Az Országos Széchényi Könyvtár a legnagyobb magyar közgyűjteményként ritkán látható és sokszor első látásra meglepő kincsek egész sorát őrzi. Ezekből válogatva most munkatársaik elhatározták, hogy „A hónap műtárgya” címmel minden hónapban bemutatnak egy-egy olyan ereklyét, kuriózumot, amelyeket eddig ritkán, vagy egyáltalán nem láthatott a magyar közönség. A sorozat első alkalmával egy igazi „könyves Liliputba” invitálják az érdeklődőket, hogy megmutassák az ország legkisebb rekordereit.

 
Miért készültek minikönyvek? Ki és miért akart tenyérnyi vagy ujjhegynyi könyvecskéket kiadni?  Ki olvasta ezeket? Ezekhez hasonló kérdéseket biztosan feltesznek a kiállításra érkezők.

Arra nézve nincs pontos adat, hogy mióta gyártanak miniatűr könyveket, de a bécsi Philobiblon c. folyóirat egyik cikke már így tesz említést róluk 1928-ban: „Ha a fecsegő Pliniusnak hinni lehet, már Cicero is ismert egy olyan Illiast, amelyet parányi betűkkel és olyan kis lapokra írtak, hogy egyetlen dióhéjban el lehetett helyezni.” Az biztos, hogy az egyik legrégibb ismert mikrokönyv, az Exercice du chrétien 1737-ben jelent meg Párizsban, egy példánya pedig az Országos Széchényi Könyvtárban is megtalálható.

A legidősebb magyar nyelvű miniatűr könyvet Kolozsváron adták ki 1759-ben, címe Elein való megtérésnek gyümöltse. A kiadvány népszerűségét mutatja, hogy négy kiadását is őrzik a Széchényi Könyvtárban.

A kisméretű könyvek előállításának célja a hordozhatóság volt, mivel az emberek már a középkorban is szerették magukkal vinni olvasmányukat. Az első nyomtatásban megjelent miniatűr könyvek nagy része még vallási témában íródott. A 18. század végén viszont már megjelentek az almanachok és naptárak miniatürizált változatai is. Ezek elsősorban hölgyek számára készültek, amelyre a könyvek belsejébe ragasztott tükör, illetve a díszes kötéstábla utal.

A nemzeti könyvtár egyik legszebb „liliputi” könyve egy, az első világháborúban harcoló magyar katonához köthető. A Ferenc József portréjával díszített apró kötet, amely A király szózata a nemzethez címet kapta, 1914. július 28-án jelent meg. A díszes könyvecske feltételezhetően viselője nyakában lógott, tulajdonosát győzelemhez segítve.

Kevéssé köztudott, hogy a miniatűr könyvek nem a kora újkorban, vagy az előző század elején, hanem az 1960-as, ’70-es években számítottak igazán népszerűnek. Az OSZK legkisebb könyve egy 1974-ből származó 5×5 mm-es mikrokönyv, amely A kapa nevet viseli, és a világhírű grafikus, nyomdász Andruskó Károly linómetszeteit tartalmazza egy közönséges kapáról. A művész ugyanis alkotásaiban előszeretettel fordult a foglalkozásokat, tájakat, városokat bemutató témákhoz.

A nemzeti bibliotéka minikönyv gyűjteménye több mint 5000 kötetet tartalmaz, amellyel a legteljesebb hazai kollekciónak számít. A gyűjtemény 2012-ben 2900 darab minikönyvvel gazdagodott, miután a Zrínyi Nyomda egykori vezetőjének, Bolgár Imrének a hagyatéka is az intézménybe került. Özvegye kérésének megfelelően a mini kötetek egy állandó kiállításon láthatók. A tárlat olyan műveket is tartalmaz, amelyek Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Jack London vagy Ibsen nevéhez köthetők. A kiállítás megtekinthető a könyvtár VII. emeletén elhelyezett vitrinekben, keddtől szombatig, reggel 10 órától este 18 óráig. A tárlatról csoportvezetések alkalmával további érdekességek tudhatók meg, melyekre a csoportvezetes@oszk e-mail címen lehet jelentkezni.