Albrecht Dürer: A séta (részlet)

A Szépművészeti Múzeum különösen gazdag, mintegy kilencezer lapot számláló grafikai gyűjteménnyel rendelkezik, s ennek egyik legértékesebb szegmense a német rajzok együttese. A gyűjtemény alapját a magyar állam által 1870-ben megvásárolt Esterházy-gyűjtemény képezi, három és fél ezer rajzzal és több tízezer sokszorosított grafikával.

A lapok döntő részét Esterházy Miklós herceg 1804 körül Nürnbergben vásárolta egy ottani kereskedőtől, Paulus Prauntól, aki a már akkor is igen rendkívülinek számító 16. századi gyűjteményét adta el a magyar főúrnak. A német rajzok csoportját Delhaes István festő és restaurátor hagyatéka is gazdagította az idők során, amely 1901-ben került a magyar állam tulajdonába, de néhány kiemelkedő művet a múzeum műkereskedelemből is vásárolt.

A német kollekció rendkívüliségéhez tehát kétség sem fér, mégsem rendeztek átfogó kiállítást e művekből az elmúlt ötven év során (persze ebben fényérzékenységük is közrejátszott). A mostani tárlat tehát régóta hiányzott a hazai kiállítási palettáról, de megszületésének fő apropóját mégsem ez adta, hanem az, hogy közel tíz évi kutatómunka után elkészült és nyáron megjelenik a múzeum 15-16. századi német rajzainak tudományos feldolgozását tartalmazó szakkatalógusa, melynek amolyan hírvivő posztját is hivatott betölteni a kiállítás.

Albrecht Dürer: A lovag, a halál és az ördög

A Michelangelo-teremben látható tárlat hat szekcióban (A kezdetek: 15. századi rajzok, Albrecht Dürer és köre, Chiaroscuro-rajzok, Az önálló tájábrázolás kezdetei és a fiktív táj, Előkészítő rajzok, Művészet II. Rudolf prágai udvarában) mutatja be a korszakot. Persze ki más lehetne mindez origójában, mint a német reneszánsz nagy újítója, Albrecht Dürer, akinek a gyűjtemény közel kétszázötven metszetét őrzi. Ezek közül tíz látható a mostani kiállításon, köztük A lovag, a halál és az ördög, az Apokalipszis négy lovasa, a Melencolia I vagy a Szent Jeromos a dolgozószobában című munkái.

Dürer mesterművei mellett műhelyének tehetséges alkotóitól is láthatóak metszetek és rajzok a tárlaton. Így találkozhatnak Albrecht Altdorfer, Augustin Hirschvogel és Hans Baldung Grien műveivel is, de Veit Stoss szobrásztól is látható két rajz, ami azért különösen értékes, mert a világon mindössze öt rajz maradt fenn tőle, s ebből kettőt éppen a Szépművészeti őriz.

A kiállítás 54 alkotása két évszázad művészetét hozza testközelbe, kezdve az 1410-es évektől egészen az 1600-as évek elejéig. Kihagyhatatlan úti cél Dürer, valamint a német rajz- és metszetművészet rajongóinak!

Dürer kora
Német rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből
Szépművészeti Múzeum, Budapest
2020. október 18-ig

Képek forrása: Szépművészeti Múzeum