A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében immár évek óta folyamatosan újulnak meg valaha szebb napokat is megélt kastélyaink és váraink. A európai uniós és hazai támogatásokból megvalósuló program célja azonban nemcsak az, hogy e nagy múltú épületeink ismét régi szépségükben tündököljenek, hanem, hogy új funkciókkal is gazdagodva, a mai kor igényeit kiszolgáló turisztikai és kulturális feladatokat is betöltsenek. E program egyik szép állomása az oroszlány–majkpusztai Esterházy-kastély és kamalduli remeteség rehabilitációja is.

A majki prépostság története a 13. századra nyúlik vissza, ám ekkor még a premontrei rend tagjai laktak a területen. A fehér csuhás, fejtetőjüket kopaszra borotvált, hosszú szakállú kamalduli szerzetesek csak 1733-ban érkeztek a településre, gróf Esterházy József hívására, aki nemcsak egy tavakkal és malmokkal szegélyezett gyönyörű földet, hanem egy új kolostor felépítéséhez szükséges anyagokat és munkaerőt is biztosított a napjaikat teljes némaságban töltő rend tagjainak. Bár a rendház építése mintegy harminc éven át tartott, az elképzelt húsz cellaházból végül csak tizenhét készült el. A barátlakokon kívül a komplexum része volt a kolostortemplom is (melyre mostanáig csak egy csonkán álló torony emlékeztetett), illetve a főépület, amelynek falai között, a rend 1782-es felbomlása után, az Esterházyak alakították ki vadászkastélyukat. Később a világháborúk és az azt követő évtizedek nyomták rá bélyegüket az itt álló épületekre: a remeteség az elmúlt évtizedeken volt tábori kórház, munkásszálló és lakóház is.

Bár ez a műemlékegyüttes – több sorstársával ellentétben – abból a szempontból szerencsés, hogy rekonstrukciója már tizenhét évvel ezelőtt megkezdődött, ám a teljes felújításról egészen eddig nem lehetett szó. A tavasszal kihirdetett, második ütemes fejlesztés szerint a remeteség 2019-ben fogadja majd ismét régi pompájában látogatóit. A környezet már most adott egy kellemes nap eltöltésére, de az addigra elkészülő, ismét egykori állapotukban helyreállított cellaházak és szerzetesi kertek, az ásatások során nemrég feltárt kripta és jégverem, az új funkcióval gazdagodó templomtorony, valamint a most épülő, a turisták minden igényét kiszolgáló fogadóépület és pihenőpark mind-mind különleges élménnyel fogja megajándékozni a kamalduli szerzetesek egykori zárt életével megismerkedni vágyókat.

Az épületegyüttes európai szinten is kiemelkedő értéket képvisel: a néma szerzetesrendnek világszerte mindössze öt hasonló helyszíne maradt fenn.