Anna. Változatok székely asszonysorsra – Meghosszabbítva Magyar Nemzeti Múzeum

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Nemzeti Múzeum május 13-ig meghosszabbította az Anna. Változatok székely asszonysorsra című kiállításának nyitva tartását. A néprajzi szempontból szokatlan, formabontó tárlaton a látogatók egy kitalált női alak, Anna útját követve ismerhetik meg a történelem egyes szakaszait, az élet múlt századi színtereit és tárgyait, illetve az asszonyi sors létfontosságú kérdéseit. A kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumból érkezett Budapestre.

Az Anna. Változatok székely asszonysorsra szinte minden szempontból rendhagyó kiállítás. A kiállítás főszereplője nem valós személy, alakját a képzelet szülte megannyi megtörtént eset alapján. Anna személyében egy egyszeri székely lányt ismerhetünk meg, akinek fiatalon sorsfordító döntést kell hoznia: megtartja-e egy szerelmes este nem kívánt gyümölcsét vagy sem? Akár igent mondunk Annával, akár nem, mindkét esetben megnézhetjük, hogyan alakult az élete a 20. század viharai közepette.

Mindkét fiktív történet a történetírásnak és a néprajztudománynak azt a hagyományát követi, amely a kisember történetét a nagy történelem lenyomataként értelmezi.  Annát láthatjuk anyaként, gazdasszonyként, kulákként, gyári munkásként, de megismerhetjük cselédként a holokauszt alatt, sőt az állampárt híveként és magányos nyugdíjasként is. A bemutatott tárgyak nem a történeti múzeumokban megszokott módon közvetítik az általuk hordozott információt, hanem saját, hiteles történetük helyett egy elképzelt történetet mondanak el.

A kiállítás másik újdonsága, hogy Anna történetei nem betűkön, olvasmányokon keresztül jutnak el a látogatókhoz, hanem Bocskor Bíborka (a Magashegyi Underground énekesnője) hangján, egyes szám első személyben, mobiltelefonos applikáción keresztül hallgathatók meg. Ezáltal a fiktív elbeszélés és a hiteles múzeumi tárgyak is jól megkülönbözethetővé válnak, hiszen a hagyományos tárgy- és enteriőrleírásokon keresztül a díszletek mögött láthatóvá válik a tudomány által feltárt valóság is.

A Magyar Nemzeti Múzeumban látható kiállítás koncepciója, szokatlan elbeszélésmódja azért is különleges, mert székelyföldi muzeológusok ötlete alapján született meg. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum sikeres tárlata a marosvásárhelyi állomás után érkezett Budapestre, ahol új elemekkel kiegészülve fogadja a közönséget. Amikor a Nemzeti Múzeum a kiállítást befogadja, olyan történetmesélésnek nyújt helyet, amely megeleveníti a 20. század ismeretlenül is ismerős szereplőit, és arra biztatja a látogatót, hogy maga is feltegye a kérdést, ő ebben a helyzetben hogyan cselekedett volna.

A kiállításhoz tárlatvezetések is kapcsolódnak, melyek időpontjairól a múzeum honlapján tájékozódhatnak.

Anna. Változatok székely asszonysorsra
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban

2018. május 13-ig