Drónfotó a Tócó-patak keleti partján talált vaskori házsorról (Fotó: Pelta Bt.)

Értékes leletekre, egy kelta falura bukkantak a Déri Múzeum régészei, akik a mostani nehéz időszakban is folyamatosan végzik munkájukat. A lelet kellemes meglepetésként érte a szakembereket, mert bár korábban is végeztek a környéken próbafeltárásokat, nem számítottak arra, hogy egy 2200-2300 éves kelta falu kerül elő a föld alól.

A Déri Múzeum Régészeti Tára a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés értelmében régészeti megelőző feltárást végzett a városban, a Derék utca végén található beruházási területen. 

A körülbelül 8.000 négyzetméter nagyságú felszín a Tócó-patak keleti, enyhén a vízfolyás felé lejtő partján található. A feltárás során napvilágra került egy késő vaskori, valószínűleg a Kr.e. 3-2. századra keltezhető kelta falu részlete. 

Az egyik félig földbe mélyített ház bontás közben (Fotó: Andirkó Lajos, Déri Múzeum)

A Déri Múzeum közleménye szerint a falu hét, félig földbe mélyített, téglalap alakú házát sikerült feltárni. Az ilyen korú településekre jellemző leletek (kerámia, csontból, vasból és agyagból készült használati tárgyak, az általuk tartott és vadászott állatok csontmaradványai)  mellett a három hétig folytatott kutatás érdekessége, hogy ekkora késő vaskori falurészlet nem volt még ismert Debrecen határából ezidáig.