Ki volt Gorka Géza? Keramikusművész, sikeres vállalkozó és kortársai szerint a „magyar Picasso”. A Kieselbach Galéria karantén utáni első kiállítása egy fél évszázadot átölelő alkotói életművet mutat be, A megtörhetetlen Gorka címmel.

Bár Gorka Géza keramikus alkotói munkássága a 20. század legviharosabb évtizedeit öleli át, de alkotóként, kivitelezőként és kereskedőként egyaránt töretlen sikerrel formálta és vitte piacra kerámiáit. Pályáját a megújulás készsége jellemzi; a történelem fordulatai számos akadályt állítottak elé, mégis szakmai és kereskedelmi sikerek kísérték hazai és a külföldi közönség körében egyaránt. Szovjet katonák lőtték szét műveinek nagy részét otthonában, ’45-ben pedig munkaszolgálatra hurcolták, mindezek ellenére mégis öt évtizeden át folytatta alkotói tevékenységét.

Sokoldalúságában, alkalmazkodásra és megújulásra való készségében rejlik sikerének titka: a Gorka-kerámiák változó körülmények között is képesek voltak az alkotói autonómia megőrzésére és egyben megfelelni az adott időszak esztétikai kívánalmainak. Életműve egyszerre táplálkozik a fazekasság archaikus gyökereiből, a magyar népművészet formavilágából és avantgárd művészeti hatásokból. A ’30-as évek art deco tárgyai és a ’60-as évek modernségéhez kapcsoló „retro” kerámiái kortárs áramlatokhoz csatlakoznak, miközben a habán kerámia és a magyar paraszti világ kézművességének hagyományait is művészetébe olvasztja. Ennek a változatos életműnek a szakaszait széles műtárgyanyagon keresztül mutatja be kronologikus rendben a Kieselbach Galéria tárlata, a kerámiákat nem vitrinben, hanem szabadon elhelyezve, a darabok így jól megtekinthetők, felületük minősége közelről tapasztalható.

A kiállítás egyik különleges darabja az a műtárgy, amelyet Gorka Géza készített a verőcei műhelyében talált cseréptörmelékekből. A műhelyben őrzött kerámiákon szovjet katonák agyaggalamb-lövészetet gyakorolva semmisítették meg a Gorka-életmű egy részét. A cseréptörmelékből készült különleges dombormű, amelybe a szétlőtt kerámiák darabjait ágyazta be, az életmű elvesztett részének mementója.

Gorka Gézát a kortárs közönség a „magyar Picassónak” nevezte. Picasso a ’40-es évektől kezdve kísérletezett a kerámia műfajával, a kiállítás megeleveníti a két művészt egymáshoz és a kerámia művészetéhez fűző szálakat, illetve egy Picasso festette kerámiatál is megtekinthető.

A kiállítás anyagát Chovanecz Balázs gyűjteménye adja, aki másfél évtizedes gyűjtőmunka eredményeként hozta létre a legnagyobb Gorka-gyűjteményt. A kiállításhoz kapcsolódóan jelenik meg az eddig megszületett legnagyobb magyar iparművészeti album, a terjedelmes, 600 oldalas Gorka Géza életműve Chovanecz Balázs gyűjteményében című kötet, amely a magyar iparművészet történetének egy fontos fejezetét dolgozza fel méltó módon.


A megtörhetetlen Gorka
Kieselbach Galéria, Budapest
2020. július 15. – augusztus 15.