Bozsó Gyűjteményben látható, október 17-ig.

„Vannak dolgok, amiket el tudok képzelni és le tudok rajzolni. Vannak, amiket el tudok képzelni, de nem tudok lerajzolni. Vajon le tudok-e rajzolni valami olyat, amit nem tudok elképzelni? Ez az, ami igazán érdekel“ – ezeket az Orosz Istvántól vett sorokat kecskeméti kiállításának utolsó termében olvashatjuk. Mire ideér a látogató, addigra minden bizonnyal ő maga is elgonolkodik azon, hogy vajon mi az, amit az idén 70 éves Kossuth-díjas grafikusművész, animációsfilm-rendező nem tud lerajzolni vagy elképzelni. Mert úgy tűnik, hogy nincs ilyen. Tud rajzolni olyan ablakot, amelyik egyszerre nyílik kifelé és befelé is, olyan oszlopot, ami egyszerre van elől és hátul, vagy olyan tájat, ami igazából egy emberi fej, de vele azt is el tudjuk képzelni, hogy bizony lehetünk ugyanabban az időben kívül és belül is egy gömbben.

A Bozsó Gyűjteményben látható kiállításának anyagát maga Orosz István válogatta össze, s bár plakátjai (szándékoltan) hiányoznak e bemutatóról, rézkarcai, optikai anamorfózisai és deszkametriái felejthetetlen élménnyel szolgálnak. Alkotásait ugyanis soha nem elég „csak” nézni, meg is kell fejteni azokat, vagyis mindig fontos szerep jut a befogadónak, aki persze többféleképpen is értelmezheti a képeket, s ez itt egyáltalán nem baj, hisz megannyi furfang, trükk, sőt szimbólum van elrejtve mindegyiken.

Rézkarcainak egyik visszatérő szereplője a rinocérosz, ami nem véletlenül hasonlít Dürerére. Orosz meggyőződése ugyanis, hogy Dürer óta minden valamirevaló grafikusnak illik egy rinocéroszt megörökítenie. Mestermunkák anamorfózisai is, hisz az első pillantásra összevisszaságnak tűnő rajz a rá helyezett tükörhengeren visszaverődve válik képpé, például az egyiken az elmosódott szőlőlevelek zűrzavarából a hengeren Dionüszosz boristen feje rajzolódik ki. Orosz István életművében különleges helyet foglalnak el deszkametriái is. Ezen a kiállításon házának tetőfelújításból megmaradt, különböző színű cserépléceiből készült alkotásait láthatják, amelyek szintén izgalmas tér- és időbeli játékra hívnak.

Bármi is legyen Orosz István (vagy művésznevén: Utisz) alkotásainak tárgya, mindig különleges élmény képei előtt állni, jó őket megfejteni, rácsodálkozni, vagy éppen fejünket vakarva értetlenkedni.

Képek forrása: Orosz István

Orosz István grafikusművész kiállítása
Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
2021. október 17-ig