John William Waterhouse (1849-1917): Shalott kisasszonya, 1888, olaj, vászon, Tate, Sir Henry Tate ajándéka, 1894, Fotó: ©Tate

Soha annyi preraffaelita remekművet nem láthatott még magyar közönség hazai múzeumban, mint amennyit most a Magyar Nemzeti Galéria idei első nagyszabású kiállításán bemutat. A közel negyven festmény és több mint félszáz grafika a Tate Britain gyűjteményéből érkezett Budapestre.

„Nem tudlak megfesteni, de nagyon szeretlek” – írta William Morris a feleségéről készült La Belle Iseult című festménye hátoldalára 1858-ban. Morris szerelmes szabadkozása ellenére egy gyönyörű nőt láthatunk a képen, akinek alakja azért különösen fontos, mert a preraffaelita festők egyik legnagyobb mesterének, Dante Gabriel Rossettinek is egyik kedvenc modellje, több alkotásának múzsája volt a szomorú szemű Jane Morris. Róla mintázta például az ezen kiállításon is látható, Ábrándozás című világhírű festménye nőalakját is.

De kik voltak és honnan jöttek a preraffaeliták? A kifejezéssel először 1848-ban találkozott a londoni művészeti élet, hiszen ebben az évben határozta el hét izzó szívű fiatal, hogy fellázadnak a londoni Királyi Művészeti Akadémia konzervatív oktatási elvei ellen, és megalapítják saját művészeti körüket, a Preraffaelita Testvériséget. Vezetőik Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais és William Holman Hunt voltak, akik társaikkal együtt megegyeztek abban, hogy ezentúl a középkori, illetve a kora reneszánsz, Raffaello előtti művészetet tekintik példaképnek. Legfőbb támogatójuk John Ruskin műkritikus-esztéta volt, akinek írásai és tanácsai sokat segítettek abban, hogy a kezdeti heves támadások után a közvélemény is megszeresse a csoport alkotásait.

Arthur Hughes (1832-1915): Szent Ágnes-este, 1856
Tate, Mrs. Emily Toms hagyatékából, édesapja, Joseph Kershaw emlékére
Fotó: ©Tate

A preraffaelitákat vallásos szimbolizmus, az irodalomhoz (ők maguk is írtak verseket), a Bibliához és a legendákhoz fordulás jellemezte. Azonban nem egyházi képeket festettek, hanem a régi történetekbe leheltetek új életet. Elsősorban mindig a szavakkal nehezen kifejezhető emberi érzések bemutatására törekedtek, hőseiket pedig a modern Anglia embereiről, kortársaikról és családtagjaikról mintázták, olyannyira, hogy sokszor a Szent Családot is hétköznapi emberekként (akár munkáscsaládként) ábrázolták. Szép példa erre Millais: Krisztus szülei házában című festménye.

A preraffaeliták műveikben idővel megjelentek a mindennapi élet problémái, az iparosodás, az emigráció, a gyereknevelés és a női emancipáció témái is, de náluk láthatott a nagyérdemű sírásásban megerősödött kezű apácát is. Természetábrázolásukban egy sokkal realisztikusabb, már-már tudományosan objektív természetszemlélet jellemezte őket. Szerettek órákat (sokszor napokat, heteket) a szabadban tölteni, hogy aztán képeiken a táj legapróbb részleteit is bemutathassák. Thomas Seddon például csaknem négy hónapot töltött el sátorban egy Jeruzsálem melletti dombon, hogy az Olajfák hegyét saját személyes tapasztalatai alapján tudja megfesteni.

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) Monna Vanna, 1866, olaj, vászon, Tate, vétel Sir Arthur Du Cros és Sir Otto Beit segítségével az Art Fundon keresztül, 1916
Fotó: ©Tate

Az eszményi szerelem, a szépség keresése és egyfajta modern nőábrázolás is meghatározó volt munkásságukban (különösen Rossetti és az őt követő második generációs preraffaeliták művészetében). Érdekes tény, hogy a preraffaeliták szinte összes múzsáját ma névről is ismeri a művészettörténet, hisz az éteri szépségű hölgyek arcvonásait a művészek legtöbbször saját vagy kortársaik szerelmeitől, élettársaitól kölcsönözték. Ilyen – a már említett Jane Morrison kívül – Rossetti fiatalon meghalt felesége Elizabeth Siddal, vagy a preraffaeliták egyik hivatásos modellje (és egyben Rossetti későbbi szeretője) Fanny Cornforth is.

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882): Beata Beatrix, 1864–1870 körül, olaj, vászon
Tate, Georgiana, Mount-Temple bárónőjének ajándéka a férje, Francis, Mount-Temple bárója emlékére, 1889, Fotó: ©Tate

A valóban lenyűgöző kiállításon összesen kilenc szekció mutatja be a preraffaeliták művészetét, egykori tagjaik és követőik életét, illetve képeik keletkezésének történetét. S ha ez nem lenne elég, ehhez kapcsolódva egy bónuszkiállítás is várja Önöket Az utópia szépségePreraffaelita hatások a századforduló magyar művészetében címmel, ahol a mozgalom magyarországi hatásait is megismerhetik, olyan alkotókkal, mint Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Kozma Lajos vagy Sassy Attila.

Vágyott szépség – Preraffaelita remekművek a Tate gyűjteményéből
Az utópia szépsége – Preraffaelita hatások a századforduló magyar művészetében
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
2021. augusztus 22-ig

John William Waterhouse (1849-1917): Az orákulum tanácsára várva, 1884, Olaj, vászon,
Tate, Sir Henry Tate ajándéka, 1894, Fotó: ©Tate