A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Terme egy újabb kiállítást nyitott meg néhány nappal ezelőtt. Ezúttal az MKE Művészeti Gyűjteményébe az elmúlt években adományként bekerült grafikai alkotásokból rendezett tárlattal várja a látogatókat. A gazdag gyűjteményből most bemutatásra került válogatás, amellett, hogy átfogó képet nyújt a kortárs magyar grafikáról, tiszteleg az adományozók előtt is.

A nagy múzeumokhoz hasonlóan, az MKE Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény is büszkén tárja a közönség elé új szerzeményeit, ezzel is felhívva a figyelmet az adományozás jelentőségére. A gyűjtemény profiljából adódóan, a kiállított alkotások grafikai művek, melyek az intézményhez kötődő adományozók által kerültek az egyetem birtokába. A kiállítás ebből az adottságból és az új szerzemények jellegéből kiindulva a magyar grafika elmúlt három évtizedéről nyújt átfogó képet, három grafikai műhely köré csoportosítva a műveket. A tárlat gerincét a Váci Grafikai Műhely lapjai alkotják, ezt egészíti ki a Makói Mappákból bemutatott válogatás, és végül az egyetem nemrég elhunyt mestere, König Róbert-hagyatékából a gyűjteménybe bekerült alkotások válogatott kollekciója. 

Nagy Gábor alkotása

A kiállítás törzsét a Magyar Grafikus Művészek Szövetségének adományaként a gyűjteménybe került 250 művész több mint 1300 grafikai lapjából válogatott anyag jelenti. A művek a nyolcvanas évek végétől a közelmúltig nyújtanak reprezentatív áttekintést a nyomtatott művészi grafikai termésből. Az alkotások nagy része a Váci Grafikai Műhelyben (1990-2015) készült nagyméretű, színes litográfia. A műhely különlegessége, hogy 70×100 cm-es színes litográfia egyedül itt nyomtatható az országban.

A Magyar Grafikus Művészek Szövetsége a Vácon készült művekből rendszeresen kapott egy-egy példányt. Emellett számos hazai és külföldi kiállítást is rendezett tagjai munkáiból. Ennek kapcsán művek százai kerültek gyűjteményébe, amely így idővel a kortárs magyar grafika legnagyobb kollekciója lett. (Mely volumenében a múzeumi gyűjtemények kortárs anyagával vetekszik.) Ezt a kivételes gazdagságú gyűjteményt a szövetség 2015-ben az egyetemnek adományozta. Néhány alkotó azok közül, akiket a gyűjtemény reprezentál: Albert Ádám, Ágotha Margit, Banga Ferenc, Bálványos Huba, Barabás Márton, Borgó György, Gallusz Gyöngyi,  Kádár Katalin, Kéri Imre, Kótai Tamás, Orosz Csaba, Rácmolnár Sándor, Sulyok Gabriella, Szabados Árpád, Szőnyi Krisztina, Swierkiewicz Róbert, Helyettes Szomjazók…

A 20. századi magyar grafika történetében kitüntetett szerepe van a Makói Grafikai Művésztelepnek (1978-1990). A művésztelep 1978-tól Kocsis Imre grafikusművész és Dévényi István művészettörténész, majd a 80-as évektől Hajdu István műkritikus vezetése alatt virágzott fel. A fő profil a helyi nyomda adottságaira építő, fotóalapú sokszorosított grafika lett. Ennek eredményeként az ofszet- és szitanyomás elfogadásra került a képzőművészeti grafika területén, fordulatot hozva ezzel a magyar grafika történetében.  A magyar grafikában ez a művésztelep vált a kísérleti, konceptuális, fotó alapú művészi grafika központjává. 1978-tól minden évben mappát adtak ki az ott készült legsikerültebb munkákból. E kis példányszámú mappák ma már gyűjtői kuriózumok, teljes sorozatuk alig néhány közgyűjteményben lelhető fel. Ezért is különleges a Grafikai Tanszék egykori vezetője, Kocsis Imre adománya, a Makói Mappák teljes sorozata. A mappákban képviselt művészek közül többen ma a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatói. Néhányan a névsorból: Attalai Gábor, Bak Imre, Baranyay András, Benes József, Eszik Alajos, Gaál József,  Gémes Péter, Károlyi Zsigmond, Kocsis Imre, Kőnig Frigyes, Lakner László, Lengyel András, Pinczehelyi Sándor, Szemethy Imre, Szikora Tamás, Szirtes János, Ujházi Péter, …

Borgó György Csaba alkotása

Az Egyetem Grafikai Tanszéke nemcsak a fiatalok oktatásának színtere, hanem hagyományosan az itt működő tanárok grafikai alkotásainak is hátteret ad. A tanszék a mai magyar művészi grafika technikailag legjobban felszerelt központja, amely a hagyományos technikáktól (fametszet, linómetszet, rézkarc, litográfia), a szitanyomáson át a komputergrafikáig ívelően ad lehetőség a nyomtatott képalkotásban folytatott kísérletekre. Ehhez a műhelyhez kapcsolódik König Róbert (1951-2014) működése, aki 1975-ös diplomázást követően, 2014-ben bekövetkezett haláláig volt az egyetem Grafikai Tanszékének tanára. Munkássága a tradicionális grafikai technikák alkalmazásával a grafikai képalkotás klasszikusai nyomán alkotja meg vizionárius, szimbolikus világát. A mostani kiállításon azok a grafikái és vázlatfüzetei kerültek a falakra, amelyek Kőnig Frigyes jóvoltából kerültek az egyetem művészeti gyűjteményébe.

Mecénások dicsérete
2020. január 24-ig  
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, Budapest