Mulasics László alkotása, Forrás: Várfok Galéria

A Várfok Galéria legújabb, szezonindító kiállítása Mulasics László művészetének egy újabb rétegét tárja a látogatók elé. A galéria a művész 2001-ben bekövetkezett halála óta következetesen, korszakról korszakra, tematikus egységek mentén rajzolja ki a ’80-as és ’90-es évek egyik meghatározó alakjának pályáját.

A leginkább, szögletes-geometrikus formavilágáról, repetitív gesztusokból építkező képtereiről ismert Mulasicsnak ez alkalommal egy kevésbé propagált figurális oldala kerül bemutatásra. A kiállítás címéül is választott Kutyák, szarvasok és griffek 1994-től kezdve a művész gazdag motívumrendszerének egy jól körülhatárolható, visszatérő szegmensét képzik. Ezek a középkori vadászjelenetekből és szövetmintákból átvett állatmotívumok hol emblémaszerűen csoportosan elrendezve, hol szöveggel kiegészülve ékelődnek a textúrákban és rétegekben gazdag heterogén hátterekbe.  

Az ábrázolt állatok szerint elkülönített szekciók egymásutániságából kitűnő technikai sokszínűség, ami az olaj-vászontól egészen a zománc-enkausztikáig terjed, jól ellenpontozza a motívumok repetivitását. Mulasics a művészetével szorosan összefonódó ókori viasztechnika, az enkausztika mesteri szintre fejlesztése révén jutott el azokig a bonyolult, rétegzett struktúrákig, amik kompozíciónként újabb és újabb vizuálisan izgalmas mélységekhez juttatják a nézőt.

A képek alapjául szolgáló művészettörténeti utalások, átiratok Mulasics folyamatos megújulásra való törekvését és szűnni nem akaró kíváncsiságát példázzák. Műveinek rétegei alól az egyetemes értékek és örökérvényű igazságok a népmesékre jellemző tisztasággal, egyszerűséggel és bájjal kerülnek felszínre.  Az utolsó teremben elhelyezett nagyméretű olaj-vászon képek mind témájukban, mind színvilágukban a népmesék világát idézik.

Czigány Ákos – Néma Júlia: Otthon (Zarándoklat A)
2014/2016
. Forrás: Várfok Galéria

Mint azt a Várfok Galéria esetében már megszokhattuk a fenti nagykiállítással párhuzamosan a Várfok Project Roomban is új tárlat nyílt. A Dobozember című utazókiállítás Frankfurt, Veszprém és Csíkszereda után érkezett Budapestre. A Várfok Galéria művészköréhez tartozó Czigány Ákos fotóművész és Néma Júlia keramikus tervezőművész közös kiállítása során egészen különböző módon és perspektívából közelít az adott látványhoz. A sík- és térbeliség fokozott, egyidejű jelenléte a művek redukált szín- és formavilágával kerül kiegyenlítésre. A kiállítás vezérmotívumai a doboz és a ház, bár különböző léptékekben, de hasonló – védő és tároló – funkciók betöltésére alkalmasak. A funkcionalitás azonban másodlagos az absztrakt formai sajátosságok nyújtotta lehetőségek kiaknázása mellett.

Mulasics László: Kutyák, szarvasok és griffek
Várfok Galéria, Budapest
2020. november 14-ig

Czigány Ákos & Néma Júlia: Dobozember
Várfok Project Room, Budapest
2020. november 14-ig