Rendkívül értékes, az elmúlt ezer év magyar történelmének legfontosabb kordokumentumait mutatja be a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának ismét látogatható, kétnyelvű kiállítása. A tárlat 14 eredeti irat és számos látványos, multimédiás elem segítségével 14 sorsfordító eseményt – és velük együtt 14 történelmi korszakot – elevenít fel.

A sort a Magyar Nemzeti Levéltár legrégebbi oklevele, a Veszprémvölgyi kiváltságlevél (1109) nyitja, amely a Magyar Királyság hivatali írásbeliségének első darabjai közül való. A tárlaton megtekinthető II. András aranybullával megerősített oklevele (1221) és Mátyás király 1464. évi törvénye, amely elsőként rendelkezik a Szent Korona őrzéséről. A 400 éves Habsburg-magyar viszony legfontosabb dokumentuma, a Pragmatica Sanctio (1723) mellett a Levéltár bemutatja az Erdélyi Nagyfejedelemség rangemelő oklevelét (1765), melyben Mária Terézia Erdély különállását biztosította, és a nagyfejedelemség rangjára emelte a tartományt. A látogatók megismerhetik 1848 alkotmányának eredeti dokumentumát, az új magyar felelős minisztérium által felterjesztett Áprilisi törvényeket (1848), amellyel Magyarország a feudalizmust hátrahagyva a polgárosodás útjára lépett. E korszakból megtekinthető még az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttének alapdokumentuma, a Kiegyezés (1867) is.

A sorsfordító dokumentumok hangsúlyos eleme az országot feldaraboló Trianoni békeszerződés, amelyet az 1921. évi XXXIII. törvénycikk iktatott be a hazai jogrendbe.  A 20. század sötét emlékeit őrzi továbbá a Magyar-szovjet jóvátételi egyezmény (1945) és a szovjet katonák magyarországi tartózkodásának jogi helyzetét rögzítő 1957. évi 54. törvényerejű rendelet. A tárlatot a rendszerváltás, vagyis az Antall-kormány alakuló ülésének jegyzőkönyve (1990. május 23.) zárja.

A rendkívül látványos, panoráma-, illetve hologramvetítéssel is kísért tárlat magyar és angol nyelven is várja a látogatókat.

Képek forrása: Magyar Nemzeti Levéltár

A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest

2022 őszéig