologikus mondattöredékekből valóságos vizuális mintázatokat is kialakít.

Gresa Márton 2019-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Kármán Dániellel közösen hozta létre a Birdhouse névre keresztelt műtermet és bemutatótermet. Alkotói kollektívaként (Birds of Cool) 2022 tavaszán debütáltak a Q Contemporary kiállítóterében, a későbbiek során pedig a MODEM New Meditations című kiállításán is szerepeltek. Gresa első egyéni tárlatait 2022-ben rendezte Budapesten az artkartellben és Pécsett a Nick Galériában.

Képek forrása: acb Galéria

Mindhárom kiállítás 2023. augusztus 4-ig látogatható.