A Bauhaus centenáriumát a modern fotóművészet fejlődésére egyik legnagyobb hatással bíró képzőművész, teoretikus és tanár Moholy-Nagy László kiállításával ünnepli a Mai Manó Ház.

Moholy-Nagy László szinte minden előzmény nélkül lett a Bauhaus egyik legmeghatározóbb tanár-egyénisége, írja róla Kincses Károly fotótörténész a Fotográfusok Made in Hungary című könyvében. Életútja különleges: a Magyarországon a költészettel, festéssel próbálkozó, csak csíráiban avantgárd alkotóból a festészet, fényképészet, film, tárgyformálás, fémszobrászat, tipográfia nagyhatású művésze és tanítómestere lett, aki a Dessauban elkezdetteket Chicagóban folytatta korai haláláig. Juhász Gyula költő 1919-es, tehát nagyon korai cikkében így írt: „ebben a fiatal, erős és bátor művészetben egy most támadó új világ lelke lebeg, ezek a vonalak és színek, ezek a lényegek és formák testvéri rokonságot tartanak azzal az egyelőre még pontosan nem definiált, de már megnyilatkozott és már eleven erejű művészettel, amely Bartók Béla zenéjében zeng, amely Walt Whitman szabadverseiben zenél, és amely kétségtelenül éppen annyira megújítja majd a Föld artisztikus színét, akár a Periklész kora vagy a reneszánsz.” Fotóművészként – csakúgy, mint festőként – Moholy-Nagyot a fény érdekelte, amit elemi ábrázoló tényezőnek tartott. A fotogram képtípusával elsők között kísérletező művész a fotómontázs tudatos alkalmazását és a különböző kompozíciós technikákat a valóság újszerű ábrázolására szolgáló eszközöknek tekintette. A mostani kiállítás a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeumban őrzött 87 darabos Moholy-Nagy kollekciót mutatja be, amely Budapesten először látható.

Bauhaus 100 – A zseniális kísérletező: Moholy-Nagy László fotográfiáim
Mai Manó Ház, Budapest
2019. május 12-ig