Kiállítások

Budapest

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Rajzok, festmények és könyvek a Kabbaláról – Uri Asaf kiállítása

A 2B Galériában kiállításra kerülő rajzok és festmények és korai Kabbala két könyve között látszólag nincs kapcsolat. Középkori misztika és rajzok. Vajon e szokatlannak tűnő párhuzam valódi jelenség, vagy csak a művész fejéből ered? A kiállítóteremben, rajzok és festmények kíséretében bemutatják (magyar nyelven) a Provance-i kabbalisták 12. században írt művét, a „Báhir könyvét” és a „Zohár könyvét”, melyet Spanyolországban írtak a 13. században. A szokatlan párhuzam, szöveg és vizualitás között, illetve ez a különös „áthallás” a műfordító évekig tartó munkája közben mutatkozott meg, és ezalatt vagy később papírra, illetve vászonra került. A Kabbala, lényegét tekintve a bibliaértelmezés jelmezébe bújtatott világkép, mely fejezetről fejezetre, lapról lapra képeket gerjeszt abban, aki annak a varázsához közelít. A kiállított képek részben egyéni rögtönzések, melyek remélhetően a nézők képzelete előtt is megnyílnak.
2019. február 4 - 2019. március 1-ig

2B Galéria

1092 Budapest, Ráday utca 47.
Tel.: 20-993-9361, www.2b-org.hu
Nyitva: kedd–csütörtök 12–16 óráig, pénteken 14–18 óráig. Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Ezerarcú világ – Mojzes Anita fotókiállítása

„A nagyvilág iránti felfedezési vágy már gyerekkorom óta hű társam. Szüleim egész kisgyerekkorom óta fontosnak tartották a családi kirándulásokat, utazásokat, megalapozva ezzel a közvetlen és tágabb környezetem iránti nyitottságomat, érdeklődésemet.
Az utazásból később szenvedély lett és szinte azonnal kapcsolódott hozzá egy másik csodavilág, a fotózás..."
2019. február 1 - 2019. február 28-ig

- Dr. Váradi Iván Attila kiállítása

kiállításon nagymesterek alkotásai után készült tanulmányaim; Barabás Miklós, Dürer, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Than Mór, Tintoretto, Tiziano, Velazquez műveinek másolatai, valamint különböző időszakokban, műfajokban (csendélet, portré, tájkép, állatrajz) és technikákkal (rajz, metszet, akvarell, olaj) készült képeim láthatók. A kapcsolódó katalógusban a festészetről és a rajztanításról szóló írásaimból válogattam, közlöm továbbá a képek adatait, és bemutatkozom.
2019. február 8 - 2019. február 28-ig

- Busójárás a busók szemével – fotókiállítás Répásy Zsolt fotóművész alkotásaiból

2019. február 9 - 2019. február 28-ig

Aranytíz Kultúrház

1051 Budapest, Arany János utca 10.
Tel.: 1-354-3400, www.aranytiz.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–19 óráig. Szombaton és vasárnap programfüggő.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Úton, útfélen Európában – Koczina Gyula fotókiállítása

A kiállításon sok olyan kép köszön vissza, amely újságíró útjain készült hazánk és Európa érdekes városaiban, tájain. Kameráján keresztül mutatja be az utcát és az utcán lévő embereket, amelyeknél a fekete-fehér megjelenítés az embert – érzelmeivel és tevékenységeivel – állítja középpontba. A streetfotókon kívül több fotós műfajban is készít felvételeket, ahol a fények, színek, formák játéka ragadta meg alkotás közben.
2019. január 24 - 2019. február 24-ig

Barabás Villa Galéria

1122 Budapest, Városmajor u. 44.
Tel.: 1-319-9854, www.barabasvilla.hu
Nyitva: hétfő–szombat 9–18 óráig, vasárnap 9–13 óráig, valamint a Barabás Villa programjaihoz igazodóan.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Középpontban a középkor 3. – a 2017. évi középkori régészeti ásatások újdonságai

A múlt év legizgalmasabb újdonságait áttekintő tárlat nem a megszokott, tematikus kiállítások műfaját idézi, hanem azt az igényt elégíti ki – a régész munkájának folyamataiba is bepillantást engedve –, hogy az ásatásokról frissen előkerült leleteket mielőbb, még „a régész forró nyomán” járva láthassa az érdeklődő. Az itt megtekinthető tárgyak egy-másfél évvel ezelőtt még a föld alatt voltak, teljes körű szakmai feldolgozottságuk nem fejeződött be, akár még el sem kezdődött; épp, hogy kikerültek a restaurátorok - állagmegóvó - kezei közül.
2018. október 18 - 2019. február 24-ig

Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum

1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota E épület.
Tel.: 1-487-8800, www.btm.hu
Nyitva: nov. 1-jétől febr 28-ig kedd–péntek 10–16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Márc. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Berhidai Magdolna, Kiss Gabriella

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Ferencváros díszítőművészete – válogatás Mészáros Gábor fotóművész épületdíszeket ábrázoló alkotásaiból

Az épületek homlokzatain látható díszek, motívumok, domborművek, szobrok mágnesként vonzzák a tekintetet. Az utcákon sietők meg-megállnak egy pillanatra és talán elgondolkodnak azon, kik lehettek azok a megrendelők, akik ezeket a díszeket házaikon látni akarták, s kik lehettek azok, akik megtervezték és létrehozták e díszítőművészeti alkotásokat. Mészáros Gábor fotóművész fényképei közel hozzák a műveket és bizonyítják: a tehetség, szakértelem és kreativitás együttese igazi remekműveket eredményezett az 1880-as, 1890-es, vagy akár az 1910-es évek Budapestjén, a Belső-, és Középső-Ferencvárosban.
2018. december 4 - 2019. február 26-ig

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday u. 18.
Tel.: 1-218-7420, www.fmkportal.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–14 óráig. Hétfőn és vasárnap zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Véletlen dinamika – Wolsky András kiállítása

A térrácsokkal az a baj, hogy eltévedünk bennük. A csapdákkal, hogy megfognak, és nem eresztenek. Wolsky András munkáiban tévelyeghetünk, és nem eresztenek. Lebilincselő egyszerűségűen bonyolult ábrák, rendszerek az itt látható képek. Struktúrák, melyek mintha Mondrian és a De Stijl tovább-bonyolított, perspektivikus és axonometrikus térbe forgatott továbbgondolásai lennének. Wolsky játszik a szemmel – így még az op-art világa is beköszön munkáin –, játszik a képzelettel, hisz rácsszerkezeteinek egymásba fonódása meseszerű képzeteket is megidéznek. A súlyos színellentétekre (is) épülő munkák mégsem okoznak rossz érzéseket, sokkal inkább a meghökkenés, a csodálkozás és a rejtélyek, a kiutak megtalálásának izgalma keríti hatalmába a nézőt. Wolsky fokozza a látványt, emeli a tétet azzal, hogy az egymás melletti struktúrák áthatásokban, gyakran egy harmadik – szürke – színben is megjelennek.
2019. február 7 - 2019. február 27-ig

Három Hét Galéria

1114 Budapest, Bartók Béla út 37.
Tel.: 70-866 4222, www.haromhet.hu
Nyitva: kedd–péntek 11–15 óráig, szombaton12–18 óráig. Vasárnap zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- 1971. Párhuzamos különidők

A magyar művészettörténet-írásban Beke László Elképzelés projektjéhez kötődően 1971-et tekintik a magyar konceptualizmus kiindulópontjának. Ezzel párhuzamosan szintén 1971-ben a Budapesti Történeti Múzeum Hincz Gyula, Somogyi József és Domanovszky Endre gyűjteményes kiállításának adott helyet. A Fővárosi Képtár időszaki kiállítása két művészgenerációból és két, egykorú műcsoportból indul ki: ezeken keresztül mutat rá a Kádár-korszak képzőművészetének párhuzamos jelenségeire. A kiállítás ráirányítja a figyelmet az egyidejű, de a történeti emlékezetben markánsan különváló jelenségekre és végső soron a múlt rekonstrukciójának az összetettségére.
2018. október 12 - 2019. február 28-ig

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Tel.: 1-250-0304, www.kiscellimuzeum.hu
Nyitva: nov. 1-jétől febr 28-ig kedd–péntek 10–16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Márc. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Mátyás király várai

A 2018-as Mátyás király emlékév alkalmából készült kiállítás Mátyás király korának várépítészetét mutatja be egy-egy példán keresztül roll upokon, színes virtuális rekonstrukciós képeken. Az egyes példák a király és királyné valamint a nemesség és az egyház várépítkezéseit, a várak környezetét, a bennük folyó mindennapi életet, a hadviselést és fegyverzetet jelenítik meg. Látható Buda, Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána, Szigliget, Győr, Pannonhalma vára, valamint a Visegrádi királyi palota és a Visegrádi fellegvár makettje, valamint egy mátyás-kori fegyverzet rekonstrukciója és szálfegyverek.
2018. december 8 - 2019. február 24-ig

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 1-338-2122, www.mnm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Csillagok, csillagképek. Tudomány Mátyás király udvarában

Mátyás reneszánsz udvara Európa-szerte hírnévre tett szert, és számos tudóst vonzott Magyarországra. Könyvtárában, a Bibliotheca Corvinianában megtalálhatók voltak a kor legjelentősebb tudományos művei. Palotájában számos jelentős tudós megfordult, némelyek éveket töltöttek itt. Körükből kiemelkedik a német származású Johannes Regiomontanus (1436–1476), a kor legnagyobb matematikusa és csillagásza, aki 1467 és 1471 között élt és dolgozott Magyarországon.
Az MTA Könyvtár és Információs Központ kiállítással emlékezik meg Mátyásról királyról trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából, valamint az általa támogatott tudósokról, különösen az 550 évvel ezelőtt itt működött Regiomontanusról.
2018. november 8 - 2019. február 28-ig

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

1051 Budapest, Arany János u. 1.
Tel.: 1-411-6110, konyvtar.mta.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombat 10–16 óráig. Vasárnap zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- A természet és az ember – Kádas Szilvia, az Amerikai Egyesült Államokban élő és alkotó magyar grafikusművész, egyetemi tanár kiállítása

2019. február 4 - 2019. február 24-ig

Marczibányi Téri Művelődési Központ – M Galéria

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Tel.: 1-212-2820, www.marczi.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 8-tól az utolsó rendezvény végéig.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Vörös történetek – Daradics Árpád képzőművész kiállítása

2019. február 1 - 2019. február 28-ig

MET Galéria

1117 Budapest, Bölcső u. 9. fsz. üzletsor 1.
Tel.: 30-612-0235, www.computerart.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök 14–18 óráig. Előzetes bejelentkezéssel más időpontban is látogatható.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Ágyúk és virágok – Cziffra György-emlékkiállítás

A cím Cziffra György önéletrajzi kötetének címe, melyből a következő mondat szinte a kiállítás katalógusa lehetne: „Belső énem kontinense két külön szigetre szakadt, melyek távol vannak egymástól.” Az egyik teremben az angyalföldi nyomortanyától az 1956-os forradalomig jelenik meg Cziffra György gyermekkora, az isteni szikra kipattanása, a bárok, presszók világa, a háború cifra fordulatai és kőkemény realitása. A bemutatás Molnár-C. Pál témában ide illő alkotásaiból, Vinczellér Imre Prima és Molnár-C. Pál-díjas festőművész képeiből, Cziffra György óriásfotóiból, egy hirdetőoszlopon megjelenő üzenetekből és egy rendhagyó „Cziffra György minivilágból” áll. A másik kiállítótérben Cziffra György életének második szakasza látható, elsősorban Kürthy Hanna Cziffra György ösztöndíjas képzőművész alkotásain keresztül. Erről az életszakaszról így vall Cziffra György: „Összehasonlítva azzal, ami megelőzte, új életem második hazámban, Franciaországban jóformán tiszta szenteltvíz volt.”
2018. november 8 - 2019. március 2-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

1118 Budapest, Ménesi út 65.
Tel.: 30-201-1073, www.mcpmuzeum.hu
Nyitva: csütörtök–péntek–szombat 10–18 óráig. Vasárnap–szerda zárva. Júliusban és augusztusban zárva, de előzetes bejelentkezéssel látogatható.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- A MI tájaink – tisztelgés Mándy Iván előtt

Idén száz éve született Mándy Iván. Az író szövegei mellett Mácsai István festményeinek segítségével idézik meg azt a világot, melyet már jól ismerhetnek Mándy írásaiból, ahol a lírai látomás keveredik a pontosan megfigyelt valóság apró részleteivel. A kiállítás emléket állít egy barátságnak is: Mándy Iván és Mácsai István, két nagy művész egymásra találásának.
2018. október 6 - 2019. február 24-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Tel.: 1-317-3611, www.pim.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Emberek a porcelángyárból - “Kéznyomok” étkészlet

A porcelánedények csillogó és sima felülete a tisztaságot és tökéletességet idézi fel. Ha az ujjunk vagy ajkunk nyomot hagy a porcelánon, szeretnénk letörölni, eltávolítani, visszaállítani a tökéletességet, eltörölni a tökéletlen, múló emberi testiséggel való kapcsolat nyomait. Nem akarjuk tudni, hogy előttünk ki és hányszor érintette a csészét.
2019. január 16 - 2019. február 28-ig

Platán Galéria / LATARKA

1061 Budapest, Andrássy út 32.
Tel.: 1-505-4662, www.lengyelintezet.hu
Nyitva: kedd–péntek 11–19 óráig. Hétfőn, szombaton és vasárnap zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Az 5KOR Képzőművész Csoport kiállítása

A 2005 januárjában alakult 5KOR Képzőművész Csoport Pestszentlőrinc-Pestszentimre képzőművészeti életének egyik meghatározó szegmense. A művészek rendszeresen csoportos kiállításokat szerveznek, gyakran neves művészek bevonásával. Az 5KOR csoport tagjai egy progresszív művészeteszmény képviselői, de ugyanakkor fontosnak tekintik a hagyományokat, az azokra építhető, s azokból kiemelkedő erős szakmaiságot.
2019. február 6 - 2019. február 27-ig

Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ

1143 Budapest, Stefánia út 34-36.
Tel.: 1-460-0797, www.bphkk.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 13–18 óráig.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Az akció fedőneve: Lenin – Német pénzzel Oroszország ellen

A kiállítás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom mítoszát, a bolsevik puccs valóságát és a száz évvel ezelőtt megszülető kommunista gyakorlat megvalósulását mutatja be. A kiállítás rámutat arra, hogy a bolsevikok által szervezett felkelés, vagyis a bolsevik puccs voltaképpen a német katonai hírszerzés és a német külügyi vezetés trükkje volt. „Oroszország látszott a leggyöngébb szemnek az ellenség láncában. Az volt a feladat, hogy fokozatosan lazítsuk meg, és amikor lehetséges, vegyük ki.”
(Richard von Kühlmann, német külügyminiszter)
A tárlat felidézi, hogy a bolsevizmus lényegéből fakadóan már a kezdetektől fogva tömeges politikai erőszakot jelentett, útjára indította a kommunizmus gyakorlatát, amely száz év alatt mintegy 100 millió áldozatot követelt.
2017. november 7 - 2019. február 28-ig

Terror Háza Múzeum

1062 Budapest, Andrássy út 60.
Tel.: 1-374 2600, www.terrorhaza.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- & – Tibor Zsolt festőművész kiállítása

Tibor Zsolt ötödik egyéni kiállításán portrékat állít ki a VILTIN Galériában. Az elmúlt két évben készült személytelen képmások tárlata jelen valóságunk és a ránk örökített múlt együttes analízisét kísérelik meg. A művész ezt a klasszikus műfajt is a tőle ismert szabad asszociációs, kollázsszerű kompozíciókban jeleníti meg, amelyet olykor topográfiai megoldásokkal vegyít, egyfajta illesztő, egymásra épülő képépítést eredményezve. A nagyméretű rajzok, festmények megmaradnak a hagyományos táblakép formájánál, amelyeket korábbi gyakorlatától eltérően most nem tesz zárt keretbe, hanem könnyed plexilap alá helyez, éppen csak elszeparálva a műtárgyat a kiállítótér falától. Képei így tudatosan nyitnak a külvilág felé, amit a képszéleken túlfutó gesztusok, vonalak tovább hangsúlyoznak. Kompozícióit a naplószerű, részletgazdag elemek és az expresszív gesztus- és anyagfókuszú beavatkozások váltakozása teszik gazdaggá.
2019. január 30 - 2019. március 2-ig

Viltin Galéria

1061 Budapest, Vasvári Pál u. 1.
Tel.: 30-754-8999, www.viltin.hu
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, szombaton 11–17 óráig. Hétfőn és vasárnap zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Respektálják kérem ezt a jelenséget: ez ember! – Tóth Menyhért fejei (portréi)

Tóth Menyhért 115 – festmények, grafikák
2019. január 10 - 2019. február 28-ig

- "egy és kétszer hat" – Iski Kocsis Tibor festőművész kiállítása

Művészek a II. kerületben – művészportrék sorozat
Két műcsoportot mutat be. A tárlat anyagának összeállításánál kiemelt figyelmet szentelt a kiállítótér belső adottságának, a nagy és kis belmagasságú térrészek dinamikus változásának. Így kerül kiállításra a LUNA-sorozatának legambiciózusabb műve, a közel tizenkilenc négyzetméteres, öt részből álló LUNA 6-13.
A galériába lépő látogató nézőpontja felidézi Eugene Cernan parancsnok élményét, amit az Apollo 17 űrhajósaként 1972. december 12-én élt át a Hold felszínén. A 2015-2017 között készült szénrajz együttesen elsőként ezen a kiállításon kerül bemutatásra.
2019. február 6 - 2019. február 28-ig

Vízivárosi Galéria

1027 Budapest, Kapás u. 55.
Tel.: 1-201-6925, www.vizivarosigaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, szombat 10–14 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

Győr

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Tárgyakban rejtőző mesék – Szegedi Katalin illusztrátor kiállítása

A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér a téli időszakra szóló kiállításán egy csodálatos mesevilágba kalauzolja az érdeklődőket. Szegedi Katalin illusztrációin keresztül a mindennapi tárgyak átalakulnak, a történetek részévé válnak, új életre kelnek. Találkozhatunk régi mesék szereplőivel, betekinthetünk a királylányok életébe, felfedezhetjük a téli ünnepkör alakjait is. Mindez olyan kollázsokon keresztül tárul elénk, melyeken felfedezhetünk olyan tárgyakat is, amelyekhez hasonlóak talán a mi fiókunk mélyén is lapulnak, legyen ez egy régi tű, gomb, csipke vagy kulcs.
2018. november 16 - 2019. február 24-ig

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér – a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítóhelye

9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2. (Püspöki Udvarbíróház)
Tel.: 96-316-322, www.romer.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Hódmezővásárhely

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Len-in mánia

A kiállításon Udvardy Csaba sebészorvos Lenin szobor átiratai láthatók a szocreál korszak Lenin-kultuszának kontextusába helyezve. Az 1989-es rendszerváltás után az érvényét vesztett kultusz relikviái a parafrázis kiváló alapanyagának bizonyultak a pop-art, a szürrealizmus, a neo-dada és hasonló irányzatok számára. Az átértelmezett Lenin szobrok a populáris kultúránkra építő vizuális gegek, applikációk, szójátékok eszközeit felhasználva fordítják ki a kommunizmus által felépített személyi kultusz jelképrendszerét.
2018. november 10 - 2019. február 24-ig

Emlékpont

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.
Tel.: 62-530-940, www.emlekpont.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva.

Debrecen

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Kísérlettől a művészetig – Man Ray fotográfiái

A kiállítás áttekintést nyújt a huszadik század fotográfiai nyelvezetét megújító művész, Man Ray (1890–1976) fényképészeti munkásságáról a kísérleti művektől a szürrealizmust idéző divatfotóiig. A tárlattal bepillantást enged a művész korai munkáitól a második világháború után készült alkotásaiig, megismerhetik önarcképeit és nőkről készített portréit is, melyek sokszor olyan szituációkat mutatnak, amelyek elrugaszkodnak a valóságtól, humorosak, a korabeli művészeti világ inspirációinak elemeit mutatják. A kiállításon a nemcsak egy rendkívüli művész gondolkodásmódját és képi vízióját ismerhetik meg több mint száz alkotáson keresztül, hanem bepillantást nyerhetnek a huszadik század első felének játékos, kísérletező művészi attitűdjébe is, ami mindent megengedett, ami a kép megújításához járulhatott hozzá.
2018. december 9 - 2019. február 24-ig

Modem – Modern és Kortárs Művészeti Központ

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tel.: 52-525-010, www.modemart.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Pécs

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Képtári Tárlatok Pécsi Műbarátoknak – kiállítás Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955) festőművész a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében őrzött alkotásaiból

A Képtári Tárlatok Pécsi Műbarátoknak kiállítás sorozat a Modern Magyar Képtár gyűjteményének raktár anyagából válogatva mutatja be egy-egy művész életművét. Perlrott Csaba Vilmos meghatározó egyénisége volt a magyar festészetnek, ezen a tárlaton eddig alig látott festményei kerülnek bemutatásra. Koszta József tanácsára 1903-tól nyaranként a nagybányai művésztelepen festett, ahol munkáit Iványi-Grünwald Béla korrigálta. Itt az úgynevezett neósok, a magyar Vadak közé tartozott. Párizsban beiratkozott a Julian Akadémiára, majd 1908-ban Henri Matisse tanítványa lett, de hatással volt rá Cézanne és Gauguin festészete, ahogy később a német expresszionisták is. Rendkívül termékeny alkotó volt, mindig nyitottan az új stílusirányzatokra. 1910-ben Nagybányát elhagyva Kecskeméten alapítottak művésztelepet. 1924 és 1934 között nyaranta ismét Nagybányán festett, majd 1930-as évek közepétől Szentendrén dolgozott. E mostani pécsi kiállításon a művész minden korszakából láthatók festmények.
2019. február 6 - 2019. február 24-ig

Modern Magyar Képtár – a Janus Pannonius Múzeum kiállítóhelye

7600 Pécs, Papnövelde u. 5.
Tel.: 72-891-328, www.pecsimuzeumok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Színerő – Figuratív

A figuratív festészet az elmúlt évtizedekben nemzetközi és hazai szinten is újra fókuszba került. Bár korábban sokan vizionálták a „festészet halálát”, az nem hogy nem következett be, hanem ellenkezőleg, sikerült az ezredfordulóra megújítania önmagát. Ebben az újradefiniálásban vezető szerep jutott a figurális festészet kísérleteinek. (Jó például szolgál erre a lipcsei, illetve a kolozsvári „iskola” felfutása és mindmáig tartó hatása.) Minden kétség nélkül állítható, hogy ma a figurális festészet megerősítette a pozícióját a képzőművészeti diskurzusban, és folyamatos aktivitással vívta ki magának a megbecsülést.
A Színerő IX – Figuratív résztvevői: Fejős Miklós, Nemes Csaba, Nyári Zsolt, Nyilas Márta, Pertics Flóra, Pinczehelyi András, Mátis Rita, Varga Rita
Helyszín: m21 Galéria
2019. február 8 - 2019. február 24-ig

Zsolnay Kulturális Negyed

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Tel.: 72-500 350, www.zskn.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–17 óráig. Bóbita Bábszínház – Bábmúzeum: hétfő–péntek 9–16 óráig, szombat 9–18 óráig, vasárnap zárva. E78 – Kemence Galéria: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap zárva, kivéve rendezvények alkalmával. m21 Galéria: nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

Balassagyarmat

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Karcolatok – válogatás Jánossy Ferenc grafikai munkásságából

Linómetszetek, illusztrációk, festménytanulmányok, skiccek és először egyben kiállított 18 darab szürrealista alumíniumkarc-sorozat 1946-48-ból.
2018. szeptember 13 - 2019. február 26-ig

Palóc Múzeum

2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
Tel.: 35-500-133, www.palocmuzeum.hu
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

Balmazújváros

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- Alkotások az évek sodrásában – válogatás Dr. Cs. Tóth János képzőművészeti gyűjteményéből

A tárlaton 94 művész több, mint 100 műve lesz látható.
2019. január 22 - 2019. február 28-ig

Semsey Kastély (Semsey Andor Múzeum)

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel.: 52-821-555, www.semseykastely.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Szeged

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

- (É)TREND – Az egészséges táplálkozás és fogyókúra „szakirodalma” – a 19. század második felétől a 20. század elejéig

2019. január 10 - 2019. február 27-ig

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Tel.: 62-425-525, www.sk-szeged.hu
Nyitva: hétfő–szerda és péntek 9–19 óráig, csütörtökön 13–19 óráig, szombaton 10–16 óráig. Vasárnap zárva.

Kapcsolat

Lépj kapcsolatba velünk!


Artkalauz Kiállítási Magazin
Kiadó: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
4025 Debrecen, Nyugati u. 26. 1/1.
Főszerkesztő: Lantos Anikó

Tördelőszerkesztő: Kóté Zsolt
Megjelenik évente három alkalommal
A kiadvány és a weboldal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
Elérhetőség: info@artkalauz.hu