Regős István alkotása

Egy patinás kiállítási intézménynek, amelyet története is a tradícióra figyelő nyitottság felé orientál – ilyen a Műcsarnok is – egyszerre feladata a hagyományok és a kísérleti attitűd tisztelete, és ezeknek az új értékekkel való összeillesztése, a közvetítő szerep felvállalása.

Ebben egy olyan térstruktúra, mint a Műcsarnok kiállítótereinek egymáshoz simuló sora, a mellérendelő pozicionálásnál jóval többet adhat. Az átjárható „falak” a festészet, a plasztikai és médiaművészet szinergiái által létrehozott szellemi kaland élményét kínálják. Mostani tárlatuk pólusain is – mint például Kazi Roland kinetikus szobor-robotjai, vagy iski Kocsis Tibor installációba rendezett művei – szeretné rendszerként újraértelmezni az alkotó folyamatokat térben és időben. Ahogy a kiállítás ajánlójában is olvasni: Az „alkotás géniusza” fel kívánja tárni a tér-idő kereteit”. Ez az oka annak, hogy a Frissen-kiállításokkal – immár ötödször – a Műcsarnok az egy-egy térben, egy-egy művész egy-egy kurátorral megvalósuló egyéni (!) személyes kiállításainak tereit egy időben összenyitja.

Elekes Károly alkotása

Az előző alkalmakkor kivétel nélkül olyan műegyüttesekkel találkozhattunk, amelyek összegezték egy-egy alkotó közelmúltbeli munkásságát. Ez olyan kommunikációra ösztönözte a befogadó közönséget, amely az egyre sebesebben változó világban is egy-egy váratlan, műfajok közötti és/vagy interdiszciplináris, intermediális gondolkodásmód-átjárókra talált. Falakon hatolt át, akár eretnek vagy kánontörő élményt indukált. Reményeik szerint most is létrejön ez az aktuális csoda. Mert nem szabad beletörődnünk abba, hogy a tudomány, a művészet különféle ágait művelők alig tudják egymásról, mit csinál, mivel kísérletezik a másik. Így a Frissen-kiállítások hozta nyitásért valóban őszinte köszönet jár a múzeumnak, a kiállítóknak – most: Bernát Andrásnak, Dréher Jánosnak, Elekes Károlynak, Gál Andrásnak, iski Kocsis Tibornak, Kazi Rolandnak, Kucsora Mártának, Mózes Katalinnak, Regős Istvánnak és a kurátoraiknak.

Személyesen/Frissen 2021
Műcsarnok, Budapest
2022. február 13-ig