Kiállítások

Bécs

- Aukciós kiállítás

2019. május 18 - 2019. május 26-ig

21er Haus

1030 Bécs, Schweizergarten, Arsenalstraße 1
Tel.: +43 (0)1 795 57-770, www.21erhaus.at
Nyitva: szerda-csütörtök 11-21 óráig, péntek-vasárnap 11-18 óráig.

Budapest

- Rajzok, festmények és könyvek a Kabbaláról – Uri Asaf kiállítása

A 2B Galériában kiállításra kerülő rajzok és festmények és korai Kabbala két könyve között látszólag nincs kapcsolat. Középkori misztika és rajzok. Vajon e szokatlannak tűnő párhuzam valódi jelenség, vagy csak a művész fejéből ered? A kiállítóteremben, rajzok és festmények kíséretében bemutatják (magyar nyelven) a Provance-i kabbalisták 12. században írt művét, a „Báhir könyvét” és a „Zohár könyvét”, melyet Spanyolországban írtak a 13. században. A szokatlan párhuzam, szöveg és vizualitás között, illetve ez a különös „áthallás” a műfordító évekig tartó munkája közben mutatkozott meg, és ezalatt vagy később papírra, illetve vászonra került. A Kabbala, lényegét tekintve a bibliaértelmezés jelmezébe bújtatott világkép, mely fejezetről fejezetre, lapról lapra képeket gerjeszt abban, aki annak a varázsához közelít. A kiállított képek részben egyéni rögtönzések, melyek remélhetően a nézők képzelete előtt is megnyílnak.
2019. február 4 - 2019. március 1-ig

- Ó, Te Ló! – Révész László László fotókiállítása

2019. március 7 - 2019. március 22-ig

2B Galéria

1092 Budapest, Ráday utca 47.
Tel.: 20-993-9361, www.2b-org.hu
Nyitva: kedd–csütörtök 12–16 óráig, pénteken 14–18 óráig. Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

- Tévé, Tűz, Málevics – Fényképek kamera nélkül 1985–1988 – Várnagy Tibor kiállítása

A kiállítás Várnagy Tibor (1957) 1985 és 1988 között készült kamera nélküli fotóiból mutat be válogatást. Fő inspirációja kamera nélküli kísérletei során az újhullám, a gesztusfestészet és az akcióművészet volt, nem pedig a XX. század eleji avantgárd fotogramok, vagy a fotó nyelvének több, mint egy évtizeddel korábbi konceptuális megújulása. A művész több generációtársához hasonlóan a tévé képernyőjét, mint egyfajta másodlagos valóságot kezdte el fényképezni a nyolcvanas évek elején. Ezen fotók tanulságai vezették el odáig, hogy közvetlen kontakt-felvételeket készített a tévéről, amiket a katódcső által kibocsájtott fény exponált. A művész eltérő hordozóanyagokra dolgozott kontakt programja megvalósítása során, a legtöbb műve dokubrómra készült, a későbbiek folyamán használt fekete-fehér, majd 1987-ben egy FFS pályázat keretében színes fotópapírt is. Várnagy legkiterjedtebb kamera nélküli műcsoportja a kiállításán megjelenő TV kontaktok, amik zömmel 1985/86 és 1987 között születtek.
2019. február 15 - 2019. március 29-ig

acb Attachment

1068 Budapest, Eötvös utca 2.
Tel.: 1-413-7608, www.acbgaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig, vagy előzetes bejelentkezéssel. Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

- A világ prózája – Nádor Katalin fotográfus kiállítása

Nádor Katalint (1938-2018) évtizedekig mint a Janus Pannonius Múzeum műtárgyfotósát, vagy mint a Pécsi Műhely kollektíva performanszait, kiállításait dokumentáló fotográfust ismerték. Kísérletező, lírai hangvételű absztrakt fotográfiai munkássága nem kapott szakmai figyelmet, és a magyar fotográfiatörténet sem számol be róla, miközben a 1960-az és ’70-es években keletkezett alkotások Kepes György és Moholy-Nagy László fotográfiai öröksége, és a kortárs, pécsi újkonstruktivista, geometrikus szellemű művészeti törekvések felől is olvashatók. Fotogramjai, grafikai hatású csendélet-analízisei mindazonáltal egy érzékeny, és egyedülálló alkotói látásmódról tanúskodnak, ami a természetes és épített környezetet, a tájat és a tárgyat ezek esztétikai minőségeik kölcsönösségében, a fotográfiai absztrakció kreatív lehetőségeiben látja és láttatja.
Helyszín: acb NA
2019. február 15 - 2019. március 29-ig

- Vörös szem – Batykó Róbert festőművész kiállítása

Batykó Róbert (1981) önálló kiállításán a festőművész legújabb műveiből mutat be válogatást az acb Galéria. Batykó rendkívül konzekvensen épülő festészeti életművében új lépcsőfokot jelentenek a közelmúltbeli képein megjelenő enigmatikus képterei és rejtélyes kompozíciói. A művész az elmúlt évek során egyértelműen a digitális kódolás hibáiban rejlő poétika és a digitális képfeldolgozás melléktermékeinek festészeti potenciálja felé orientálódott. Új sorozatában Batykó azonban már a poszt-digitális festészet alapkérdéseire is reflektál: nem egyszerűen csak a digitális képekhez fűződő viszonyunk vizsgálata fontos számára, hanem az is, hogy a korunkra oly jellemző képáradatot leképezze festményei létrehozásának folyamatában.
2019. február 15 - 2019. március 29-ig

acb Kortárs Művészeti Galéria

1068 Budapest, Király utca 76.
Tel.: 36-1-413-7608, www.acbgaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig, vagy előzetes bejelentkezéssel. Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

- Angyalföldi – Szabó Zoltán Munkácsy-díjas festőművész kiállítása

2019. február 6 - 2019. március 15-ig

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

1131 Budapest, József Attila tér 4.
Tel.: 1-320-3842, www.kult13.hu
Nyitva: jún. 16-től aug. 31-ig hétfő–péntek 9–18 óráig, szombaton és vasárnap rendezvénytől függően. Szept. 1-jétől hétfő–péntek 8–20 óráig, szombaton és vasárnap rendezvénytől függően.

- A Csepel-sziget keltái'

2019. április 25. – október

- Kamarakiállítás az Aquincumi Múzeum megnyitásának 125. évfordulója alkalmából

2019. május 10. – október

Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

1031 Budapest, Szentendrei út 135.
Tel.: 1-250-1650, www.aquincum.hu
Nyitva: 2019. jan. 1-jétől febr. 28-ig a múzeum és a Romkert nem látogatható. Márc. 1-jétől 31-ig a múzeum kedd–vasárnap 10–16 óráig, a Romkert száraz időjárás esetén látogatható, hétfőn zárva. Ápr. 1-jétől okt. 31-ig a múzeum kedd–vasárnap 10–18 óráig, a Romkert kedd–vasárnap 9–18 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől márc. 31-ig a múzeum kedd–vasárnap 10–16 óráig, a Romkert száraz időjárás esetén látogatható, hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Kővágó Dániel, Ódor Bernadett

- Ezerarcú világ – Mojzes Anita fotókiállítása

„A nagyvilág iránti felfedezési vágy már gyerekkorom óta hű társam. Szüleim egész kisgyerekkorom óta fontosnak tartották a családi kirándulásokat, utazásokat, megalapozva ezzel a közvetlen és tágabb környezetem iránti nyitottságomat, érdeklődésemet.
Az utazásból később szenvedély lett és szinte azonnal kapcsolódott hozzá egy másik csodavilág, a fotózás..."
2019. február 1 - 2019. február 28-ig

- Dr. Váradi Iván Attila kiállítása

kiállításon nagymesterek alkotásai után készült tanulmányaim; Barabás Miklós, Dürer, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Than Mór, Tintoretto, Tiziano, Velazquez műveinek másolatai, valamint különböző időszakokban, műfajokban (csendélet, portré, tájkép, állatrajz) és technikákkal (rajz, metszet, akvarell, olaj) készült képeim láthatók. A kapcsolódó katalógusban a festészetről és a rajztanításról szóló írásaimból válogattam, közlöm továbbá a képek adatait, és bemutatkozom.
2019. február 8 - 2019. február 28-ig

- Busójárás a busók szemével – fotókiállítás Répásy Zsolt fotóművész alkotásaiból

2019. február 9 - 2019. február 28-ig

- Szemtől szemben – Bikfalvi Zsolt fotókiállítása

Bikfalvi Zsolt: „A fotózásban az a jó, hogy minden fotó elkészítése mögött van egy történet, és a fotó is elmesél egy történetet. Ebben az esetben sincs ez másként, minden kép mögött ott van az adott szituáció, érzések, megélt pillanatok.”
2019. március 6 - 2019. március 29-ig

- Bujnovszky Vanda festményei

„Gyerekkoromtól kezdve festek. Az alapokat a vízfestékkel kezdtem megtanulni. A finom átmeneteket a színek közt a természetből lestem el egy kis faluban nagyszüleimnél. Művészettel foglalkozó szüleim beírattak a Budai Rajz Iskolába, majd átiratkoztam a szabadabb szellemű, akkor induló Második Emelet Rajziskolába, ahol mindenki a saját lendülete és egyénisége szerint fejlődhetett. Az iskolában végigjártam a hagyományos rajzalapok elsajátítását.”
2019. március 8 - 2019. március 30-ig

- Kőnap – Rosta Mariann festményei

„A képeken városokat látunk, többnyire utcákat, ahol minden csendes. Ezek az utcák amennyire idegenek, annyira ismerősek, hiszen már Canaletto is e műfajt, a városképfestészetet a megillető helyére emelte. A széthúzó és párhuzamos vonal-univerzum felénk tart és kinyílik az, amit rendhagyó formátumban a finom tónusú színek ezer árnyalatával, nagy gonddal szerkesztve, komponálva a fest’ész meg akar mutatni.” (Mester: Filp Csaba, DLA, Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Képzőművészeti Egyetem docense)
2019. március 8 - 2019. március 30-ig

Aranytíz Kultúrház

1051 Budapest, Arany János utca 10.
Tel.: 1-354-3400, www.aranytiz.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–19 óráig. Szombaton és vasárnap programfüggő.

- 14 festő Békéscsabáról

A kiállításon szereplő alkotók festői munkássága sokféle szemléletmódról tanúskodik, hasonlóan, mint az a kortárs képzőművészetben is tapasztalható. Ennek megfelelően a figuratív jellegű, realista megformálású alkotások mellett, az elvontabb absztrakt, geometrikus és assemblage munkák is szerepelnek a kiállításon. A kiállítók között a fiatal pályakezdőktől kezdve minden korosztály megtalálható, és mindegyikük a Békéstáji Művészeti Társaság tagja, amely Békés megyei professzionális alkotók egyesülete.
Kiállító művészek: E. Szabó Zoltán, Fazekas Attila, Gnandt János, holó Hóbel László, Lonovics László, Lovas Gábor, Megyeri Horváth Gábor, Mészáros Sándor, Sallai Lajos, Simon Debóra Eszter, Szereday Ilona, Szeverényi Mihály, Tóth János, Várkonyi János.
2019. február 23 - 2019. március 22-ig

Artézi Galéria

1037 Budapest, Kunigunda u. 18.
Tel.: 20-496-3408, www.artezi.hu
Nyitva: előzetes bejelentkezéssel látogatható.

- Luna ’69 (Hold relikviák) – Drégely Imre fotói

A kiállítás különleges apropója az 1969-es első Holdra szállás 50. évfordulója. Drégely Imre a „Hold vonzásában” készült archív és újonnan alkotott fotómunkái kerülnek itt bemutatásra. A korpusz azokat a műveket tartalmazza, amelyeket közvetlenül az esemény ’69-es emléke inspirált, valamint az eddigi életmű több fejezetében, tartalmilag a témához kapcsolódó motívumok ihlették.
2019. március 11 - 2019. április 5-ig

- A Kerekes-Barabás Projekt

Barabás Lajos műgyűjtő Kerekes Gábor hagyatékából megvásárolta a közel öt évvel ezelőtt elhunyt művész 6×6 Mamiya C330-as analóg profi kameráját. Barabás Lajos ezen gesztusa részben az általa – hazai és nemzetközi mércével is – rendkívül nagyra tartott fotográfus emlékének szólt, részben pedig kiindulópontja lett egy olyan projektnek, amely Kerekes Gábor művészetének, szellemiségének egyfajta továbbélését valósítja meg. A projekt lényege, hogy Barabás a kamerát hónapokra átadja művészeknek, hogy használják, dolgozzanak vele, „lényegüljenek át” általa, ezzel a Kerekes Gábor személyiségével átitatott tárggyal alkossanak. A kiállításon a felkért alkotók Kerekes Gábor kamerájával készült műveivel együtt magának Kerekes Gábornak ezzel a géppel készített képei is kiállításra kerülnek, melyeket a KG Archívum bocsát a galéria rendelkezésére.
2019. április 8 - 2019. május 3-ig

Artphoto Galéria

1119 Budapest, Bartók Béla út 30.
Tel.: 30-690-8641, www.artphoto.hu
Nyitva: hétfőn, szerdán és pénteken 15-19 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján.

- Dum spiro, spero / Míg élek, remélek – Drégely László (1932–1990) festőművész, díszlettervező emlékkiállítása

Drégely László festőművész, díszlettervező munkásságát az állandó kísérletezés a képzőművészeti határok feszegetése jellemezte.
2019. február 13 - 2019. március 14-ig

- Feketén, fehéren – Jermakov Katalin ékszertervező kiállítása

Jermakov Katain ékszer-sorozataiban egymás mellé és egymásba feszülő anyagokat és formákat mintáz meg. A határozott kontrasztokra épülő munkáiban a lágy és a kemény anyagok, a homorú és domború felületek egyenragúak és kiegyensúlyozzák egymást. Feketén, fehéren című kiállításán életművének meghatározó ékszer tárgyait, míves darabjait tekinthetik meg az érdeklődők.
2019. február 14 - 2019. március 14-ig

- Felülírás – Csontó Lajos fotókiállítása

Számtalan régi fénykép halmozódik fel magán archívumainkban: dokumentumok, emlékek, érzések, valamiért fontos, jelentős vagy jelentéktelen pillanatok emlékképei, amelyek mint egy feneketlen ládában, a végtelenségig halmozódnak. Az elmúlt percekre, napokra, hónapokra évekre viharos gyorsasággal rakódnak újabb és újabb rétegek ezzel oltva ki létező vagy vélt fontosságukat. Csontó Lajos új munkáiban saját fotóarchívumából emel ki már “elveszettnek” ítélt darabokat, hogy újra munkába vegye és a jelenben érvényes réteggel lássa el, felül- és átírva az eredeti tartalmukat. Folytatva ezzel a Kettőzött képek (2014) és a Válogatás (2009) című sorozataiban megkezdett, az archívumok kérdésével foglalkozó munkáinak sorát.
2019. március 20 - 2019. április 12-ig

- Távoli tengerek közt – Krulik Ábel fotókiállítása

Krulik Ábel sorozatainak ismérve a szubjektív, egyben szuggesztív hangvétel. Az elmúlt években a fotográfiát személyes naplóként használta, olyan eszközként, amellyel egyszerre lehet jelen és léphet ki az adott momentumból. Útját a vándorlás és az elmúló pillanatok szemlélésének igénye alakította. Mikor a körülmények bizonytalanná válnak, kamerája keresőjén keresztül összpontosít. Képei elfeledett valóságok, amelyek az újraélésben segítenek.
2019. március 21 - 2019. április 12-ig

- Erdélyi Gábor festőművész kiállítása

2019. április 17 - 2019. május 10-ig

- Gévai Csilla illusztrátor kiállítása

2019. április 18 - 2019. május 10-ig

- PÁRIZS, PARIS! – Válogatás a Szöllösi-Nagy–Nemes Gyűjteményből

2019. május 15 - 2019. június 7-ig

- Holló István szobrászművész, Karsai Zsófia keramikusművész és Kiss Andrea fotóművész közös kiállítása

2019. május 16 - 2019. június 7-ig

B32 Galéria és Kultúrtér

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Tel.: 1-787-0045, b32kulturter.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Kortársunk Csehov – Milyen gyorsan telik az idő!

Miért éppen Csehov? A magyar színpadra igen hamar eljutottak Csehov darabjai, és az első, nem túl sikeres hazai bemutató óta minden nemzedék színre viszi az orosz drámaíró műveit. Az OSZMI Színházi Adattára 1945-től napjainkig 328 Csehov-előadást tart számon, és ezekbe nem tartoznak bele az adaptációk és átiratok. Jelen kiállítás nem vállalkozhat arra, hogy minden egyes produkciót felidézzünk, ezért arra törekedtünk, hogy egy-egy korszak olyan emblematikus, színháztörténetünk szempontjából „csomópontnak” számító előadásait mutassuk be, amelyek elsősorban jelentős hatással bíró rendezőkhöz kapcsolódnak.
2018. április 26 - 2019. április 21-ig

- Ritka magyar – Bubik 60 (kamarakiállítás)

Kortársunk és már tizennégy éve nincs közöttünk. Nemzedékének egyik legkarizmatikusabb alakja volt, a reneszánsz kor emberének kései utódja, tele tűzzel, energiával, szókimondó igazságérzettel és életigenléssel. Diplomáját 1981-ben kapta meg, s bár több színház hívta, ő rögtön a Nemzeti Színházhoz szerződött, melynek eszméjéhez még akkor is hűséges maradt, miután elszerződött onnét. Az 1981-1990 közötti évek tekinthetők a művészi pálya fénykorának, szakmai élete legsikeresebb és leggazdagabb időszakának. Egy fiatal színészgeneráció vezető színészévé érett alig néhány év alatt, egyik főszerep jött a másik után, nem csoda, ha generációja legdinamikusabb tehetségeként tartotta számon mind a szakma, mind a közönség
2018. május 19 - 2019. április 21-ig

- Bessenyei Ferenc – Gábor Miklós 100

A múzeum kiállítása két színészlegenda előtt tiszteleg születésük centenáriuma alkalmából. A tárlat bemutatja e két különböző, de egyformán nagyformátumú művészegyéniség pályájának főbb állomásait és színpadi találkozásaikat.
2019. május 18 - 2019. december 22-ig

Bajor Gizi Színészmúzeum – az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye

1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 16.
Tel.: 1-375-1184, www.oszmi.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 14–18 óráig. Hétfőn és kedden zárva.
Múzeumpedagógus: Maksai Ágnes, Szebényi Ágnes

- Úton, útfélen Európában – Koczina Gyula fotókiállítása

A kiállításon sok olyan kép köszön vissza, amely újságíró útjain készült hazánk és Európa érdekes városaiban, tájain. Kameráján keresztül mutatja be az utcát és az utcán lévő embereket, amelyeknél a fekete-fehér megjelenítés az embert – érzelmeivel és tevékenységeivel – állítja középpontba. A streetfotókon kívül több fotós műfajban is készít felvételeket, ahol a fények, színek, formák játéka ragadta meg alkotás közben.
2019. január 24 - 2019. február 24-ig

- Talent Café kiállítás

A Bakelit Multi Art Center 11. alkalommal hirdette meg The Talent képzőművészeti pályázatát autodidakta művészek számára. Az idei pályázatra beérkezett 62 jelentkező összesen 177 alkotását idén is 3 tagú szakmai zsűri értékelte, így összesen 113 alkotás (87 festmény és 26 grafika) került kiállításra a Bakelit Multi Art Centerben, melyből egy válogatás látható a Barabás Villa Galériában.
2019. február 28 - 2019. március 31-ig

Barabás Villa Galéria

1122 Budapest, Városmajor u. 44.
Tel.: 1-319-9854, www.barabasvilla.hu
Nyitva: hétfő–szombat 9–18 óráig, vasárnap 9–13 óráig, valamint a Barabás Villa programjaihoz igazodóan.

- Tiszta szívvel, tiszta kézzel – Semmelweis 200

A 200 éve született Semmelweis tiszteletére számos esemény és méltató kiadvány, emlékmű készül ebben az esztendőben. A Bélyegmúzeum egyedülálló kiállítással tiszteleg nagy tudósunk előtt. Valamennyi filatéliai tárgyat összegyűjtve mutatja be életútját és az utókor emlékezetét. A nevét viselő budapesti orvosegyetem archívumából kölcsönözve számos dokumentummal színesítve tárják a közönség elé a hazai és külföldi Semmelweis-bélyegeket, Ausztriától Dél-Afrikán át Grenadáig.
2018. július 3 - 2019. június 30-ig

- A királynő postája – kiállítás a Mária Terézia postapátense kibocsátásának 270. évfordulója alkalmából

III. Károly 1722-ben állami kezelésbe vette a postát, melynek működése a részletes szabályrendszer megteremtésével Mária Terézia idejében vált hivatalszerűvé. A felvilágosult abszolutizmus szellemében született intézkedések – az 1748-as postapátens, majd a delizsánsz járatok megindításáról szóló rendelet – megteremtve a rendszeres és megbízható levél-, pénzküldemény és csomagszállítást, kijelölték az utat a modern „posta” kialakulása felé. A kiállítás ezt a korszakot idézi meg. A korabeli postai küldeményeken nyomon követhető a postakezelési jelzések kialakulásának folyamata, valamint megtudhatják, mi fán terem a postamesteri bélyegző és némelyikük miért teszi szenzációs filatéliai értékké a lenyomatát hordozó levelet. A tárlat második része Mária Terézia életébe, politikai küzdelmeinek, modernizációs törekvéseinek, családi viszonyainak részleteibe enged bepillantást eredeti és kiemelkedő értékű filatéliai dokumentumok felhasználásával.
2018. december 14 - 2019. május 15-ig

Bélyegmúzeum

1074 Budapest, Hársfa u. 47.
Tel.: 1-342-3757, www.belyegmuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- KET30 – Dusa Gábor jubileumi fotókiállítása

Dusa Gábor 1993 óta a Közép-Európa Táncszínház hivatalos fotósa, közel 100 bemutatót dokumentált művészi igénnyel, melyek közül több alkotása díjat is nyert. A táncszínház 30 éves jubileumi sorozatában a képei 25 évet ölelnek át. A közös útról – amely Gábor és a táncszínház művészi szimbiózisában zajlott – vallanak azok a fotók, amelyek e jeles alkalommal falra kerülnek.
2019. március 4 - 2019. március 31-ig

Bethlen Galéria – Bethlen Téri Színház

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
Tel.: 1-342-7163, www.bethlenszinhaz.hu
Nyitva: hétfő–péntek 11–17 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Mint liliom a tövisek közt – válogatás a 20. századi magyar női képzőművészek munkáiból

A népszerű alkotók mellett a kevésbé ismert művészek is középpontba kerülnek, átfogó képet adva a kor női szemléletmódjáról. A számos kiállított művész között szerepel Ország Lili, Modok Mária, Gedő Ilka, Anna Margit, El Kazovszkij, Keserü Ilona, Barta Mária.
2018. november 22 - 2019. április 6-ig

- PÁRIZS–PARIS! – válogatás a Szöllősi-Nagy–Nemes Gyűjteményből

Párizs jelentősége és szerepe a 20. századi modern képzőművészet történetében közismert. Ennek a szellemi pezsgésnek aktív részesei, szereplői voltak azok a magyarországi születésű, de életüket vagy életük egy részét emigránsként Franciaországban alkotó művészek is, akiknek geometrikus, minimalista alkotásai a Bibliamúzeum következő kiállításán tekinthetőek meg.
A Szöllősi-Nagy-Nemes Gyűjtemény festményeiből, grafikáiból és szobraiból válogatott tárlaton, többek között olyan alkotókkal találkozhatunk, mint Barta Lajos, Czóbel Béla, Anna Mark, Martyn Ferenc, Rozsda Endre, Pierre Székely vagy Tihanyi Lajos.
2019. május 9 -

Bibliamúzeum – a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének Múzeuma

1092 Budapest, Ráday utca 28.
Tel.: 1-218-0266, www.bibliamuzeum.com
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–17 óráig. Vasárnap zárva.

- Ajándék

A kiállítás annak az évente megrendezett kiállítás-sorozatnak a negyedik része, amely 2015 óta a kiállított alkotások közös jegyeként a művészi alkotófolyamatnak egy-egy típusát jelöli meg. A kiállított tárgyak szinte kivétel nélkül először kerülnek ki a privát szférából a nyilvánosság elé. A műalkotások sokszor az ajándékban részesülő fél alapos, mély ismeretét is magukban foglalják. Értelmezhetőségükhöz fontos, hogy az ajándékozás hátterének történetét is megismertesse a közönség.
Meghívott művészek: Antal Balázs, Chilf Mária, Csató József, Cseh Lili, Előd Ágnes, Eperjesi Ágnes, Fischer Judit, Gróf Ferenc, Jagicza Patrícia, Kotormán Norbert, Kovách Gergely, Martin Henrik, Mátrai Erik, Pacsika Rudolf, Süveges Rita, Szabics Ágnes, Szabó Ottó, Szalay Péter, Szász György, Szemző Zsófi, Várnagy Tibor
2019. január 23 - 2019. március 10-ig

- Szabálytalan rend | Munkák 2016–2018-ig – Schmal Károly képzőművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjának akadémiai székfoglaló kiállítása

A kiállítás Schmal legújabb munkáiból nyújt válogatást. Gyakran a tájkép, a csendélet és az absztrakció határán mozgó, hol a rajzhoz, hol a festészethez közelítő, papír alapú képei a gyűrt-formázott hordozó által a gyötröttség, a szenvedés drámai szituációjából indulnak ki. A kaotikus, olykor űrszerűen távoli képalap, vagy másként háttér és az abban megjelenő festői esemény éles kontrasztban állnak egymással, s éppen ez teremti meg a kép sajátos feszültségét.
2019. január 23 - 2019. március 24-ig

- Cseke Szilárd képzőművész egyéni kiállítása

2019. március 19 - 2019. május 5-ig

- Szabó Ádám és Sass Valéria szobrász hallgatóinak diploma kiállítása

2019. április 16 - 2019. május 12-ig

- Válogatás a Lengyel-Major Gyűjteményből

2019. május 14 - 2019. június 30-ig

Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos u. 158.
Tel.: 1-388-6784, www.budapestgaleria.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Szabics Ágnes

- Középpontban a középkor 3. – a 2017. évi középkori régészeti ásatások újdonságai

A múlt év legizgalmasabb újdonságait áttekintő tárlat nem a megszokott, tematikus kiállítások műfaját idézi, hanem azt az igényt elégíti ki – a régész munkájának folyamataiba is bepillantást engedve –, hogy az ásatásokról frissen előkerült leleteket mielőbb, még „a régész forró nyomán” járva láthassa az érdeklődő. Az itt megtekinthető tárgyak egy-másfél évvel ezelőtt még a föld alatt voltak, teljes körű szakmai feldolgozottságuk nem fejeződött be, akár még el sem kezdődött; épp, hogy kikerültek a restaurátorok - állagmegóvó - kezei közül.
2018. október 18 - 2019. február 24-ig

- Szerb székesegyház a Tabánban – Az eltűnt Rácváros emlékezete

A Tabánt, ezt a számos budapesti által máig nosztalgiával emlegetett városnegyedet fényképek, grafikák, festmények sokasága örökítette meg: e képeken a Gellért-hegy oldalába felkúszó girbegurba utcák apró, földszintes, egy-két ablakos házai között sokszor feltűnik egy karcsú templomtorony pompázatos barokk sisakkal. A városrész fölé magasodó épület a 18. század közepén épült szerb ortodox székesegyház volt. A mai emlékezetben a 20. századelő romantikus-kiskocsmás bohémnegyedeként élő Tabán távolabbi, kevésbé ismert múltjának tanúja. A Rácvárosnak is nevezett negyed ugyanis a magyarországi szerbség és a hazai szerb ortodox egyház egyik központja volt, amit legérzékletesebben az 1949–1950 telén lerombolt monumentális templom jelenített meg.
2018. november 7 - 2019. március 31-ig

- Falconer Xavér Ferenc budai barokk festő

A kiállítás a XVIII. századi budai egyházművész, Falkoner Xaver Ferenc (1737–1792) festészetét mutatja be.
A skót eredetű Falkoner művészcsalád alapítója Falkoner György 1702-en költözött feleségével a töröktől visszafoglalt Buda városába. A hosszú török uralom alatt, majd a kíméletlen háborúskodás során elpusztult keresztény egyházi emlékek pótlása, megújítása hatalmas feladatot jelentett az ország középén – így a Bécsből érkező Falkoner família tisztes budai polgárként biztos megélhetéshez jutott. György fia, Xavér Ferenc már az 1724-ben megnyitott bécsi akadémián képezhette magát tovább a kor divatos barokk stílusú festészetében, aki a kor hazai egyházművészetének jeles alakja lett, művei a korszak tipikus alkotásainak tekinthetőek, amelyek számos templomban és kolostorban mindmáig fellehetőek Váctól Budán keresztül Eszékig. A kiállítás ebből a gazdag életműből merítette anyagát.
2018. november 15 - 2019. március 17-ig

- 1 hónap – 1 tárgy – 1 régész (sorozat)

A múzeum régészei végzik az összes régészeti feltárást Budapesten, ezen belül a Vármúzeum munkatársai a középkori kutatásokat. Az ezek során előkerült tárgyi emlékek a Vármúzeumba kerülnek. A sorozat célja, hogy a régészek – az általuk legérdekesebbnek ítélt leleteken keresztül - megismertethessék szakmájuk szépségét és jelentőségét. Az általuk választott, kiemelt tárgyak mindegyikéhez egy-egy érdekfeszítő történet kapcsolódik, mely a tárgy történetén kívül a régész tárgyhoz fűződő személyes viszonyáról is mesél. Az 1 hónap, 1 tárgy, 1 régész sorozat a műtárgyak mögött az embert is megmutatja, aki nyomoz, kutat, ás, keresi a múlt kapcsolódását a jelenhez.
Helyszín: a kiállított tárgyaknak a középkori kert egykori része, a mai Királypince ad helyet hónapról hónapra.

Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum

1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota E épület.
Tel.: 1-487-8800, www.btm.hu
Nyitva: nov. 1-jétől febr 28-ig kedd–péntek 10–16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Márc. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Berhidai Magdolna, Kiss Gabriella

- En Silence – Gilles Roudiere (1976) kortárs francia fotográfus kiállítása

Szemcsés fekete-fehér képein egy-egy ország igazi arcát próbálja megtalálni és megmutatni az emberek környezetükhöz és kultúrájukhoz való viszonyát. Roudiere ugyanakkor mindezt nagyon személyes hanggal teszi, képeinek narratív tartalma ugyanakkor tagadhatatlan.
2019. március 5 - 2019. március 26-ig

- Változó tájkép – Modern portugál fotográfia

A kiállítás a modern tájkép fogalmát vizsgálja négy kortárs portugál fotográfus különböző nézőpontjából. A tájkép, amely a vizuális művészet egyik örök témája az eltérő fotográfiai munkák értelmezésében formálódik újjá. Tiago Casanova, Paulo Catrica, João Grama és Tito Mouraz a tradicionális területek, illetve a modern társadalom által alakított táj látképét ábrázolják.
2019. március 29 - 2019. április 20-ig

Budapest Projekt Galéria

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
www.facebook.com/budapestprojektgaleria
Nyitva: hétfő–szombat 14–19 óráig. Vasárnap zárva.

- A köztársaság ábrándja

Idén száz éve, 1918. november 16-án kiáltották ki Magyarországon első ízben a köztársaságot. Az évforduló alkalmából a Blinken OSA Archívum A köztársaság ábrándja című kiállítása az 1918-ban, 1946-ban és 1989–90-ben létrejött három magyar köztársaság gyökértelenségéről és bukásáról szól. Arra keresi a választ, vajon a köztársasági eszme miért olyan gyenge és sérülékeny a magyar politikai gondolkodásban, és hogyan vezet ez a tekintélyelvű rendszerek újjászületéséhez.
2018. november 16 - 2019. március 3-ig

Centrális Galéria

1051 Budapest, Arany János u. 32.
Tel.: 1-327-3260, www.osaarchivum.org
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Cuba Mustra – Szigeti Csilla fényképei és Irra Velázquez festményei

2019. január 21 - 2019. március 9-ig

- Excessocenus – Cristina de Middel és Bruno Morais fotókiállítása

"Szeretnénk láthatóvá tenni a makrogazdaság hatásait az afrikai mikro rutinokban, a mindennapi ház körüli teendőkre koncentrálva. A fotográfiát használjuk arra, hogy a környezettel s az afrikai kontinens vizuális megjelenítésével kapcsolatos problémákra egyaránt reflektáljunk."
2019. április 11 - 2019. június 30-ig

Cervantes Intézet Budapest

1064 Budapest, Vörösmarty utca 32.
Tel.: 1-354-3670, budapest.cervantes.es
Nyitva: hétfő–kedd 10–13 óráig, szerda–péntek 14-17 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- A híd - Lebegő konstrukció

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Rajzi és Formaismereti Tanszék hallgatóinak és oktatóinak közös kiállítása
A „HÍD”, itt és most a kapcsolatot jelenti, melynek értelmében minden hallgató két térbeli pontot összekötő, a geometria egy tetszőlegesen kiválasztott szerkesztési szabályát felhasználva, egy izgalmasan ritmizált konstrukciót épített, amely nem emlékeztet semmilyen hagyományos, folyókat áthidaló funkcionális szerkezetre. Számunkra tehát a híd fogalma szélesebb értelemben az a közös vizuális gondolkodás a forma és téralkotás területén, ami az építészet és a képzőművészet egymástól elkülönült diszciplínáinak összekapcsolását is jelenti.
2019. január 9 - 2019. február 23-ig

- #JELKY – a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium diákjainak közös kiállítása

A Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium diákjainak közös kiállításán a hashtag-ekkel ellátott alkotások egy virtuális hálózat részeivé válnak, ami az iskolában jelenlévő szinergikus kapcsolatok mentén szerveződik. Egy számítógépes programnak köszönhetően ez a virtuális hálózat egy vizuálisan megjeleníthető gondolat-térképpé alakítható, melyről leolvashatók ezek a kapcsolatok. A kiállítás az iskolában jelen lévő, egymásra ható kapcsolatok alkotásokban manifesztálódó lenyomatait mutatja be. A tárlaton divat- és stílustervező, textilműves- és jelmeztervező diákok legizgalmasabb, legsikeresebb munkái szerepelnek. Bemutatásra kerülnek: divat- és jelmeztervek, rajzok, festmények, szövött és festett anyagok, textilékszerek és téri installációk.
2019. március 6 - 2019. március 29-ig

- Útvesztő – Boros Mátyás papírinstallációja

Az ismert mítosz szerint Minósz, krétai király labirintust építtetett, hogy ide zárja be Minótauroszt, az embertestű-bikafejű szörnyet. Őt végül a hős Thészeusz győzte le Ariadné, a krétai királylány segítségével. A galéria kiállítóteréhez idomuló, interaktív térinstalláció – érzékletessé téve az áthatolhatatlan labirintust – a mitikus teret alkotja újra, azzal a céllal, hogy a megtapasztalt térélményen keresztül átélhetővé váljon a történet. A nagyszabású installáció egyes elemei alakíthatók a látogatók és a kapcsolódó foglalkozások résztvevői által, hozzájárulva a történetben felmerülő kérdések, fogalmak és szimbólumok megértéséhez, mélyebb megismeréséhez.
2019. április 10 - 2019. május 31-ig

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
Tel.: 1-266 0482, www.deak17galeria.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–18 óráig, szombaton 9–13 óráig, vasárnap és hétfőn zárva. Nyári szünetben: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton és vasárnap zárva.

- Floral Centrepiece – csoportos kiállítás

A Deák Erika Galéria következő kiállításának témájául egy örök visszatérőt választott, a művészet ismétlődő és mindig megújuló motívumát, a virágokat. A téma nagyszerűsége egyszerűségében és klasszikusságában rejlik. A Floral Centrepiece című kiállítás, mely címét az egyik kiállító, A.K. Blakemore Date című verséből kölcsönözte, amely a Dazed and Confused Magazinban jelent meg 2018-ban, a virág formális, szimbolikus, politikai és esztétikai heterogenitását mutatja be és örökségének életben tartására vállalkozik.
Kiállító művészek: A.K. Blakemore, Csató József, Ember Sári, Gáldi Vinkó Andrea, Kemény Zsófia, Kiss Adrian, Klenyánszki Csilla, Moizer Zsuzsa, Pósalaki Anett, Simon Márton, Szűcs Attila, Alexander Tinei.
2019. február 21 - 2019. április 13-ig

Deák Erika Galéria

1061 Budapest, Mozsár utca 1.
Tel.: 1-201-3740, www.deakgaleria.hu
Nyitva: szerda–péntek 12–18, szombat 11–16 óráig. Vasárnap, hétfőn és kedden zárva.

- Viasszal írt üzenet – Fekete Ildikó tojásfestő kiállítása

Fekete Ildikó Junior Prima, Magyar Kézműves Remek és Gránátalma díjas tojásfestő, a Népművészet Ifjú Mestere, 2017-ben az 50 Tehetséges Magyar Fiatal program résztvevője. A matematikus végzettségű népi iparművész nemcsak tojásfestőként, hanem a magyar nyelvterületen fellelhető minták gyűjtőjeként és rendszerezőjeként is elkötelezte magát e különleges művészeti ág mellett.
Kiállításain körülbelül ezer darab hímest mutat be, 2008 óta pedig nemcsak magyar, hanem szerb, cseh és ukrán motívumokkal díszített hímes tojásokat is készít. Legújabb tárlatán Hont megyei, illetve hétfalusi gyűjtéseinek mintáit, valamint gyimesi feldolgozásait is megismerhetjük.
2019. április 9 - 2019. április 28-ig

Duna Palota

1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Tel.: 1-235-5500, www.dunapalota.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–18 óráig.

- Bodri meg a többiek – 65 éves a Diafilmgyártó

A kiállítás betekintést nyújt a diavetítés és a technika történetébe, a nagyipari gyártás kezdeteibe és végigkíséri a mese diafilmek kiadásának múltját és jelenét.
2019. március 14 - 2019. április 25-ig

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér

1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Tel.: 1-322-2886, www.eotvos10.hu
Nyitva: hétfő–szombat 8–22 óráig. Vasárnap zárva, illetve a programokhoz igazodik.

- Feminæ metallicæ / Fémbe zárt női lelkek – Mata Attila kiállítása

Mata Attila tevékenysége során mindvégig az anyagformálásban téri feszültségeket teremtve alakítja a szobrok felületeit. Acrystal és fém kettősségével formál félbevágott hasábokat, síkokat, szálakat, és ezek eleven gabalyodása kelti életre szemünk láttára alakjait. Azzal a kíváncsisággal és szenvedéllyel, ahogyan a végtelen tér és anyagok kombinálhatósága izgatja, ugyanazzal a lelkes és analitikus szemlélettel tér vissza minduntalan az emberábrázoláshoz.
2019. március 12 - 2019. április 28-ig

Esernyős Galéria

1033 Budapest, Fő tér 2.
Tel.: 1-229-5825, esernyosgaleria.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–20 óráig, szombaton és vasárnap 10–15 óráig.

- Wunderkammer – a FISE kiállítása

Advent ideje alatt tele van a város tárgyakkal: utcai árusoknál, kirakodóvásárokon, standokon és bódékban, meg persze az áruházakban számtalan „ünnepi” tárgy vár gazdára, ajándékozóra és megajándékozottra. A FISE kiállítása az Evangélikus Országos Múzeumban nem szaporítani szeretné az átláthatatlan tárgydömpinget. Itt valamiféle ellensúlyként tekinthetünk az iparművészek, dizájnerek alkotásaira. Megmutatják, hogy a tárgykultúra más, több, mint amit általában gondolunk róla. Megmutatják, hogy a hasznosság nemcsak szépséggel, hanem egyediséggel is párosulhat. És ez már maga ajándék.
2018. december 4 -

- Az élet sója – Forgách András rajzai Nádas Péter regényéhez

Nádas Péter könyvében a sóbányászatáról híres német kisváros 16. századi mindennapjaiba pillanthat be az olvasó – a harangszótól a piaci lármáig és a kocsmai verekedésig –, hogy végül eljusson ahhoz a történethez, amelyet a szerző az első pillanattól – a tőle megszokott pontossággal – lát: a reformációig.
Nádas életművében nem ez az első eset, hogy Forgách András ceruzarajzai kísérik a szöveget. Ezek részben iniciálék, részben a szöveget illusztráló képek, részben pedig a városkép és a városi élet hangulatába vezetnek be. A remek, érzékeny, olykor tónusos, kompozíciójukban a turistaprospektusok fotóit, máskor inkább a 16. századi nyomtatványok vonalas fametszeteit szellemesen megidéző rajzok segítenek visszanézni és visszalátni a meg nem nevezett városka eltűnő vagy előtűnő idejében. A munkában lévő fogaskerekek, az alvó szentek és a prédikátor portréja, a templomlépcsők és a favázas házak geometriája azokon a felső rétegeken kalauzolják a nézőt, amelyek alatt kibomlik a történet.
2019. április 12 - 2019. június 16-ig

Evangélikus Országos Múzeum

1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel.: 20-824-3864, eom.lutheran.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Kondor Boglárka

- Portré és történetmesélés – Katerina Belkina (RU), Dóka Béla (HU) és Maxim Wakultshcik (BY) kiállítása

A kiállításon szereplő három sorozat képei egytől egyig portrék, amelyek szinte nem is különbözhetnének jobban az alany, a környezet és a történetmesélés tekintetében. Dóka Béla Putin Fan Club című sorozatában személyes fotókon örökít meg Putyin-fanatikus fiatalokat. Katerina Belkina Empty Spaces című sorozatában a nagyváros és az egyén kapcsolatát vizsgálja önarcképein keresztül. Maxim Wakultschik optikai portréiban formai játékok eszközeként használ idealizált női arcokat.
2019. április 10 - 2019. április 26-ig

- Majoros Áron Zsolt szobrászművész kiállítása

2019. május 2 - 2019. május 31-ig

Faur Zsófi Galéria – Panel Contemporary

1114 Budapest, Bartók Béla út 25.
Tel.: 1-209-3635, www.galeriafaur.hu
Nyitva: hétfő–péntek 12–18 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Ferencváros díszítőművészete – válogatás Mészáros Gábor fotóművész épületdíszeket ábrázoló alkotásaiból

Az épületek homlokzatain látható díszek, motívumok, domborművek, szobrok mágnesként vonzzák a tekintetet. Az utcákon sietők meg-megállnak egy pillanatra és talán elgondolkodnak azon, kik lehettek azok a megrendelők, akik ezeket a díszeket házaikon látni akarták, s kik lehettek azok, akik megtervezték és létrehozták e díszítőművészeti alkotásokat. Mészáros Gábor fotóművész fényképei közel hozzák a műveket és bizonyítják: a tehetség, szakértelem és kreativitás együttese igazi remekműveket eredményezett az 1880-as, 1890-es, vagy akár az 1910-es évek Budapestjén, a Belső-, és Középső-Ferencvárosban.
2018. december 4 - 2019. február 26-ig

- Budapest Safari – Marcus Goldson festőművész kiállítása

A Kenyában született, s már évtizedek óta Ferencvárosban élő brit képzőművész szobrászként kezdte pályafutását. Az akvarellel komolyabban Budapestre költözésekor kezdett foglalkozni. Elmondása szerint a vízfesték bizonyult a legjobb eszköznek, hogy utazásai során frissen, élő vázlatokon rögzítse élményeit, de leginkább a részleteket. Marcus Goldson ugyanis a részletek és a humor szerelmese. Ezt bizonyítják az Üllői úton, a Ráday utcában, vagy épp a Nehru parton készült munkái.
2019. február 20 - 2019. április 6-ig

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

1092 Budapest, Ráday u. 18.
Tel.: 1-218-7420, www.fmkportal.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–14 óráig. Hétfőn és vasárnap zárva.

- Hang nélkül – Bögös Lórándképzőművész kiállítása

2019. február 20 - 2019. március 15-ig

- Solti Gizellaiparművész emlékkiállítása

2019. február 20 - 2019. március 15-ig

- Braun András–emlékkiállítás

2019. március 19 - 2019. április 7-ig

Fészek Művészklub

1073 Budapest, Kertész utca 36.
Tel.: 1-342-6549, www.feszek-muveszklub.hu
Nyitva: kiállítás látogatása hétfő–péntek 14–20 óráig, szombat–vasárnap 11–17 óráig.

- Jelenlét – Gulyás Boglárka képzőművész kiállítása

2019. február 11 - 2019. április 7-ig

- Csató Tamás festőművész fénnyel írt, festői fotókiállítása

2019. április 8 - 2019. június 16-ig

Fiktív Pub Gasztrogaléria

1088 Budapest, Horánszky u. 27.
Tel.: 20-286-2118, www.fiktivpub.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 12–24 óráig.

- Müller Miklós a lencse előtt – Gonda Géza fotói

Gonda Géza 1988 és 1994 között közel 200 felvételt készített Nicolás Muller-ről (1913–2000) és környezetéről Spanyolországban. Géza ezekből állít ki egy 35 képből álló válogatást. A kiállításon még látható lesz egy Lucien Hervé fotó, melyet Hervé, Müller Miklósról készített Franciaországban, 1938-ban, Müller gépével. Ezek mellett még kiállítunk 6 portrét (Radnóti Miklós, Kárász Judit) is amelyeket Müller készített Szegeden, 1935 körül.
2019. március 26 - 2019. március 29-ig

FISE Galéria

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 16.
Tel.: 1-311-3051, www.fise.hu
Nyitva: hétfő–péntek 13–18 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Rajk Látvány. Filmszobrok és akcionista frottázsok – Rajk László kiállítása

2019. február 7 - 2019. március 3-ig

- Zalaváry Lajos építész (1923–2018) emlékkiállítása

2019. február 20 - 2019. március 11-ig

- Csőcselek – Kondor Edit keramikusművész kiállítása

2019. február 21 - 2019. március 17-ig

- Huszonnégy óra – Lugosi Lugo László kiállítása

A kiállítás rövid összefoglalót nyújt Budapest arcképeinek mai változásairól.
2019. március 13 - 2019. április 1-ig

- Zuhanás a mészárszék mélyére – Baranyai Levente festőművész kiállítása

2019. március 20 - 2019. április 8-ig

- Eleven árnyék – Németh Ágnes képzőművész kiállítása

2019. március 21 - 2019. április 8-ig

- Festive Spaces – Kristina Norman kiállítása az Észt Hét keretén belül

2019. március 22 - 2019. április 8-ig

- Memories – Robert Vano fotókiállítása

Robert Vano Polaroiddal megörökített személyes emlékeinek gyűjteménye formabontó betekintést enged életébe és munkájába, több színes fotóját most először mutatva be a nagyközönségnek. A lenyűgöző gyűjtemény jelentős része New Yorkban, Párizsban és Milánóban született, és a fényképész saját asszociációi alapján rendezve összegzi Vano munkásságát 1968-tól napjainkig. Vano MEMORIES című kiállítása a múlt és a jelen ünneplése.
A Cseh Centrum kiállítása a Budapest Fotófesztivál keretén belül.
2019. április 3 - 2019. április 21-ig

- Analízis – kortárs fotóművészet a Hetényi–Gonda Gyűjteményből

Hetényi Csaba közgazdász mintegy két évtizede gyűjt kortárs művészetet, az utóbbi időben egyre nagyobb figyelemmel a fotóművészetre (Baranyay András, Kerekes Gábor, Ujj Zsuzsi). A mostani válogatás neoavantgárd indíttatású munkákra fókuszál a korai hetvenes évek pozícióitól (Perneczky Géza, Vető János) olyan mai alkotókig, akik hasonló kísérleti jelleggel használnak fotóeljárásokat esztétikai és társadalmi dilemmák feltárására (Kis Varsó, Société Realiste). A tárlattal párhuzamosan a Vízivárosi Galéria kortárs festészeti anyagot mutat be a gyűjteményből.
2019. április 10 - 2019. április 29-ig

- Szél Ágnes-életműkiállítás

Szél Ágnes 2019-ben ünnepli 75. születésnapját. A kiállítás ebből az alkalomból válogat 35 éves fotós munkássága anyagából, köztük eddig be nem mutatott képeket is láthatunk. Szél Ágnes építészként vált fotóssá, így munkája jelentős részét települések és épületek fényképezése tette ki. Érdeklődése középpontjában az épületek üvegfelülete, a fény és a természet áll.
2019. április 11 - 2019. május 5-ig

- Közös Modern? 20. századi középületek Győr-Moson-Sopron megyéből

2019. április 15 - 2019. május 6-ig

FUGA Budapesti Építészeti Központ

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
Tel.: 1-266-2395, www.fuga.org.hu
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 13–21 óráig. Kedden zárva.

- Kortárs magyar üvegművészet

2019. január 23 - 2019. március 3-ig

- Kafka bűvöletében – Varga László grafikusművész kiállítása

2019. január 30 - 2019. március 3-ig

- Tóth József (Füles) fotográfus kiállítása

2019. március 20 - 2019. április 21-ig

- 50. Tavaszi Tárlat

2019. május 8 - 2019. július 21-ig

Gaál Imre Galéria

1201 Budapest, Kossuth L. u. 39.
Tel.: 1-283-1779, www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- drMáriás képzőművész kiállítása

2019. március 27 - 2019. május 4-ig

- I. Godot Kortárs Aukció kiállítása

2019. május 6 - 2019. május 12-ig

- feLugossy László képzőművész kiállítása

2019. május 21 - 2019. június 22-ig

Godot Galéria

1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.
Tel.: 70-381-6775, www.godot.hu
Nyitva: kedd–péntek 9–14 óráig, szombaton 10–13 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

- Az építészet rejtett nyomai

2019. március 31-ig

Goethe-Institut Budapest

1092 Budapest, Ráday u. 58.
Tel.: 1-374 4070, www.goethe.de/budapest
Nyitva: hétfő–csütörtök 8.30–19 óráig, péntek 9–18 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Hadtörténeti Kincstár – Válogatás a 100 éves Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiből

Egy évszázados fennállás alatt igen sokat változik, alakul egy gyűjtemény. A rendhagyó kiállítás a 100 éves Intézményben őrzött emlékek legjavából mutat válogatást, a látogató elé tárva – nem feltétlenül anyagi érték, hanem – a különlegesség, a szépség, a ritkaság vagy a Hadtörténeti múltja szempontjából kiemelendő kulturális javainkat. Mint minden válogatás, ez is szubjektív. A színes egyveleg jól tükrözi a múzeum sokrétű gyűjtőkörét, gazdagodásának stációit, a tárgyak méret, anyag, minőség és állapot szerinti változatosságát.
2019. március 8 - 2019. december 31-ig

- Hemző Károly és a Honvéd Sportegyesület

A kamarakiállítás keretében bemutatásra kerülnek Hemző Károly fotóművésznek a Hadtörténeti Múzeumban őrzött, a Honvéd Sportegyesület számára az 1950-es években készített felvételei. A Honvéd megalakulása után rövid idő alatt a magyar sport meghatározó egyesületévé vált. A fotókon megjelennek a korszak nagy sportolói atléták, sportlövők, tornászok és a kimagasló hírnevet szerzett labdarúgók. A fényképekhez kapcsolódva kiállításra kerülnek a honvéd sporthoz és az egyesület híres sportolóihoz köthető tárgyi emlékek is.
2019. március 28 - 2019. augusztus 20-ig

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
Tel.: 1-325-1600, www.militaria.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

- Poklade – a mohácsi busójárás megújuló hagyománya

A mohácsi busójárás megújuló hagyományát mutatja be a kiállítást. A nagyszabású tárlaton a leghíresebb helyi álarc-készítők munkái mellet a Natinal Geographic magazinban is többször publikált fotós, Répásy Zsolt képei és Kolbe Mihály grafikái is megtekinthetők.
2019. január 12 - 2019. március 5-ig

- Barangoltam… – Henics Tamás fotográfiái Kalotaszegről és a Mezőségről

A tárlatban a fotós képeit mutatják be Kalotaszegről és Mezőségről, ahová lassan 25 éve rendszeresen jár. A “barangolások” során barátságok, szinte családi kapcsolatok köttettek. Az ottani embereknek a hétköznapjai, ünnepi alkalmai, és a mindennek teret adó falu és a táj a képek témája. Sokan már nincsenek közöttünk, emlékezés is tehát a kiállítás, de bizakodtat is, mert még mindig sok szépség megmenthető.
2019. március 3 -

- Éljen a haza! – emlékkiállítás / Somogyi Győző grafikái –1848–49 emlékképei

A Hagyományok Háza emlékkiállítása a 170. évforduló alkalmával, Bem József Nagyszebent visszafoglaló diadalának emléknapján, 2019. március 11.-én. A népművészetben a történelem folya¬mán mindig megjelentek az aktuális történelmi sorsfordulókkal kapcsola¬tos alkotások is. Az emlékkiállítás elsősorban Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész grafikái alapján mutatja be 1848-49 kultuszának történelmi jelentőségét, a nemzeti hősök valamint a honvédek megjelenítésével. A tárlaton a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum anyagából olyan tárgyakat válogattak, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak 1848-49 emlékezetéhez. Külön érdekesége a kiállításnak Plohn József (1869-1944) hódmezővásárhelyi fotográfus honvédportréiból történő válogatás. A fényképek a Kolozsvári Országos Történeti Ereklye-Múzeum 1902-ben Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójára hirdetett felhívása alapján, az akkor még élő 1848–49-es katonákról, pontosan 154 veteránról készültek, amelyekből 24 db látható.
2019. március 11 -

Hagyományok Háza (Budai Vigadó)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel.: 1-225-6049, www.hagyomanyokhaza.hu
Nyitva: A kiállítás megtekinthető: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton és vasárnap zárva.

- Véletlen dinamika – Wolsky András kiállítása

A térrácsokkal az a baj, hogy eltévedünk bennük. A csapdákkal, hogy megfognak, és nem eresztenek. Wolsky András munkáiban tévelyeghetünk, és nem eresztenek. Lebilincselő egyszerűségűen bonyolult ábrák, rendszerek az itt látható képek. Struktúrák, melyek mintha Mondrian és a De Stijl tovább-bonyolított, perspektivikus és axonometrikus térbe forgatott továbbgondolásai lennének. Wolsky játszik a szemmel – így még az op-art világa is beköszön munkáin –, játszik a képzelettel, hisz rácsszerkezeteinek egymásba fonódása meseszerű képzeteket is megidéznek. A súlyos színellentétekre (is) épülő munkák mégsem okoznak rossz érzéseket, sokkal inkább a meghökkenés, a csodálkozás és a rejtélyek, a kiutak megtalálásának izgalma keríti hatalmába a nézőt. Wolsky fokozza a látványt, emeli a tétet azzal, hogy az egymás melletti struktúrák áthatásokban, gyakran egy harmadik – szürke – színben is megjelennek.
2019. február 7 - 2019. február 27-ig

- Aszimptoták – Jairo Alvarez fotókiállítása

Aszimptoták: sorok, amelyek egyre közelebb és közelebb kerülnek egymáshoz, de soha nem érintkeznek, és így soha nem lehetnek együtt. A fényképsorozat a távolság elvén alapul. Hogyan építenek az emberek védelmi mechanizmusokat a személyes kapcsolatokban a “veszély” ellen? Mi válik távolsággá? Valójában milyen közel vagyunk?
2019. március 25 - 2019. április 6-ig

Három Hét Galéria

1114 Budapest, Bartók Béla út 37.
Tel.: 70-866 4222, www.haromhet.hu
Nyitva: kedd–péntek 11–15 óráig, szombaton12–18 óráig. Vasárnap zárva.

- Veszely ’70_’19 – Veszely Ferenc festőművész kiállítása

A folyton kísérletező és megújulni tudó művész képei között jelentős helyet foglalnak el a pop art alkotásai. Készít montázst, kollázst, mozi- és színházi plakátterveket, installációkat, alkalmazott grafikai műveket, olajfestményeket. Az utóbbi években kedvelt motívuma a szőlő. Festményein a szőlőszemek, szinte gömbbé alakulva, a teljességet szimbolizálják, élénk, erőteljes színeikkel, néhol finom humorral társulva, szuggesztív hatást gyakorolnak a nézőre.
2019. február 26 - 2019. március 21-ig

- Wrong Reality

Az Alvitr Galériával közösen rendezett „Wrong Reality” című kiállításon magyar és orosz képzőművészek munkái kerülnek bemutatásra, izgalmas dialógust létrehozva a két ország művészei között, akik alkotásaikon a valóság különböző értelmezésével, feldolgozásával foglalkoznak, de mindig történik valami “szokatlan” az ábrázolásaikon. Ivan Plusch művein a valóság összekapcsolódik a képzelet alkotta karakterek sajátos világával, Irina Drozd képein a gyermekek körülöttünk lévő világról alkotott érzései jelennek meg valóságként, Barakonyi Zsombor realitása filmszerűvé válik, míg Bodoni Zsolt kulturális képek emlékeit, idézeteit dolgozza fel. Mindannyian a kortárs ember mai világról alkotott vízióját jelenítik meg, egy olyan világét, amely a képzelet, a destrukció, a kulturális örökség és virtuális valóság elemeivel keveredik.
Kiállító művészek: Sergey AKRAMOV, BARAKONYI Zsombor, BODONI Zsolt, Irina DROZD, Ivan PLUSCH
2019. március 26 - 2019. április 13-ig

- Minerva baglya – Kondor Béla, Schaár Erzsébet, Ország Lili

Válogatás a debreceni Antal–Lusztig-gyűjteményből Németh Lajos születésének 90. évfordulójára
A tavaly megjelentetett Németh Lajos életinterjú-kötetben a művészettörténész professzor sokszor beszél művészbarátairól. Hárman közülük különösen közel álltak hozzá, s mikor egymás után elmentek – Kondor Béla 1972-ben, Schaár Erzsébet 1975-ben, Ország Lili 1978-ban – Németh Lajos úgy érezte, most már nincs kivel megosztania a művészettel kapcsolatos élményeit, gondolatait. Ország Lili Antal Péter életében is meghatározó szerepet játszott. Halála megviselte a fiatal ügyvédet, s évekig abbahagyta gyűjteménye gyarapítását. Majd évekkel később a kollekció elkezdett rohamosan gazdagodni, s a kiemelten szeretett és gyűjtött művészek közé bekerült, többek között, Kondor Béla és Schaár Erzsébet is. A mostani válogatással egyszerre tisztelegnek a fél évszázados múltú Antal–Lusztig-gyűjtemény és a magyar művészettörténet írás egyik jelentős tudósa előtt.
2019. április 18 - 2019. május 18-ig

Hegyvidék Galéria

1126 Budapest, Királyhágó tér 10.
Tel.: 1-225-7160, www.facebook.com/hegyvidekgaleria
Nyitva: kedden–pénteken 10–18 óráig, szombaton 10–14 óráig. Más időpontokban előzetes bejelentkezéssel látogatható.

- Hősként helytállni – a SOE különleges ejtőernyősei

A tárlat bemutatja azokat a Palesztinában toborzott zsidó fiatalokat, akik a brit hadsereg kötelékében vállalták, hogy harcba szállnak a hitleri Harmadik Birodalom és csatlósai ellen. Az európai zsidóság megsegítésének eszméje vezérelte döntésüket, amikor beléptek a brit Különleges Akciók Szervezetébe (Special Operation Executive), amelynek tagjaiként ejtőernyős és rádiós kiképzést kaptak, majd főként Közép–Európa országaiban kerültek bevetésre 1944 tavaszán.
2018. július 16 -

Holokauszt Emlékközpont

1094 Budapest, Páva u. 19.
Tel.: 1-455-3333, www.hdke.hu
Nyitva: kedd-vasárnap 10-18 óráig. Hétfőn zárva.

- A köztes lét túloldalán – Hajas Tibor művészete és a tibeti misztériumok

A kiállítás a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt költő és performer, Hajas Tibor (1946–1980) életművének utolsó periódusából azokat az összefüggéseket idézi fel, melyekben a tibeti buddhizmus vonatkozásai voltak meghatározók. Hajas műveinek párhuzamaként a kiállítás a 11–12. században Tibetben élt jógin és költő, Milarepa életén és leghíresebb gyakorlatán, a test „belső hőjét” előidéző tummón, valamint az ego „elvágásának” tibeti gyakorlatán, a csön keresztül mutatja be a tibeti buddhizmus hagyományos rítusait. Mindezt a tibeti világképet összefoglaló Életkerék, és léttartományainak (tiszta földek, poklok) ábrázolásai, valamint a Tibeti Halottaskönyvben – melyet Hamvas is felhasznált – megjelenő istenségek bemutatása egészítik ki.
2019. február 6 - 2019. április 14-ig

- Hopp 100

A 2019-es év a Hopp Múzeum alapításának 100. évfordulója. Az ebből az alkalomból rendezett kiállítás az elmúlt száz év nagy korszakait vonultatja fel.
2019. május 23 - 2020. május 31-ig

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

1062 Budapest, Andrássy út 103.
Tel.: 36-1-469-7759, www.hoppmuseum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Hársvölgyi Virág

- A hajlott gerinc diagnózisa – Barbora Zentková & Julia Gryboś képzőművészek kiállítása

A brnói (CZ) Julia Gryboś és Barbora Zentková 2010 óta dolgozik együtt. Első magyarországi önálló kiállításuk kiindulópontja a művészpáros véletlenszerű találkozása a Franz Müller textilnagykereskedéssel, amelyre 2018 nyarán, egy bécsi rezidenciaprogram alkalmával került sor. A textil kezdettől fogva erőteljesen jelen van Gryboś és Zentková munkáiban, jóllehet, kezdetben ez keretre feszített vásznak festői konstellációira korlátozódott. Együttműködésük nyolc éve leírható mint fokozatos átmenet a festészetből a komplex installációk felé, amelyek gyakran a hangot is magukba építik mint atmoszférikus elemet. A Horizont Galériabeli kiállításuk ezért egyfajta visszatérés a munkájuk kiindulási pontjához – olyan visszatérés azonban, amelyet erőteljesen újradefiniál a művészetben időközben megszerzett tapasztalatuk, illetve kritikai tudatosságuk. A textil itt valódi központi pozícióba kerül, ahelyett, hogy mindössze felület volna, amelyre festék kerül.
2019. január 30 - 2019. március 6-ig

- Entanglement – Liz Nielsen (US) kiállítása

Liz Nielsen megkülönböztetett helyet foglal el a “kamera nélküli” fotográfiai hagyományában. A fényképeket az analóg színes sötétkamrában kézzel készíti a negatívokkal, és talált fényforrásokat használ azok “megfestéséhez”. Nielsen absztrakciói, a nézőket transzcedencia felé vezeti. Képei bármilyen témáról szólhatnak, azok amiket belelátunk, és még sok minden más is.
2019. április 17 - 2019. május 19-ig

Horizont Galéria

1066 Budapest, Zichy Jenő u. 32.
Tel.: 1-426-5898, www.horizontgaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 14–19 óráig, szombaton 14–18 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

- Fresh meat

A Budapest FotóFesztivál a Hybridarttal együttműködésben hagyományteremtő céllal pályázatot hirdetett 35 év alatti fotográfusok számára csoportos kiállításon való megjelenésre. A pályázaton nyertes alkotók munkái által a Hybridart Galériában, a BPF kiemelt eseményeként mutatkozik be a kortárs magyar fotográfia legifjabb generációja. A tematikailag kötetlen felhívás arra keresi a választ, hogy mi foglalkoztatja most a fiatal fotográfusokat, melyek azok a tematikák, kérdések, melyek mentén sorozataik / portfóliójuk formálódik . A kiállítás kurátorai főként az eredetiséget, a nem konvencionális látásmódot, megközelítést részesítették előnyben mind a témák és a koncepciók tekintetében.
2019. március 13 - 2019. április 3-ig

Hybridart Space

1052 Budapest, Galamb utca 6.
Tel.: 1-793-0148, hybridart.hu
Nyitva: kedd–csütörtök 13–17 óráig.

- Megfigyelések – kiállítás Kim Corbisier munkáiból

Portrék, utcaképek, videók – a kamerába (a szemünkbe) néző emberek. A mostani tárlat Corbisier hagyatékának az INDA Galéria kezelésében lévő részéből, festményekből válogat, ezeket egészíti ki néhány videó, valamint a művészről egy művésztárs, barát, Czene Márta által készített portré. A cél nemcsak a személyes emlékezés és tiszteletadás, hanem ennek jegyében annak a megmutatása is, mennyire az időleges trendeket túlélő művészi minőség jött létre a festészetet és rajzot közösen használó, a fotográfia és film eszközeivel is élő vizuális nyelven, amelyet Kim a maga összetéveszthetetlen módján alakított ki és beszélt bámulatra méltó biztonsággal és természetességgel.
2019. február 21 - 2019. április 19-ig

Inda Galéria

1061 Budapest, Király u. 34. II/4.
Tel.: 1-413-1960, www.indagaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig, vagy előzetes bejelentkezéssel.

- Oldás és kötés – A Svábhegyi Jókai Mór Német Nemzetiségi Iskola kiállítása

A Jókai iskola tanulóinak idei tematikus kiállítása a textil megjelenési területeit és a textilművességhez kapcsolható kisebb nagyobb lélegzetű alkotásokat tárja a látogatók elé.
2019. február 7 - 2019. február 23-ig

- Copyright Yoka (Alkalmazott grafikai művek 1992-től 2019-ig) – Tóth Yoka Zsolt Ferenczy Noémi-díjas tervezőgrafikus művész, tanár és tanítványainak közös kiállítása

A kiállítás tematikus alapötlete közismert és kevésbé közismert művek újra értelmezése, újragondolása.
Kiállítók: Adamcsik Diana, Antal Nikolett, Baranyai Zsolt, Cselőtei Zsófia Olga, Ecsedi Zsófia, Fellegi Nóra, Juhász Péter és Nagy Zoltán (alkotótársak és tanár kollégák), Osgyányi Róza, Szalay Cintia, Szepessy Zsófia, Zsigó Boglárka, Zsili
2019. március 2 - 2019. március 30-ig

Jókai Klub

1121 Budapest, Hollós út 5.
Tel.: 1-395-8284, www.jokaiklub.com
Nyitva: hétfő–péntek 9–21 óráig, szombaton és vasárnap rendezvénytől függően.

- Oxigén! – Siska-Szabó Hajnalka aradi képzőművész kiállítása

Képei a realizmus és az absztrakt világ metszéspontjában helyezkednek el. Vonzódik a hideg színekhez, légies, látomásszerű tereket képez. Úgy mutatja be a tájat, mint az objektív fókusza: először távolból, aztán ráközelítve, úgy hogy a tájelemek szinte már absztraktnak tűnhetnek. Képei megtalálhatóak magángyűjteményekben, intézményekben, galériákban, itthon és külföldön egyaránt.
2019. február 8 - 2019. március 4-ig

- Laczák Géza és idarics Ilona ötvösművészek közös kiállítása

2019. március 8 - 2019. április 1-ig

- A Magyar Kárpitművészek Egyesületének csoportos kiállítása

2019. április 5 - 2019. április 29-ig

- Sinkó István festőművész kiállítása

2019. május 3 - 2019. május 29-ig

- Eőry Emil szobrászművész kiállítása

2019. május 31 - 2019. június 24-ig

Józsefvárosi Galéria

1085 Budapest, József krt. 70.
Tel.: 1-313-9883, www.jozsefvarosigaleria.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton és vasárnap zárva.

- Viszony – Pál Csaba festőművész kiállítása

2019. február 26 - 2019. március 22-ig

- A szocialista szürrealizmus titokzatos bája – Hegedűs 2 László fotókiállítása

A tárlat képei a Kelet és Nyugat két jellegzetes művészeti izmusainak ötvözetéből jöttek létre. A szocializmus hivatalos és hamis művészete vizuális lenyomatai a szürrealizmus kép és szöveg montázsainak transzformálásával a fikciót műalkotássá, politikától mentes művészeti valósággá változtatja.
2019. március 26 - 2019. április 19-ig

Karinthy Szalon

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
Tel.: 1-209-3706, www.facebook.com/karinthyszalon
Nyitva: hétfő–péntek 11–18 óráig, szombaton 10–14 óráig. Vasárnap zárva.

- Women's Studies – Balogh / Bilak / Geibl – az FFS tagjainak csoportos kiállítása

Kiállító művészek: Balogh Viktória, Krystyna Bilak, Geibl Kata
2019. február 15 - 2019. március 4-ig

- A Fiatal Fotóművészek Stúdiója csoportos fotókiállítása vendég kurátorral

2019. február 28 - 2019. március 24-ig

- Human Animals – Drégely Imre, Haid Attila, Herendi Péter és Molnár Zoltán kiállítása

Ahogyan a kultúrtörténet során mindvégig jelen van az állatvilág motívuma, úgy tárgyiasult, szimbolikus vagy dekoratív mintákban megjelenik a képző-és iparművészetben és a kezdetektől fogva a filmművészetben és a fotográfiában is. A kiállításon szereplő fotók képi asszociációk, utalások erre a jelenlétre, impressziók, idézetek, amelyekben mintegy hívatlanul képre kéredzkedtek örök társaink, az állatok. Az alkotók az élőlény és a környezet viszonyának, ökológiai teljességének szempontján keresztül igyekeznek eltérő módon és különböző rétegekben vizuálisan feltárni az ember és a természet kapcsolatát.
2019. március 6 - 2019. március 27-ig

- A Fiatal Fotóművészek Stúdiója csoportos kiállítása

2019. április 9 - 2019. április 30-ig

- Almásy Ivor képzőművész kiállítása

2019. május 2 - 2019. május 18-ig

- Kecskés Péter kiállítása

2019. május 22 - 2019. június 18-ig

K.A.S. Galéria

1114 Budapest, Bartók Béla út 9.
Tel.: 30-906-1764, kasgaleria.tumblr.com
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig, szombat-vasárnap zárva.

- Aktív ábrák. Kapcsolatépítési stratégiák az avantgárd hálózatokban

Az utóbbi években a magyar és nemzetközi avantgárdkutatásban két, egymást is jól megvilágító jelenség került az érdeklődés középpontjába: a hálózat és a folyóirat kérdésköre. A kiállításon ezt a két nagy témát kötik össze és arra kíváncsiak, miért és hogyan jött létre az avantgárd lapoknak az egész világra kiterjedő, politikai, nyelvi és kulturális határokon is átívelő hálózata az első világháborút követően. A kiállítás ezt a témát a vizsgált folyóiratok önreprezentációjában központi szerepet játszó hálózati ábrákon keresztül mutatja be. Az avantgárd lapok ugyanis fontosnak tartották, hogy vizuálisan is demonstrálják összetartozásukat, valamint ebben a viszonyrendszerben kijelöljék saját pozíciójukat. Azonban ezek az ábrák nemcsak az egymás közötti kapcsolatokat vizualizálták, hanem valóságkonstrukciókként is működtek; új kapcsolatokat generáltak, aktívan formálva ezzel a kulturális és társadalmi tereket Európában és világszerte.
2018. október 27 - 2019. április 28-ig

Kassák Múzeum

1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 1-368-7021, www.kassakmuzeum.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn és kedden zárva. Dec. 24-től 31-ig a múzeum zárva tart.

- 1971. Párhuzamos különidők

A magyar művészettörténet-írásban Beke László Elképzelés projektjéhez kötődően 1971-et tekintik a magyar konceptualizmus kiindulópontjának. Ezzel párhuzamosan szintén 1971-ben a Budapesti Történeti Múzeum Hincz Gyula, Somogyi József és Domanovszky Endre gyűjteményes kiállításának adott helyet. A Fővárosi Képtár időszaki kiállítása két művészgenerációból és két, egykorú műcsoportból indul ki: ezeken keresztül mutat rá a Kádár-korszak képzőművészetének párhuzamos jelenségeire. A kiállítás ráirányítja a figyelmet az egyidejű, de a történeti emlékezetben markánsan különváló jelenségekre és végső soron a múlt rekonstrukciójának az összetettségére.
2018. október 12 - 2019. február 28-ig

- Fekete Lyuk – A pokol tornáca

A kiállítás középpontjában az egykori kultikus szórakozóhely, a Fekete Lyuk áll. A Lyuk a 80-as évek végén meghatározó közösségi térként a budapesti underground művészet és punkzenei szcéna inkubátora is volt, számos művész életében és ismert zenekar karrierjében jelentett fontos állomást. A Külső-Józsefvárosban lévő Golgota utcai Fekete Lyuk egy generáció számára volt az avantgárd és alternatív kultúra helyszíne – erre a rendhagyó örökségre is reflektál a tárlat.
2018. december 18 - 2019. június 25-ig

- Távlatok / Kortárs magyar tájkép – fotókiállítás

A kiállított munkák között a természeti és emberi táj 21. századi létezésének, a táj és ember egyre problematikusabb viszonyának vizuális elemzése, megjelenítése ugyanúgy helyet kap, mint a külső (fizikai) és belső (lelki) tájakat megidéző, a reálisan nem létezőből nagyon is személyes képi valósággá transzformálódott művek. S bár a munkák formanyelve, hangulata, üzenete gazdag, színes és változatos, ahogyan a magyar kortárs fotóművészeti szcéna maga is, a kiállítási anyagban az erős gondolatiság, egyfajta ontológiai késztetés ugyanúgy tetten érhető, ahogyan a nagyon is szenzitív önkifejezés örök igénye.
2019. április 5 - 2019. június 15-ig

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Tel.: 1-250-0304, www.kiscellimuzeum.hu
Nyitva: nov. 1-jétől febr 28-ig kedd–péntek 10–16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Márc. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

- Találkozások 1.0 – Keresztesy Vilma Júlia üvegművész és Mag Krisztina Szilvia fotográfus, a XXII. kerület Művészeti ösztöndíjasainak kiállítása

2019. január 24 - 2019. március 3-ig

- Látótávolságon belül – Csobán András képzőművész kiállítása

Csobán András képzőművész munkáiban megjelenik a táj és a környezet, az ember, mint figura, az emberi kifejeződés, mint tartalom. Néhol realizmust láttató, néhol a realista formák és jelek szövevénye hagy absztrakt nyomot a vásznon és papíron. Többféle anyag, többféle mozdulat. A művészet eszköztára nagyon széles skálán mozog, így a nyelvezete beláthatalan és határtalan. A szín, a vonal, a forma, a tónus, a fa, a papír, a festék és grafit, mind-mind csak egy eszköz, egyrészt az elmesélni és láttatni vágyás eszköze, másrészt egy olyan lehetőség, aminek segítségével a művész kimondhatja saját magának is a megismert világot, így onnan képes lehet továbblépni, el, akár messzire. Tán a horizonton túl. Ahol sok minden megtörténhet.
2019. március 8 - 2019. április 14-ig

Klauzál Ház (Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ)

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
Tel.: 1-226-0559, www.klauzalhaz.hu
Nyitva:

- Legendás fotómodellek a XX. századból – Tóth József Füles fotókiállítása

Tóth Füles hallhatólag nagyon vicces, de látszólag nagyon komoly egy ember. Sokat beszél és gyorsan, mindenkit lenyom szédítő dumájával. De néha egyedül marad. Akkor fényképez. És ott nincs beszélgetés, adoma, történet. Invenció van, ötlet, profi szakmai tudás és güzülős alázat. Mindez évtizedek óta. Tanú erre mindmegannyi fotója, mely még most is itt elevenkedik a fejemben, vizuális emlékezetemben. A túrós, a cascos, a traubiszódás, az élmény az ágybanos reklámjait nem felejtem el, pedig már nincs olyan túró, csak műanyag zacskóba gyömöszölt nedves túrószerű anyag kapható, már évtizedek óta spórolok a casco mellőzésével, fogalmam sincs, van-e még traubi és hát az élmény az ágyban is… Szóval a dolgok múlandóak, Füles némely reklámjai meg nem." Kincses Károly, a Magyar Fotótörténeti Múzeum alapítója
2019. február 5 - 2019. március 3-ig

- Hommage À Mednyánszky – a Mednyánszky Társaság kiállítása

A kortárs képzőművészeti egyesület kiállításával névadója, Mednyánszky László (1852–1919) előtt tiszteleg a festőművész halálának 100. évfordulója alkalmából.
Kiállító képzőművészek: Bálity J. András, Benkő Cs. Gyula, Breznay András, Breznay Pál, Füzes Gergely, Galambos Tamás, Gánóczy Mária,
Gyulai Líviusz, Kecskés András, Marton Muha Enikő, Siska-Szabó Hajnalka, Somos Gyula
2019. február 12 - 2019. március 6-ig

- Minimal 1x 2x – csoportos fotóművészeti kiállítása

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása. A kiállítás a Budapest Fotófesztivál hivatalos programjának rendezvénye.
2019. március 19 - 2019. április 7-ig

- Raffai Réka festőművész kiállítása

2019. április 9 - 2019. május 5-ig

- Az év természetfotósa 2018

Válogatás a hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból.
2019. április 10 - 2019. május 12-ig

- Pájer Emília Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállítása

2019. április 25 - 2019. május 19-ig

- Köztünk – Lelkes Gergely festőművész kiállítása

2019. május 9 - 2019. május 30-ig

Klebelsberg Kultúrkúria

1028 Budapest, Templom u. 2-10.
Tel.: 1-392-0860, www.kulturkuria.hu
Nyitva: kiállítás megtekinthető: hétfő–vasárnap 10–18 óráig. Épület nyitva: hétfő–péntek 7–21 óráig, szombat–vasárnap 10–18 óráig, illetve rendezvénytől függően.

- Péreli angyalai – Péreli Zsuzsa textilművész kiállítása

Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset helyett azonban színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok, új technikák, eljárások beemelésével kísérletezve az idő és az emlékezet rétegeit kutatja. Különböző „talált tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről és formabontó törekvésekről. Akvarelleket, kollázsokat is készít. Az életművét végigkísérő metafizikus és szakrális témák két világ között közvetítenek, érzékeltetik és lefordítják mindazt a néző számára, amit csak sejteni lehet a nem anyagi valóságról.

Kogart Ház

1062 Budapest, Andrássy út 112.
Tel.: 1-354-3820, www.kogart.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–17 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Papp Elek fotóművész kamarakiállítása

2019. február 7 - 2019. március 3-ig

Koller Galéria

1014 Budapest, Táncsics M. u. 5. (Budai Vár)
Tel.: 1-356-9208, www.kollergaleria.hu
Nyitva: minden nap 10–18 óráig.

- Az Inkák Aranya

Letűnt birodalmak misztikus titkai tárulnak fel a nagyszabású interaktív tárlatán. Az Inkák Aranya kiállítás az Andok vidékét egykoron uraló népek dollármilliókat érő kincseit mutatja be, amelyek egyeseket dúsgazdaggá tettek, míg mások fejére mérhetetlen kínt és szenvedést hoztak. Az Inkák Aranya kiállítással több, mint 100 féltve őrzött ékszer, maszk, vallási, kultikus tárgy, hatalmi jelkép érkezik Peruból Budapestre - mind-mind egykori ötvösök kezeinek alkotásai, egyik-másik értéke bőven meghaladja a 100 millió forintot, az összértékük pedig a három milliárd forintot. A Mujica Gallo alapítvány által működtetett perui Aranymúzeum páratlan arany és ezüst gyűjteménye a Magyarországon fellelhető, különleges kerámia leletekkel gazdagítva, nagyszerű betekintést adnak a felsorakoztatott kultúrák életébe, amelyek a mai Peru területén és azon túl, Közép- és Dél-Amerikában virágoztak.
2019. március 13 -

Komplex (volt VAM Design Center)

1065 Budapest, Király u. 26.
Tel.: 70-365-6703
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–20 óráig.

- Linked Views – Ji Minsun és Balassa Júlia alkotásai

Egy keleti és nyugati művész közös vágya a világ és az emberiség igazi boldogsága iránt. Linked Views kiállítás Ji Minsun és Balassa Júlia alkotásait mutatja be. A koreai és magyar művészekben közös, hogy hazájuk folklórjából merítenek inspirációt. Ji Minsun a koreai népi festészet egyik legkiemelkedőbb mai képviselője. Több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy megtalálja e hagyományos művészeti ág modernkori útját. A művész a minhwa képeket tartja a legkoreaibb műalkotásoknak, hiszen hagyományosan az egyszerű emberek által készített festményeket nevezték így. A tigris a koreai hiedelemvilág szerint távol tartja a gonosz szellemeket és áldást hoz, így a művész alkotásai úgy is értelmezhetők, mint amelyekkel jó szerencsét kíván az emberek számára. Balassa Júlia magyar textilművész munkáinak központi motívuma az életfa, melyet megtalálunk számos más kultúra szimbolikájában is, mint szakrális jelentőségű, hatalmas fát, mely koronájában az eget tartja fenn.
2019. február 28-ig

Koreai Kulturális Központ

1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
Tel.: 1-550-0240, www.koreaikultura.hu
Nyitva: hétfő-péntek 11-18 óráig, szombaton 10-12 óráig. Vasárnap zárva.

- PL_AKÁTOK – Tomasz Kipka kiállítása (plakátok)

2019. február 11 -

- A visszavett város. Fotóriport Varsóról 1918–1939

A visszavett város. Fotóriport Varsóról 1918-1939 című tárlat a lengyel függetlenség visszaszerzésének 100. évfordulója alkalmából került megrendezésre. A kiállítás fotográfiai történet, séta a két világháború közötti Varsó utcáin, találkozás lakóival. A kurátorok, Anna Brzezińska és Katarzyna Madoń-Mitzner célja az volt, hogy bemutassák, miként változott és fejlődött a két világháború között eltelt nem egész húsz év alatt a II. Lengyel Köztársaság fővárosa, hogyan élte hétköznapjait és ünnepeit Varsó lakossága. A két világháború közötti időszak sajtófotó válogatása a lengyel Nemzeti Digitális Archívum gyűjteményéből készült.
2019. március 29 - 2019. május 3-ig

Lengyel Intézet

1065 Budapest, Nagymező u. 15.
Tel.: 1-505-4660, www.lengyelintezet.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig. Szombat–vasárnap zárva.

- „Kérem, ne küldjenek több kottát!” – Válogatás a Liszt-hagyaték legszebb kottáiból

Liszt Ferenc budapesti könyv- és kottatára a Liszt Ferenc Emlékmúzeum gyűjteményének fontos része, melyet a zeneszerző végrendeletében hagyott a Zeneakadémiára. A múzeum időszaki kiállításán Liszt legszebb kottáit lehet megtekinteni, s a dekoratív kottacímlapokon keresztül megismerkedni a XIX. század zenei és vizuális kultúrájának egy speciális szeletével. A Liszt-hagyaték jelentős részét képezik az olyan zeneművek, amelyeket Liszt csodálói küldtek a mesternek, gyakran véleményezésre – annak ellenére, hogy Liszt több alkalommal is nyílt levelet jelentetett meg újságokban, hogy nem szeretne kottákat kapni, mert zavarják őt a munkájában. A kiállításon a kottakiadás, nyomtatás és illusztrálás korabeli gyakorlata is előtérbe kerül.
2018. május 11 - 2019. május 4-ig

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
Tel.: 1-342-7320, www.lisztmuseum.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18, szombaton 9–17 óráig. Vasárnap zárva.
Múzeumpedagógus: Peternák Anna

- Napsugaras Tornyok építésze. Sándy Gyula és a Hegyvidék

A kiállítás Sándy Gyula életművét mutatja be számos híres tervrajzán, dokumentumain és épületein keresztül, de kerületi kötődésére is nagy hangsúlyt fektet, miután Sándy Gyula pályafutásának több időszakában is alkotott a Hegyvidéken. Rokonai és barátai számára már a századfordulón tervezett nyaralókat Kútvölgybe, majd az első világháború után a frissen részvénytársasággá alakult Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézet (a későbbi MOM) fő épületéhez készített bővítési terveket. Legfőbb kerületi munkája pedig egyértelműen az 1923-25 között felépült budai Postapalota, mely egyúttal egész életművének is a legfontosabb alkotása. A különböző időszakokban készült tervekben Sándy különböző stílusok alkalmazásával csillogtatta meg tehetségét.
2018. november 23 - 2019. március 24-ig

Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont

1121 Budapest, Zugligeti út 64.
lovasut.hu
Nyitva: programok függvényében

- Iparterv 50+

Ötven éve került megrendezésre a magyarországi művészeti színtér kánonformáló eseménysorozata, az Iparterv I. (1968) és Iparterv II. (1969) kiállítás. Az aczéli kultúrpolitika nyomása miatt csak néhány napig látható csoportos tárlatok mégis alapjaiban változtatták meg a magyar művészettörténetet és mindazt, amit a kortárs képzőművészetről gondolunk. Az évforduló kapcsán az alkotók közreműködésével a 60-as 70-es évek egykori életvilágát, kulturális környezetét megidézve konferenciával, kiállítással és műterem látogatásokkal szeretnék felidézni ezt a legendássá vált eseményt, és újragondolni az Iparterv örökségét.
2019. február 1 - 2019. március 31-ig

- Ludwig 30 – Mindig kortárs

A Ludwig Múzeum 2019-ben ünnepli budapesti megalapításának 30. évfordulóját. A Peter és Irene Ludwig kezdeményezésére 1989-ben létrehozott közgyűjtemény, egyébként az első az egykori vasfüggönyön túl, Magyarország első kortárs múzeuma volt. Az eltelt három évtizedben több száz kiállításra és ezernél is több programra került itt sor, a múzeum célja azonban a kezdetek óta változatlan: a kortárs művészetet közelebb vinni és érhetőbbé tenni a látogatók számára, mindezt izgalmas és újszerű módon.
2019. február 5 - 2019. március 31-ig

- Bauhaus100. Programok a mának

Éppen száz esztendeje, 1919-ben kezdődött meg az oktatás és képzés a weimari Bauhausban Walter Gropius vezetésével. Az évfordulót szerte a világban nagyszabású kiállításokkal ünneplik. A Bauhaus mint mozgalom a modern művészet történetének legmeghatározóbb forrása és mérföldköve, egyben képzőművészeti műhely és reform-iskola volt. Eszméi és gyakorlata számos későbbi művészeti irányzatot és szemléletet inspirált, eredeti programja pedig ennél is többet kínált: az élet átfogó esztétikai reformját a hétköznapok világától a művészetekig.
A kiállítás elsősorban nem a Bauhaus történetét kívánja bemutatni, hanem azokat a ma is jelenlévő jellegzetes művészeti pozíciókat; amelyekben felismerhető a Bauhaus szemléletének hatása. A képek és tárgyak, utalások segítségével felvillantott eszmék, munkák mellett közel harminc kortárs képzőművész kapcsolódó munkáiból látható válogatás.
2019. április 10 - 2019. augusztus 25-ig

- Signal – Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák a szlovák képzőművészetben

A SIGNAL című kiállítás a kortárs szlovák képzőművészet egyik legmarkánsabb irányzatát mutatja be az utóbbi ötven év legjelentősebb szlovák alkotóinak munkásságán keresztül. A kiállítás súlypontját a hatvanas-hetvenes évek nem hivatalos szcénájának konceptuális művészeti pozíció képezik (Július Koller, Rudolf Sikora, Stano Filko, Peter Bartoš, Dezider Tóth), szoros összefüggésben a 90-es évek posztkonceptuális törekvéseivel (Roman Ondak, Boris Ondreička, Denisa Lehocka, Péter Rónai) valamint a legújabb tendenciák képviselőivel (Petra Feriancová, Jaro Varga, Aneta Mona Chisa & Lucia Tkáčová). A csoportos kiállítás esztétikai és társadalmi-politikai fordulópontok mentén kísérli meg körvonalazni a szlovák művészet sajátos karakterét és megerősíteni nemzetközi pozícióját.
2019. április 19 - 2019. június 23-ig

- Leopold Bloom Képzőművészeti Díj jelöltjeinek és díjazottjainak kiállítása

A Leopold Bloom Képzőművészeti Díj célja, hogy támogassa a kortárs képzőművészeket, erősítse jelenlétüket a nemzetközi kortárs művészeti világban. A díj hazai alkotók és rangos külföldi kiállítóhelyek együttműködéséhez, művészek nemzetközi bemutatkozásához, karrierépítéséhez, a kortárs magyar szcéna nemzetközi művészeti életbe történő még intenzívebb bekapcsolódásához kíván hozzájárulni.
2019. június 18 - 2019. július 28-ig

- Király Tamás divattervező életmű-kiállítása

Egy olyan művész első, nagyszabású, retrospektív jellegű bemutatója Magyarországon, akinek tevékenysége ellenáll a hagyományos műfaji, illetve irányzatok szerinti besorolásnak. Király felfogásában az öltözködés határterület, a divat, a film, a színház, a performance és a képzőművészet közös találkozási pontja. Ruhái egyszerre jelmezek, mobil szobrok, futurisztikus transzformációk, egy a saját korát mindig megelőző művész jövőbe látó kreációi
2019. július 12 - 2019. szeptember 15-ig

- Bosch+Bosch és a vajdasági neoavantgárd mozgalom

A Bosch+Bosch Csoportot 1969. augusztus 27-én alapította néhány szabadkai fiatal alkotó. A kollektíva időrendileg a második ilyen szerveződés volt az egykori Jugoszláviában. A csoport a nagyobb kulturális és művészeti központokon kívül, az országnak ama peremvidékén jött létre, amelyben kimutatható volt a két világháború közötti magyar aktivizmus hatása (Kassák Lajos, Barta Sándor). A csoport tagjainak nagy része magyar származású volt, de a délszláv anyanyelvű tagok is jól beszélték a magyar nyelvet (Slavko Matković, Ante Vukov).
2019. szeptember 13 - 2019. november 17-ig

- Pattern and Decoration

A Mintázat és dekoráció mozgalom az 1970-es években alakult ki az Egyesült Államokban. Követői radikálisan megkülönböztették magukat az uralkodó művészeti irányzatoktól, például a minimalista vagy a konceptuális művészettől. Nemcsak a hagyományos művészeti fogalmakat kérdőjelezték meg, hanem tágabb politikai, társadalmi kérdésekkel is foglalkoztak. A művek a képzelőerő és a szín érzékiségét, valamint az élet feltétlen szeretetét ünnepelik.
2019. október 5 - 2020. január 5-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
Tel.: 1-555-3444, www.ludwigmuseum.hu
Nyitva: állandó kiállítás: kedd–vasárnap 10–18 óráig, időszaki kiállítás: kedd–vasárnap 10–20 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Farkas Rita, Hemrik László

- Gellért 100

A főváros egyik legpatinásabb szállodája századik születésnapját ünnepli. Az alapokat még a béke éveiben ásták ki, de a falat már az első világháború közepette rakták. Alighogy megnyílt, birtokba vették a megszálló román csapatok, majd Horthy foglalta el főhadiszállásnak. A húszas évektől nagy bálok, díszvacsorák helyszíne, Gundel Károly keze alatt világhírű lesz a konyha, tízezreket vonz a gyógyvíz, a hullámfürdő. Az ostrom alatt német katonai bázis, a pincében szükségkórház működött. A rommá lőtt hotel újjáépítése szakaszosan, évtizedek alatt zajlott le. Ma egyszerre mutatja a magyar szecesszió legszebb arcát, az 1960-70-es évek belsőépítészetének „retro” jegyeit és a 21. századi vendéglátás minden erényét.
2018. szeptember 27 - 2019. március 3-ig

- Fürdőélet a Nagy Háborúban

A kiállítás a boldog békeidők hangulatos fürdőéletének változását mutatja be az első világháború alatt. A katonák és a polgárok fürdőélete ezer szállal fonódott össze békében és háborúban, a magas társadalmi presztízzsel rendelkező katonatisztek hozzátartoztak a fürdőhelyek mindennapjaihoz. A hadsereg saját fürdőkkel is rendelkezett.
2018. november 27 - 2019. március 31-ig

- FoodPlay – Gastro-játék

Műveik közös nevezője egyrészt az étel mint eszköz, vagy szimbolikus jelentéssel bíró inspiráció, másrészt a képi megfogalmazás játékossága. A teamben dolgozó fotóművészek és stylistok a németalföldi festményeket idéző képi világtól a minimalista megfogalmazásokig nagyon tág stíluspalettáról dolgoznak. Ezt a változatos alkotói attitűdöt, a műfaj meghatározó alkotóit vonultatja fel a tárlat.
2019. március 21 - 2019. május 12-ig

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1036 Budapest, Korona tér 1.
Tel.: 1-375-6249, www.mkvm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Miszné Korenchy Anikó

- Lebegő végtelen. Žilvinas Kempinas – Csörgő Attila – Erdély Miklós

A kabinetterem kamarakiállításán három művészt alkotását láthatják: a saját gyűjteményünkből származó Kempinas-mű mellett olyan köz- és magángyűjteményekből származó alkotások szerepelnek, mint Erdély Miklós Időzárójel (1976 körül) és Időutazás (1975) című konceptuális művei és Idő-mőbiusz (1975) című szövege, illetve Csörgő Attila Clock-Work (2015) című alkotása, amelyet Erdély Miklós az önmagába záruló időre vonatkozó gondolatmenetének folytatásaként is értelmezhető.
2018. december 13 - 2019. május 14-ig

- Csak tiszta forrásból – Hagyomány és absztrakció Korniss Dezső (1908–1984) művészetében

A művész születésének 110. évfordulója alkalmat ad arra, hogy művészetét különleges nézőpontból ismerhessük meg. A tárlaton csaknem 200 Korniss Dezső-művet láthatunk magyarországi magángyűjteményekből és múzeumokból.
2018. december 19 - 2019. április 9-ig

- BAUHAUS 100 "Absztrakt revü" – Weininger Andor hagyatéka a Nemzeti Galériában

A modern művészet egyik bölcsőjének számító németországi főiskola alapításának 100. évfordulója alkalmából mutatja be a galéria Weininger Andor kiállítását. Az anyagot abból a 80 művet és több mint 80 vázlatot, tervet tartalmazó kollekcióból válogatták, mely a művészről elnevezett Alapítvány adományaként Bajkay Éva kutatásai, kapcsolatai révén került a múzeumba. A kiállítást azokkal a színgazdag, expresszív olajképekkel – korai műveikkel – indítják, amelyeket még itthon festettek, s eddig Budapesten így együtt még sosem szerepeltek, majd az életmű valamennyi szakaszát bemutatva az 1970-es években keletkezett geometrikus kompozíciók impozáns sorával zárul, felmutatva köztük a síkból a tér felé mutató Bauhaus-hagyományú kísérleteket.
2019. március 28 - 2019. július 28-ig

- Minden múlt a múltam – válogatás a Fortepan fotóarchívum képeiből

A 10 éves Fortepan digitális fotóarchívum 1990 előtt készült képeket gyűjt és 2018 elején érte el a 100 ezres képszámot. Ebből a fotóanyagból vonultat fel a tárlat csaknem félezer darabos válogatást, amely természetesen szorosan kapcsolódik Magyarország XX. századi történelméhez, de a hangsúlyt a gyűjtemény gerincét adó privát fotókon keresztül az átlagember életeseményei és nézőpontja kapja.
A Fortepan több tízezernyi, bárki által szabadon felhasználható képe mindannyiunk közös nagy családi fotóalbuma – ahogy Rakovszky Zsuzsa fogalmaz versében: „minden múlt a múltam”. A kiállítás ebben a közös múltban kalandozva, és sokszor szórakoztató formában idézi meg közös emlékeinket.
2019. április 11 - 2019. augusztus 25-ig

Magyar Nemzeti Galéria

1014 Budapest, Budavári Palota A-B-C-D épület
Tel.: 1-201-9082, www.mng.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Koós Nikoletta, Pogány Krisztina, Sepsey Zsófia

- Kik vagyunk? Magyarországi nemzetiségek

A magyar történelem alakulásának mindig szerves részét képezte a kulturális sokszínűség. A Kárpát-medencében a magyarok folyamatosan kapcsolatban álltak más nemzetiségekkel és nemzetekkel. Közös múltunknak voltak felemelő és tragikus pillanatai is, azonban az etnikumok szerepe Magyarország fejlődésében tagadhatatlan. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiállítása az együttélés dokumentumaiból válogat. A tárlókban kiállított eredeti oklevelek, iratok, tárgyak Magyarország nemzetiségeinek történetét beszélik el a kezdetektől napjainkig. A közös múltat átélhetővé teszik a kiállításon megtekinthető rövidfilmek is. Bolgárok, görögök, horvátok, németek, románok, romák, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, zsidók, illetve mára eltűnt etnikumok képviselői lépnek elénk a filmkockákon. Látjuk a róluk készült képeket, halljuk a hangjukat, a nyelvüket és a zenéiket.
2018. július 12 - 2019. július 12-ig

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Tel.: 1-225-2843, www.mnl.gov.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–16 óráig. Szombaton előzetes bejelentkezéssel látogatható. Vasárnap zárva.

- A Seuso-kincs

A Seuso-kincs ma ismert 14 ezüstedénye és az elrejtésükre használt rézüst a római császárkor késői szakaszából származó, lakoma- és tisztálkodó készleteket tartalmazó, fennmaradt kincsleletek között a legértékesebbnek számít. Ezüstedényei saját műfajukban koruk művészetének csúcsdarabjai voltak, amelyek ábrázolásai jól illeszkedtek a kor arisztokratikus művészetének képi világába. Az ezüstedények egykori tulajdonosaik személyiségét és sorsát is visszatükrözik.
A Nemzeti Múzeumban megnyíló kiállítás újdonsága, hogy az ezüstedények mellett az a rézüst is látható, amelyben a kincsleletet egykor elrejtették. Az ezüstedények már összeillesztve, eredeti szépségükben várják a látogatókat. Néhány hónap múlva a Seuso-kincs tárgyai átkerülnek állandó kiállítás terébe, ahol a korszak más, pannoniai lelőhelyű luxustárgyai és a kőszárhegyi ezüstállvány kíséretében lehet majd újra megcsodálni őket.
2018. június 27 - 2019. március 31-ig

- Mátyás király várai

A 2018-as Mátyás király emlékév alkalmából készült kiállítás Mátyás király korának várépítészetét mutatja be egy-egy példán keresztül roll upokon, színes virtuális rekonstrukciós képeken. Az egyes példák a király és királyné valamint a nemesség és az egyház várépítkezéseit, a várak környezetét, a bennük folyó mindennapi életet, a hadviselést és fegyverzetet jelenítik meg. Látható Buda, Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána, Szigliget, Győr, Pannonhalma vára, valamint a Visegrádi királyi palota és a Visegrádi fellegvár makettje, valamint egy mátyás-kori fegyverzet rekonstrukciója és szálfegyverek.
2018. december 8 - 2019. február 24-ig

- Az ismeretlen Görgei

Görgei Artúr az 1848-1849. évi szabadságharc legvitatottabb alakja, a magyar Napóleon, aki 30 évesen már tábornok, katonai zseni. A magyar vitézség utolsó legendás hőse, aki olyan sikereket ér el, hogy Ausztria kénytelen idegen segítséget kérni serege ellen. Ő pedig feltétel nélkül leteszi a fegyvert a túlerőben lévő orosz csapatok előtt. Kegyelmet kap, míg társai véres megtorlásnak esnek áldozatul. Túléli ezt is, mint a csatában szerzett fejsebet, és árulónak bélyegezve morzsolja napjait ezután még 67 évig, kegyelemkenyéren. Hős vagy gazember? Ördögi félisten vagy félisteni ördög? Mi van a „Görgei-kérdés” mögött? A kiállítás arra tesz kísérletet, hogy Görgei Artúr valós alakját, pályafutását, majd megítélését, s annak változásait napjainkig bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel és megbecsüléssel övezze.
2019. január 15 - 2019. június 23-ig

- Maskarában – kiállítás a múzeum kerítésén

A 19. század második felében, a 20. század első felében nemesek, polgárok nemcsak a farsangi mulatságok idején öltöztek jelmezbe, hanem más alkalmakkor is. A farsangi maskarák mellett, bálokon, történelmi élőképek bemutatásakor, magán összejöveteleken, gyermekzsúrokon történelmi alakok, ismert festmények alakjai, neves színdarabok szereplői, vagy elképzelt figurák elevenedtek meg. A divatos jelmezes mulatságok olykor politikai tartalommal telítődtek, olykor jótékonysági célokat szolgáltak, olykor csak az önfeledt szórakozás alkalmai voltak. A Történeti Fényképtár gyűjteményében található fotográfiák közül ismert személyek jelmezes képeiből válogattak.
2019. február 28 - 2019. március 6-ig

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 1-338-2122, www.mnm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Töretlen hittel – a 75 éves Gaál János bútorfestő kiállítása

Gaál János fiatalon vésnökként dolgozott. 1974-ben lett a Néprajzi Múzeum restaurátora, Az osztály munkáját 1976-2000 között vezette. A múzeumban töltött 33 esztendő a magyar kultúra még megmaradt tárgyi emlékeinek helyreállításával, gyakran megmentésével telt. A múzeum bútorgyűjteményének és Egyházi Gyűjteményének relikviái mellett többek között katolikus és református templomok, valamint a Pannonhalmi Apátság és a sárospataki Rákóczi-vár berendezését is restaurálta. Műtárgyakat konzervált és rekonstrukciókat készített, a szívéhez közel került tárgyak pedig alkotásra késztették. Gaál János legkedvesebb műfaja a díszítőfestészet.
2019. január 22 - 2019. március 9-ig

- Hímzett álmok – Tóth Ágnes hímző népi iparművész emlékkiállítása

Tóth Ágnes 1956-ban Sopronban született, súlyos mozgáskorlátozott, tolókocsihoz kötött életet élt. Vidám, szorgalmas, rendkívül tehetséges hímző volt, teli tervekkel és eredményekkel.
„Több kedves darabom van, amiket soha nem hagyok ki a kiállításokról. A Storno gyűjteményből származó ún. kétfejű sasos és a sárkányos minták, azokat szeretem legjobban, velük lettem ifjú népművész. Szintén a Soproni Múzeumból való a fehér vagdalásos, madara s munkám mintája, vertcsipke szegéllyel készült mindhárom. Öröm minden díj, visszajelzés, hogy nem csinálom rosszul. Az viszont nagyobb örömöt ad, ha egy kiállításon látom, hogy megnézik a munkámat, nézik a hátulját, megcsodálják és nem tudják, hogy én állok ott. Megmutatni a kézimunkákat az az igazi öröm, és ha én is látom, hogy másnak tetszik! A díjak is számítanak valóban, de a kiállítás nagyobb boldogság!” Tudását, elhivatottságát életmű-kiállítása bizonyítja.
2019. január 31 - 2019. március 16-ig

- „Pista bácsi dudáljon kend…” – Tisztelgés a 100 éve született Pál István életműve előtt

A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma őrzi a 100 éve született, a Népművészet Mestere Pál István hagyatékát. A furulya és flótakészítés munkaeszközei mellett a faragásait, dudáját, a terjedelmes fényképanyagát, valamint a róla készült kiadványok sokaságát. A kamarakiállítással tisztelegnek a rendkívüli pásztor-egyéniség életműve előtt.
2019. február 20 - 2019. március 9-ig

- Az intarzia mestere – Szabó László Zoltán fafaragó, népművészet mestere kiállítása

2019. március 14 - 2019. május 4-ig

- Rings on Water / Vízgyűrűk - X. Nemzetközi Design Pályázat díjnyertes alkotásainak kiállítása

A „Rings on Water” (Vízgyűrűk) kézműves-központú formatervezési versenyt a Pozsonyi Népművészeti Központ (ÚLUV) hirdette meg, és a Hagyományok Háza vállalta fel a magyarországi szakmai koordinációt. A verseny tárgya iparművészeti, tervezői és művészi kézműves alkotások készítése, melyeknek tervezését és végső anyagát helyi, regionális és nemzeti hagyományok ihlettek. Idén a Visegrádi Négyek országaiból is jelentkezhettek designerek és kézművesek a megmérettetésre. A pályázat célja volt, hogy ösztönözze olyan kézművesség alapú design kialakulását, amelynek forrása a hagyományos kézművesség és népművészet.
2019. március 22 - 2019. május 18-ig

- Zengő évtizedek – a 70 éves Gáts Tibor citerakészítő Népművészet Mestere életmű-kiállítása

2019. május 3 - 2019. június 22-ig

- Fából faragott életmű – Balogh Zsigmond 85 éves kondorosi fafaragó Népművészet Mestere kiállítása

2019. május 10 - 2019. június 5-ig

- XXXII. Faragópályázat és kiállítása – a pályázat míves termékeinek és mesterremekeinek kiállítása

2019. június 14 - 2019. augusztus 10-ig

Magyar Népi Iparművészeti Múzeum

1011 Budapest, Fő utca 6.
Tel.: 1-201-8734, www.hagyomanyokhaza.hu/nmm/muzeum
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Pölös Andrea

- Sportvarázs – Almási László fotóművész kiállítása

2019. március 12 - 2019. április 4-ig

Magyar Olimpiai és Sportmúzeum

1146 Budapest, Ifjúság útja 2.
Tel.: 1-471-4350, www.sportmuzeum.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–17 óráig. Hétfőn ás vasárnap zárva.
Múzeumpedagógus: Gál Boglárka, Ványa Zsófia

- Csillagok, csillagképek. Tudomány Mátyás király udvarában

Mátyás reneszánsz udvara Európa-szerte hírnévre tett szert, és számos tudóst vonzott Magyarországra. Könyvtárában, a Bibliotheca Corvinianában megtalálhatók voltak a kor legjelentősebb tudományos művei. Palotájában számos jelentős tudós megfordult, némelyek éveket töltöttek itt. Körükből kiemelkedik a német származású Johannes Regiomontanus (1436–1476), a kor legnagyobb matematikusa és csillagásza, aki 1467 és 1471 között élt és dolgozott Magyarországon.
Az MTA Könyvtár és Információs Központ kiállítással emlékezik meg Mátyásról királyról trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából, valamint az általa támogatott tudósokról, különösen az 550 évvel ezelőtt itt működött Regiomontanusról.
2018. november 8 - 2019. február 28-ig

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

1051 Budapest, Arany János u. 1.
Tel.: 1-411-6110, konyvtar.mta.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombat 10–16 óráig. Vasárnap zárva.

- Herend zsidó öröksége

A herendi porcelángyár és Fischer Mór pályája a magyar zsidóság polgárosodásának is fontos szimbóluma. A gyárban a világhírű étkészletek és dísztárgyak mellett néhány, a peszah ünnepi rituális vacsorához készített szédertál is készült. Ezeket mutatja be a kiállítás, kiegészítve Fischer Mór fiának, Farkasházy Fischer Vilmosnak kolozsvári üzemében készített tálakkal. A kiállítást a napjainkban a Herendi Porcelán Manufaktúrában kis sorozatokban készülő judaika tárgyakkal zárjuk.
2018. október 30 - 2019. április 29-ig

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár – Síp12 Galéria

1077 Budapest, Síp u. 12.
Tel.: 1-321-0408, www.zsidomuzeum.hu
Nyitva: ápr. 30-tól szept. 30-ig vasárnap–csütörtök 10–20 óráig, pénteken 10–16-ig. Okt. 1-jétől 28-ig vasárnap–csütörtök 10–18 óráig, pénteken 10–16-ig. Okt. 29-től dec. 31-ig vasárnap–csütörtök 10–16 óráig, pénteken 10–14-ig. Szombaton zárva.

- Vissza a jövőbe – A 19. század a 21. században

A kiállítás azoknak a kortárs művészek munkáit vonultatja fel, akik olyan technikákat, eljárásokat vagy akár témákat alkalmaznak, amelyek bizonyos szempontból emlékeztetnek a 19. század első felének fotográfusai által is használt módszerekre. E művészek nemcsak ihletet nyernek a fotográfia hajnalának úttörő megoldásaiból, de rendhagyó ötleteikkel tovább is gondolják azokat. A kiállított kortárs művészek munkáját a kísérletezés, az interdiszciplinaritás és a hibrid műfajok sokasága jellemzi. Komoly figyelmet fordítanak a fizikai alkotófolyamatra és munkáik anyagi jellemzőire, visszatérve a fotográfia alaptényezőihez: fény, fényérzékeny anyagok, emulzió és kémiai folyamatok. A megjelenő kortárs művek rendkívüli párbeszédet folytatnak a 19. század kimagasló úttörők műalkotásaival.
2019. február 1 - 2019. március 17-ig

Mai Manó Ház

1065 Budapest, Nagymező utca 20.
Tel.: 30-505-0455, www.maimano.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig. Hétfőn zárva.

- A természet és az ember – Kádas Szilvia, az Amerikai Egyesült Államokban élő és alkotó magyar grafikusművész, egyetemi tanár kiállítása

2019. február 4 - 2019. február 24-ig

- Álmok és ékszerek – Boglári-Soponyai Andrea és Makra Gabriella ékszerkiállítása

Egyedi, kézzel készített ékszerek, melyek különböző fűzési technikákkal, minőségi gyöngyökből készültek.
2019. március 6 - 2019. március 27-ig

- Agyagmánia – Molnár-Fülöp Zsuzsa kerámiái

2019. április 3 - 2019. április 24-ig

- Lázár Ervin madarai – Bódi Kati kiállítása az Öregapó madarai című könyv illusztrációiból

2019. május 7 - 2019. június 2-ig

Marczibányi Téri Művelődési Központ – M Galéria

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Tel.: 1-212-2820, www.marczi.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 8-tól az utolsó rendezvény végéig.

- Vörös történetek – Daradics Árpád képzőművész kiállítása

2019. február 1 - 2019. február 28-ig

- Fénytér / Téli Tárlat – a MET tagjainak év végi kiállítása

2018. december 3 – 20. és 2019. január 3 – 24.

MET Galéria

1117 Budapest, Bölcső u. 9. fsz. üzletsor 1.
Tel.: 30-612-0235, www.computerart.hu
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök 14–18 óráig. Előzetes bejelentkezéssel más időpontban is látogatható.

- Párhuzamos dimenziók – Gyarmathy Tihamér és Lossonczy Tamás rajzai és akvarelljei 1945–1980

2019. március 28 - 2019. április 17-ig

MissionArt Galéria Budapest

1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Tel.: 1-302-8587, www.missionart.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–13 óráig. Vasárnap zárva.

- Osztott figyelem – csoportos kiállítás

A galéria az idei évet az Osztott figyelem című csoportos kiállítással indítja, ahol olyan fiatal művészeknek ad lehetőséget a bemutatkozásra, akik nem tartoznak a galéria művészköréhez. A kiállításon szereplő fiatalabb generációhoz tartozó művészek mindegyike a műalkotásaikban rejlő mediális lehetőségeket, nem mint egy kötött terepet ragadják meg. Generációjuk jellegzetessége a több csatornás kommunikáció, amely alkotásaikban és témaválasztásukban változatos médiumok használatán, felcserélésén és kombinálásán keresztül nyilvánul meg.
Kiállított művészek: Gwizdala Dáriusz, Hajas Katinka, Karsai Dániel, Nagy Imre, Rózsa Luca Sára, Veronika Suschnig
2019. január 30 - 2019. március 30-ig

- Greenbox – Mátyási Péter képzőművész kiállítása

A természet reprezentációja már régóta foglalkoztatja a művészeket (gondoljunk csak a tájkép műfajára) és mindig is együtt járt egyfajta reflexióval az ember és környezetének kapcsolatáról. A 18. század óta az is világos, hogy ebben a kapcsolatban ki mozgatja a szálakat: a természet tárgyát a művész szubjektuma értelmezi át, konceptuális vagy érzelmi töltöttségen keresztül. Előszeretettel képzeljük magunkat természeten kívül állónak, a kultúránk által megkülönböztetettnek. A természet még a legjobb esetben is valami megfigyelendő és tudományosan kikutatandó, de mindig a „másik“, a „vad“ marad. Az örökzöld című kiállításon a természet nem puszta modell, anyag, tárgy, nem csupán reprezentációs szimbólum. A hangsúly a reprezentációról a folyamatra, a kontemplációra, a természet és a természetben levés esztétikájára, és a nem-emberi szereplők jelentőségére helyeződik.
2019. április 11 - 2019. június 15-ig

Molnár Ani Galéria

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 36.
Tel.: 30-300-8019, www.molnaranigaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 12–18 óráig, szombaton 11–17 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva, de előzetes bejelentkezéssel (tel.: 30-212-8080) látogatható.

- Donnák és Madonnák – Molnár-C. Pál és Róma

A Római Magyar Akadémia születésének 90. évfordulójára az egykori ösztöndíjas Molnár-C. Pál itáliai ihletésű alkotásaival emlékeznek.
2018. szeptember 15 - 2019. június 29-ig

- Ágyúk és virágok – Cziffra György-emlékkiállítás

A cím Cziffra György önéletrajzi kötetének címe, melyből a következő mondat szinte a kiállítás katalógusa lehetne: „Belső énem kontinense két külön szigetre szakadt, melyek távol vannak egymástól.” Az egyik teremben az angyalföldi nyomortanyától az 1956-os forradalomig jelenik meg Cziffra György gyermekkora, az isteni szikra kipattanása, a bárok, presszók világa, a háború cifra fordulatai és kőkemény realitása. A bemutatás Molnár-C. Pál témában ide illő alkotásaiból, Vinczellér Imre Prima és Molnár-C. Pál-díjas festőművész képeiből, Cziffra György óriásfotóiból, egy hirdetőoszlopon megjelenő üzenetekből és egy rendhagyó „Cziffra György minivilágból” áll. A másik kiállítótérben Cziffra György életének második szakasza látható, elsősorban Kürthy Hanna Cziffra György ösztöndíjas képzőművész alkotásain keresztül. Erről az életszakaszról így vall Cziffra György: „Összehasonlítva azzal, ami megelőzte, új életem második hazámban, Franciaországban jóformán tiszta szenteltvíz volt.”
2018. november 8 - 2019. március 2-ig

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

1118 Budapest, Ménesi út 65.
Tel.: 30-201-1073, www.mcpmuzeum.hu
Nyitva: csütörtök–péntek–szombat 10–18 óráig. Vasárnap–szerda zárva. Júliusban és augusztusban zárva, de előzetes bejelentkezéssel látogatható.

- Galápagos-szigetek – kiállítás Kleb Attila fotóiból

Kleb Attila fotósnak 2018. februárjában sikerült eljutnia egy, a bakancslistáján lévő helyre, Ecuadorba és azon belül a Galápagos-szigetekre is. A most kiállításra kerülő képeivel a szigetvilág egy kevésbé ismert arcát szeretné megmutatni. A tájat.
2018. október 1 -

MOM Kulturális Központ - Reich Károly Galéria

1124 Budapest, Csörsz u. 18.
Tel.: 1-319-9854, www.momkult.hu
Nyitva: naponta 8–20 óráig.

- Kisképző 240 | Múlt és jelen összekapcsolása

A 240 éves múltra visszatekintő ma már Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium néven ismert Török Pál utcai középiskola falai közül nagyon sok olyan neves képző- és iparművész került ki, akik ma a szakma megbecsült képviselői.
Egy 1783-ban kiadott rendelet előírja, hogy a Rajzoló Oskola köteles minden évben nemcsak a növendékek legjobb rajzait összegyűjteni, hanem a tanárokat is kötelezi, hogy saját kezű mesterművekkel mutassák meg a tanulóknak, hogyan születik a művészet. Ez a folyamat nem szakadt meg, az iskolában készült mestermunkákat összegyűjtötték és megőrizték az idők során. Az intézményben így kialakulhatott egy európai mérce szerint is különleges műtárgy-gyűjtemény. Az adományozási készség erősödésének és a 240. évforduló szerencsés együttállásának szinte törvényszerű következménye a mostani kiállítás. Az itt látható műtárgyak az egykori diákok és tanárok adományai, olyan művészek képei, akik az alma mater hívására örömmel ajánlották fel érett művészkoruk egyes darabjait.
2019. január 23 - 2019. március 3-ig

- Derkó2019 – Képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítása

A Derkovits Gyula festő-és grafikusművészről elnevezett ösztöndíjat művészkörökben évtizedek óta Derkónak nevezik. A díjra a 35. életévüket be nem töltött művészek pályázhatnak, és legfeljebb három egymást követő évben nyerhetik el. A zsűrizés folyamata után megvalósuló, a Műcsarnokban megrendezett kiállítás évek óta a friss ösztöndíjasok bemutatkozásának jelentős fóruma. A tárlat egyfajta válogatott seregszemle, amelyből új utak indulhatnak, csoportos vagy önálló kiállítási felkérésekkel. A tárlat megnyitója egyúttal az ösztöndíjat elnyert művészek köszöntése is.
2019. február 16 - 2019. március 17-ig

- Külön ter(m)ek – csoportos kiállítás

Kiállítók: Bojti András, Naomi Devil, Horváth Éva Mónika, Milorad Krstić, Németh Marcell, Richter Sára és Szabó Ábel
Harmadik alkalommal szervez a Műcsarnok olyan csoportos kiállítást, amelyben termenként egy-egy művész állítja ki munkáit, a Műcsarnok egy-egy belső kurátorának válogatása és koncepciója szerint. A mostani tárlat előzményei a 2016-os Frissen, illetve a 2018-as Kilenc műteremből című bemutatók. A kiállító művészek munkásságának karaktere különböző, ennek ellenére az egyes „külön” termek kiállításait összetartja a közös cím, a közös katalógus és az, hogy minden esetben a Műcsarnok munkatársai válogatnak a művek közül.
2019. február 27 - 2019. március 24-ig

- Small Stories / Kis történetek – David Lynch, az amerikai függetlenfilm élő legendája, rendező, forgatókönyvíró, festő és zenész kiállítása

A Budapest Fotófesztivál nyitókiállítása.
Lynch szürreális képeinek alapja a fotómontázs, a portrék és a reprodukciók újraértelmezése. Ezekből olyan térbeli-időbeli dimenziók születnek, melyek egy olyan univerzummá állnak össze, amelyet a mester filmjeiből már jól ismerünk. A Small Stories / Kis történetek egy valóságon túli pszichedelikus utazás az érzelem, a humor, a játékosság és a nyugtalanság világában, miközben egyaránt feltárja az emlékeket, és a sebeket. Filmes munkáihoz hasonlóan képein az álom dominál, poétikájának alapvető ereje a tudattalan és a valóság közötti összefonódás.
2019. március 1 - 2019. június 2-ig

- Az élet házai | Halhatatlan zsidó temetők – Klein Rudolf fotói

Régi zsidó temetőkben járni olyan, mint belépni egy hatalmas, kézzel írott ősi krónikába, vagy magába az Írásba. Sorokban a sírok, mint talajra írt betűk, írásjelek a rituális épületek, szegély a fal, mely elválaszt az élők zajos világától. A modern zsidó temetők eltérnek a hagyománytól, hogy közelebb kerüljenek a keresztény sírkertekhez. Ebbe a világba vezet el Klein Rudolf a fotográfia erejével.
A kiállítás a Budapest Fotófesztivál eseménye.
2019. március 22 - 2019. április 28-ig

- TÉR /// ERŐ, Építészeti Nemzeti Szalon – 2019

Az elmúlt öt esztendőből válogatott kimagasló hazai építészeti eredmények bemutatása mellett tematikus egységként jelenik meg a közösségépítés és az építészetben megfogalmazott szolidaritás, amit sokszor szociális építészetként említenek. Az idei Szalon válogatásában és koncepciójában a funkcionális és esztétikai megformálás mellett a helyénvalóság, a társadalmi felelősség szempontjai dominálnak. Az idei Szalon kapcsolódó témája a mára legendává lett Miskolci Építészeti Műhely, amelyben a csoport kiemelkedő építészeinek munkásságát egészen máig áttekintik. A múltat idéző kiállításrész a 20. századi magyar építészet történetének egyik legjelentősebb innovatív alkotója, Medgyaszay István (1877–1959) előtt tiszteleg. Az életműben a maga korában rendkívül új technológia, a vasbeton alkalmazásának a népi építészet fából építkező ornamentális hagyományaival való ötvözésének eredményeit emeli ki. A következő nemzedékek életére koncentrál „A jövő körvonalai” címet viselő egység.
2019. április 26 - 2019. augusztus 20-ig

Műcsarnok – Műcsarnok#Box – Műcsarnok Kamaraterem

1146 Budapest, Dózsa György út 37.
Tel.: 1-460-7000, www.mucsarnok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig, csütörtökön 12–20 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Schopp Ildikó

- Aukciós kiállítás

2019. március 1 - 2019. március 9-ig

- Aukciós kiállítás

2019. május 18 - 2019. május 26-ig

Nagyházi Galéria és Aukciósház

1055 Budapest, Balaton u. 8.
Tel.: 1-475-2090, www.nagyhazi.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–14 óráig. Vasárnap zárva.

- A cselekvésig vezető út – Roskó Gábor festő és grafikus kiállítása

2019. február 6 - 2019. március 3-ig

- Antique Fuchsia – Moizer Zsuzsa festőművész kiállítása

2019. március 13 - 2019. április 7-ig

- Transzparens Montázs / Egy elképzelt képzőművész művei – Kaszás Tamás képzőművész kiállítása

2019. április 17 - 2019. május 5-ig

- Fekete – Görgey Géza festőművész kiállítása

2019. május 15 - 2019. június 2-ig

Óbudai Társaskör Galéria

1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
Tel.: 1-250-0288, www.obudaitarsaskor.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 15–19 óráig. Hétfőn zárva.

- Inshallah – Michele Borzoni /Terraproject/ – fotókiállítás

Michele Borzoni hosszú távú projekt keretében 2011 és 2014 között a Közel-Keleten élő keresztény közösségek életével foglalkozott. A keresztény hívők mintegy 2000 éve jelentek meg a régióban, a közösség tagjainak száma azonban az elmúlt években drasztikusan lecsökkent. A Közel-Keleten élők mindössze öt százaléka vallja magát kereszténynek, s a többek között a régióban zajló konfliktusok miatt a 20. században évről évre egyre kevesebben maradtak. A projekt segítségével a művész a jelenlegi helyzetet vizsgálta meg. Hogyan élnek az emberek a nem csak a keresztények számára szentnek számító helyeken, és milyen hatással volt a kivándorlás, valamint az egyházon belüli megosztottság a helyiek életére. Az Insallah kifejezés az iszlámból ered, de a közel-keleti arab-keresztény kultúrában is széles körben elterjedt. Jelentése: Isten akarata.
2019. március 4 - 2019. március 23-ig

- Egy dolgozó anya portréja – Marina Cavazza kiállítása

A “have it all” (mindenhol teljesíteni) jegyében a mai anyák folyamatosan a családi élet és a munkahely közötti egyensúly megteremtését keresik. A Portrait of a (Working) Mother kiállítás képeken és elbeszéléseken keresztül mutatja be a feszültséget, ami az anyaság és az identitás, a szülői szerep, a nemek egyenlősége, a karrier, a nemzetközi mobilitás és az egyéni megelégedettség kihívásaiként jelenik meg. A kiállítás a munkájukból kifolyólag Genfben letelepedett, sok esetben multikulturális családdal rendelkező anyákból álló csoport történetét beszéli el.
2019. március 27 - 2019. április 18-ig

Olasz Kultúrintézet

1088 Budapest, Bródy S. u. 8.
Tel.: 1-483-2040, www.iicbudapest.esteri.it/iic_budapest
Nyitva: hétfő–csütörtök 10–18 óráig, pénteken 10–15 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Az első világháború térképeken: Határviták

Közel 30 térképen, korabeli plakátokon, képeslapokon és fényképeken elevenednek meg az I. világháború határvitái a Térképtárban. A kamarakiállításon az 1909 és 1919 között készült térképeket állítják ki, amelyeknek különlegessége abban áll, hogy az átmeneti állapotokat mutatják meg a végleges határok kialakítását megelőzően. Ezek a térképek azért is érdekesek, mert több térképszerkesztő részt vett a háborút lezáró későbbi béketárgyaláson is. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság határait is kartográfus segítségével alakították ki, de a tárlaton olyan térkép is megtekinthető, amely az önálló Lengyelországot ábrázolja 1916-ban, holott az ekkor még nem volt egységes ország. Az első világégés térképeiről szóló kiállításon párhuzamosan szemléltetik a különböző álláspontokat, a konfliktusban álló területeket pedig egymás mellett igyekeznek bemutatni. A tárlatban a Plakát- és Kisnyomtatványtár, valamint a Fényképtár anyagát is megtekinthetik.
2018. szeptember 11 - 2019. április 27-ig

- Ezerszer Júlia – Arcok és kérdőjelek

Szendrey Júlia Petőfi feleségeként kapott lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjon a pesti irodalmi és társadalmi életbe. A házaspár a nyilvánosság előtt élte életét, Júlia pedig osztozott férjével a társadalmi szerepvállalásban. Az Országos Széchényi Könyvtár Ezerszer Júlia, arcok és kérdőjelek című tárlata Júlia magánéletét és irodalmi munkásságát mutatja be, utóbbira helyezve a hangsúlyt. A kiállítás célja egyrészt, hogy bemutassa: miként definiálták saját korában és később szépírók és irodalomtörténészek az írónőt, költőnőt, leányt, asszonyt és anyát; másfelől hogy új kérdéseket, megközelítéseket vessen fel.
2018. november 20 - 2019. március 9-ig

Országos Széchényi Könyvtár

1010 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel.: 1-224-3845, www.oszk.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–19 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

- Étel | Design – fotográfia, forradalmi újítással

A két osztrák fotós honey & bunny vagyis Sonja Stummerer & Martin Hablesreiter, illetve Ulrike Köb és Neuberger Ákos forradalmi módon tálalják az ételeket. Designerként színük és alakjuk alapján választják ki a tárgyakat, nem pedig ízük vagy illatuk alapján. Ötleteik óriási hatást gyakoroltak a kortárs ételfotózásra. Az ételeken keresztül történeteket is elmondanak. A Gwangju Biennaléra készült projektjük keretében illetve az Eat Design című könyvükben különböző étkezési helyzetekben pózolnak. Jelenlegi projektjeik a tiszta és fenntartható étkezésre fókuszálnak. Az Osztrák Kulturális Fórumban tartandó kiállításuk az új képek mellett olyan korábbi munkákat is bemutat, melyeket világszerte számos neves múzeumban és galériában kiállítottak már.
2019. március 14 - 2019. április 30-ig

Osztrák Kulturális Fórum Budapest

1068 Budapest, Benczúr u. 16.
Tel.: 1-413-3590, www.bmeia.gv.at/hu/kf-budapest
Nyitva: hétfő-péntek 9-16 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Neményi Lili Pesterzsébeten

2018. április 18 - 2019. március 29-ig

- 150 éve született Nagy Sándor és 110 éves a Szent Erzsébet templom

2019. április 17 - 2020. március 27-ig

Pesterzsébeti Múzeum

1203 Budapest, Baross u. 53.
Tel.: 1-283-1779, www.pesterzsebetimuzeum.hu
Nyitva: hétfő–péntek 8–16 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Dévényi Sándor építész kiállítása

A hetven éves alkotó eddigi életművét bemutató kiállítás a különböző léptékű, a várostervtől a kilincsig ívelő munkáit tematizálva tárja a látogatók elé, felvillantva az építészeti ars poetica alappilléreit. Az életmű nem független az alkotó büszkén vállalt pécsi mivoltától. Épületeinek zöme Pécs karakteres, gazdag történelmű környezetében áll, egyedi érzékenységet mutatva e mély tartalmakat hordozó városi kontextus iránt. A családi ház léptékű munkáival is iskolát teremtő építész különleges feladatokban is kibontakozhatott (városi terek, műemlékfelújítás, városrehabilitáció, mérnöki létesítmények). Dévényi Sándor számos jelentős kezdeményezés életre hívója, társalapítója, a magyar organikus építészet nemzetközi diskurzus által is számon tartott mestere.
2019. február 1 - 2019. március 24-ig

- Badacsonyi Sándor (1949–2016) grafikus, festőművész emlékkiállítása

A művész romantikus, szürreális, valamint zenei, irodalmi és bibliai vonatkozású elemekkel átszőtt sajátos képi és álomvilága szín- és formavilágában az esztétikai élményt előtérbe helyező rézkarcain, grafikáin és festményein egyaránt visszaköszön. Az alkotó pasztell és vegyes technikával, valamint olajjal és temperával készült műveit számos csoportos (Antwerpen, Berlin, Bécs, Budapest, Chicago, Frankfurt, Graz, London, Miskolc, New Orleans, Offenburg, Oslo, San Francisco, Sydney, Stockholm, Szeged, Tihany, Torino) és egyéni (Budapest, Hamburg, Nagymaros, Salgótarján, Sopron) kiállítás után első alkalommal láthatja a nagyközönség a Pesti Vigadóban.
2019. február 6 - 2019. április 21-ig

- Sárköz, a szépség kertje – Fodorné László Mária szövő, a Népművészet Mestere, az MMA Népművészeti Tagozata rendes tagjának jubileumi kiállítása

„ ...aki egyszer bejut a szépség kertjébe, az versöt is álmodhat meg írhat, meg éneköt is mondhat, meg szűhet, meg hímözhet, mert minden szépség egy tüvön van . . . „ mondta néhai Kati Éva népművész. Aligha lehet szebben fogalmazni egy olyan kiállítás beharangozójában, ahol a magyar nyelvterület egyik leggazdagabb szőtteskultúrájának, a sárközi szőtteskincsnek jelenlegi legjobb ismerője, legnagyobb mestere Fodorné László Mária, a Népművészet Mestere, a MMA Népművészeti Tagozatának rendes tagja mutatkozik be, megidézve a szülőfalu, Decs és a tájegység, Sárköz szépségeit.
2019. február 10 - 2019. április 21-ig

Pesti Vigadó

1051 Budapest, Vigadó tér 2.
Tel.: 1-328-3300, www.vigado.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–19 óráig.

- Bodnár Imre festőművész kiállítása

2018. november 7 -

- "Apáról (fiúra) lányára - családi album" – Kékesi György grafikáiból készült kiállítás

2018. november 30 -

Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK)

1188 Budapest, Vasút utca 48.
Tel.: 1-294-5971, www.pikhaz.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–21 óráig, szombaton 9–14 óráig, vasárnap programhoz igazodva.

- Arany János - Önarckép álarcokban

Az Önarckép álarcokban. Arany János emlékkiállítás megidézi a magyar irodalom egyik legnagyobb klasszikusáról a köztudatban élő képet, és a költő kevésbé ismert arcaival is megismerteti az érdeklődőket.
2017. május 5 - 2019. június 2-ig

- Mesés bábok – bábos mesék – Arany János művei és a bábtechnikák

Ezt az egyedülálló gyűjteményt 1970-ben hozta létre Belitska-Scholtz Hedvig azzal a céllal, hogy a magyar bábművészet dokumentumait és tárgyait összegyűjtse, felkutassa, megőrizze, rendszerezze és az érdeklődők elé tárja. A kiállítás két téma köré szerveződik. Bemutatja Arany János közismert műveinek bábszínházi adaptációit és az ott alkalmazott különböző bábtípusokat. A tárlatban Arany János bábfigurája köszönti az érdeklődőket, a kezéből kibomló színes zsinór-motívum a kiállítás meghatározó látványelemeként végigvezeti a látogatókat a bábok izgalmas világán.
2018. szeptember 7 - 2019. március 24-ig

- A MI tájaink – tisztelgés Mándy Iván előtt

Idén száz éve született Mándy Iván. Az író szövegei mellett Mácsai István festményeinek segítségével idézik meg azt a világot, melyet már jól ismerhetnek Mándy írásaiból, ahol a lírai látomás keveredik a pontosan megfigyelt valóság apró részleteivel. A kiállítás emléket állít egy barátságnak is: Mándy Iván és Mácsai István, két nagy művész egymásra találásának.
2018. október 6 - 2019. február 24-ig

- A föltámadás szomorúsága – Emlékkiállítás Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából

Egy merev test a puszta ágyon, mélyen a vaságyon, fekete szegény tetem, egy lepedővel betakarva…” – írja Móricz Zsigmond Ady Endre halottas ágyánál. Ezt a testet visszaemlékezések, fényképek, rajzok, szobrok sora örökítette meg. A kiállítás a halál pillanatával kezdődik, majd tárgyi emlékeink, írásbeli dokumentumok, filmfelvételek, versek bemutatásával idézik fel azt az utat, melynek végén Ady Endre alakja szoborrá merevül a Nemzeti Sírkertben.
2019. január 25 - 2020. január 5-ig

- Kamasz szelek fütyörésznek – Kányádi képfantáziák

Kiállítók: Fiala Gábor, Herendi Péter, Kerekes Emőke
Egyedülálló vállalkozás a Budapest Photo Festival (BPF) kiállítása a PIM-ben. Néhány kiválasztott Kányádi Sándor vers alapján a projektbe meghívott fotográfusok – Fiala Gábor, Herendi Péter és Kerekes Emőke a versszövegektől inspirálva készítenek képsorozatokat. Az így született kiállítás nemcsak a nemrég elhunyt nagy magyar költő, Kányádi Sándor poétikai világának újszerű értelmezéseit és prezentálását ígéri, hanem a kortárs magyar fotográfia számára is különleges lehetőség. A művészek a magyar fotóművészet különféle irányzataihoz tartoznak, s nem képillusztrációt készítenek, hanem a saját szuverén művészeti módszereikkel és megközelítéseikkel hozzák létre különleges szériáikat.
2019. március 8 - 2019. április 28-ig

- CSÁTH. A varázsló halála – emlékkiállítás Csáth Géza halálának 100. évfordulója alkalmából

A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum egyedülállóan gazdag és eddig soha nem látott Csáth-gyűjteményén alapul. Csáth egyszerre készült zeneszerzőnek, festőművésznek és orvosnak, az utókor mégis elsősorban íróként tartja számon. Írásművészetétől azonban aligha választható el az összművészeti látásmód, és az az összetett, szinesztéziaszerű világérzékelés, amelyen keresztül illatokban, színekben gondolkodott és zenével érzett. A kiállítás egyik végpontján a szenzibilitás és szecessziós hangulatok kapnak főszerepet, míg a másikon a mindezektől és az alkotás képességétől is megfosztott, már visszafordíthatatlanul lemeztelenített lélek.
2019. április 29 - 2020. május 31-ig

Petőfi Irodalmi Múzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
Tel.: 1-317-3611, www.pim.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Emberek a porcelángyárból - “Kéznyomok” étkészlet

A porcelánedények csillogó és sima felülete a tisztaságot és tökéletességet idézi fel. Ha az ujjunk vagy ajkunk nyomot hagy a porcelánon, szeretnénk letörölni, eltávolítani, visszaállítani a tökéletességet, eltörölni a tökéletlen, múló emberi testiséggel való kapcsolat nyomait. Nem akarjuk tudni, hogy előttünk ki és hányszor érintette a csészét.
2019. január 16 - 2019. február 28-ig

- Platán20 / Gémes Péter – Vízvonal

2019 fontos év a budapesti Lengyel Intézet történetében, hiszen két évfordulót is ünnepl: az intézet megalapításának 80., valamint kortárs művészeti galériája, a Platán létrejöttének 20. jubileumát. 1999-ben a Platán "Gémes Péter: Napló" című kiállítással nyitja meg kapuit. A Varsói Képzőművészeti Akadémián végzett művész mostani kiállítása szimbolikus jelentőségű, megemlékezés a művészről, a galéria alapításának 20. évfordulója alkalmából.
2019. március 9 - 2019. április 17-ig

Platán Galéria / LATARKA

1061 Budapest, Andrássy út 32.
Tel.: 1-505-4662, www.lengyelintezet.hu
Nyitva: kedd–péntek 11–19 óráig. Hétfőn, szombaton és vasárnap zárva.

- Távirati stílusban – kiállítás a 90 éves magyar dísztáviratokról

60 művész 130 alkotása postai nyomtatványokon
Az 1928-ban bevezetett és még ma is meglévő küldeménytípust nemcsak postai vonatkozásában, hanem művészettörténeti, sőt társadalmi összefüggéseiben is bemutatja a kiállítás. Rávilágít arra, hogy egykor e grafikák, festményreprodukciók, karikatúrák, selyemre nyomott rézkarcok, fotók változatossága, nagy- és még nagyobb nevű művészek (Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Hollósy Simon, Gönczi-Gebhardt Tibor, Reich Károly) alkotásai hogyan alakították a lakosság ízlését, szépérzékét, művészeti vagy politikai világnézetét. A kiállításban a magyar dísztáviratlapok gyűjteményét 23 ország több száz lapjából válogatott ízelítő, távírógépek és a postai kézbesítés tárgyi emlékei teszik teljessé.
2018. október 10 - 2019. április 30-ig

Postamúzeum

1068 Budapest, Benczúr u. 27.
Tel.: 1-322-4240, www.postamuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Körforgásban – Maria Jeglinska lengyel dizájner kiállítása

A Körforgásban című kiállítás-sorozatot az Iparművészeti Múzeum Kortárs Dizájn Főosztálya indította útjára. A sorozat keretében arra kérik a kortárs dizájnereket, hogy miután megismerkedtek a múzeum nemzetközi színtéren is páratlanul gazdag gyűjteményével, válasszanak ki egy tárgyat, tárgycsoportot, ami munkájukat inspirálja, és azokra reflektálva hozzanak létre saját dizájnt. A múzeumi gyűjtemény inspirációja nyomán született dizájn maga is a gyűjtemény részévé válik. A sorozat második kiállítója Maria Jeglinska lengyel dizájner.
2019. március 21 - 2019. június 9-ig

Ráth György-villa

1068 Budapest, Városligeti fasor 12.
Tel.: 1-342-3916, www.imm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Robert Capa, a tudósító

A Capa Központ kiállítóterében Robert Capa, a világ egyik legismertebb magyar származású fotográfus munkáinak egy szeletét  mutatják be. A kiállítás képeit a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében található közel ezer Capa-fotográfiából válogatták.
2018. június 28 - 2019. július 31-ig

- KÉP-ÉLMÉNY – csoportos kiállítás magyar fotográfusok és gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok részvételével

2018 januárjában a Bolyai Gyermekotthoni Központ gondoskodásában élő fiatalok részére fotó alapú művészetterápiás és élménypedagógiai projekt indult: fotográfusok, fotóművészek egy workshop-sorozat keretében a növendékekkel közösen hoztak létre a fiatalok önkifejezését és önismereti munkáját elősegítő fotográfiákat, fotóalapú alkotásokat. A kiállítás a közel egyéves folyamatot és az ez idő alatt elkészült munkákat mutatja be.
Kiállítók: Ajpek Orsolya, Barakonyi Szabolcs, Bartha Máté, Dobos Tamás, Kéri Gáspár Móricz-Sabján Simon, Rozovics Éva, Szabó Bernadett, Szász Lilla, Szombat Éva és a Bolyai Gyermekotthoni Központ gondoskodásában élő fiatalok.
2018. december 18 - 2019. március 10-ig

- Vénusz születése és más történetek – Erdei Krisztina fotókiállítása

Erdei Krisztina Vénusz születése és más történetek című kiállítása annak az egyéves munkafolyamatnak az eredménye, amelyet a 2017-ben elnyert Budapest Fotográfiai Ösztöndíj tett lehetővé számára.
Erdei Krisztina azon társadalmilag elkötelezett és szociálisan tudatos művészek egyike, akik tudják és hisznek is abban, hogy a fotográfia az igazság megmutatására is alkalmas, és a világ jobbá tételére tett kísérleteink egyik eszköze is lehet. (Csizek Gabriella)
2019. január 23 - 2019. március 9-ig

- Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj 2018

A Pécsi József (1889–1956) fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíjat 1991-ben alapította a Művelődési és Közoktatási Minisztérium. Célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. A most kiállított sorozatok is bizonyítják, hogy a fotográfia sokszínű eszköztárát használva minőségi műveket hoztak létre az ösztöndíjat elnyert alkotók.
Kiállító művészek: Bielik István, Gáldi Vinkó Andi, Hegyháti Réka, Nyíri Julianna, Polgár András, Standovár Júlia, Szalay Krisztina, Turós Balázs, Vékony Dorottya, Zellei Boglárka Éva
2019. február 5 - 2019. március 18-ig

- 37. Magyar Sajtófotó Kiállítás

Ez a kiállítás olyan, mint egy hiteles képes krónika. Manapság, amikor képek és hírek millióinak útvesztőiben próbálunk meg tájékozódni, iránytűt ad nekünk, autentikus képet kapunk az elmúlt esztendő eseményeiről. A 37. alkalommal kiírt Magyar Sajtófotó Pályázatra beküldött több ezer kép közül kiválasztott alkotások a legjobb magyar dokumentarista hagyományok nyomán születtek. A pályázat tizennégy kategóriája biztosítja, hogy a politika, a kultúra, a mindennapi élet és a sport legfontosabb pillanatai egyként helyet kapnak a tárlaton. A magyar fotóriporterek közös munkája sokszínű és elgondolkodtató.
2019. április 5 - 2019. május 19-ig

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

1065 Budapest, Nagymező u. 8.
Tel.: 1-413-1310, www.capacenter.hu
Nyitva: minden nap 11–19 óráig.

- A szülészet születése

2018-at a magyar kormány Semmelweis-emlékévvé nyilvánította abból az alkalomból, hogy idén 200 éve született az anyák megmentője, Semmelweis Ignác. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban legújabb időszaki kiállításunkkal a Semmelweis által megreformált területet és annak történetét, a szülészetet mutatjuk be, emléket állítva ezzel múzeumunk névadójának.
2019. március 31-ig

- Korok és Kórok

Miről mesélnek a csontok? Hogyan éltek, hogyan haltak régi korok emberei? Mi alapján állapítjuk meg, miben haltak meg? Hogyan gyógyították betegségeiket? Egyáltalán: miért érdekes számunkra rég eltűnt emberek betegsége? Miért kerül egymás mellé fűző és egy torzított koponya? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a múzeum új kiállításán.
Megtekinthető: 2019. április végétől

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

1013 Budapest, Apród utca 1-3.
Tel.: 1-375-3533, www.semmelweismuseum.hu
Nyitva: márc. 1-jétől okt. 30-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől febr. 29-ig kedd–péntek 10–16 óráig, szombat–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Kómár Hanna

- Stefánia Szoborpark - III. Őszi Tárlat

A kiállítások célja a kortárs hazai köztéri szobrászművészet bemutatkozási lehetőségének megteremtése, bővítése. A kortárs magyar szobrászművészet egészét átfogó, annak hagyományos és kísérletező irányzatait is felvonultató reprezentatív tárlatok helyszínévé válik a Stefánia Szoborpark. A nagyméretű alkotások szabadtéri bemutatása – a köztéri szobrászat megújításának szándékával – előzmény nélküli a magyar szobrászművészet kiállításainak történetében.
2018. október 10 - 2019. március 25-ig

- Az 5KOR Képzőművész Csoport kiállítása

A 2005 januárjában alakult 5KOR Képzőművész Csoport Pestszentlőrinc-Pestszentimre képzőművészeti életének egyik meghatározó szegmense. A művészek rendszeresen csoportos kiállításokat szerveznek, gyakran neves művészek bevonásával. Az 5KOR csoport tagjai egy progresszív művészeteszmény képviselői, de ugyanakkor fontosnak tekintik a hagyományokat, az azokra építhető, s azokból kiemelkedő erős szakmaiságot.
2019. február 6 - 2019. február 27-ig

- T. Szabó Magda okleveles építészmérnök, festőművész jubileumi kiállítása

2019. március 6 - 2019. március 17-ig

- Vészabó Noémi festőművész és ító kiállítása

2019. március 7 - 2019. március 23-ig

- ÁT-LÁT-HAT - Kővári Béla képzőművész kiállítása

"Mint a legtöbb festő, én is elsőként a saját élményeimből merítek témát. Ilyen például az „Emlék”, vagy a „Born to be free”. Több képet inspirált zene vagy irodalmi mű. Jimi Hendrix egyik dalát próbáltam megjeleníteni az „All along the watchtower” című képen, vagy Satie zenéjét a „Gimnopedies”-en. József Attila verse alapján készült az „Óda”, vagy Karinthy kisregényének hangulatát idézi a „Capillária”. Sokszor egy „talált tárgy”, egy törött üveg, egy asztallap, tusolóajtó vagy egy öreg tükör mögött megbúvó festmény késztet alkotásra. („Nagy szem”, „Teremtés”, „Pieta”.) Szeretem újra feldolgozni a klasszikus témákat is, ilyen a „Zsuzsanna és a vének”, „Vénusz születése”, „Anya gyermekével”."
2019. március 27 - 2019. április 15-ig

Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ

1143 Budapest, Stefánia út 34-36.
Tel.: 1-460-0797, www.bphkk.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 13–18 óráig.

- Magamról halálosan, de semmiképp sem komolyan – Jagicza Patrícia és Kaliczka Patrícia kiállítása

A kiállítás az önarckép, és annak tágabb értelmezései mentén szerveződik. Jagicza Patrícia munkássága túlnyomó részét az arcnélküli emberábrázolás festészeti problematikája teszi ki. A maszkokkal, jelmezekkel és különféle kiegészítőkkel eltakart önarcképein keresztül térképezi fel a saját női identitása mibenlétét. Vizsgálata kiterjed közvetlen életterére; az énábrázolás új formája az antropomorf tárgyakon keresztüli önreflexió. Kaliczka Patrícia esetében eddig kevésbé tematikusan, elszórtan jelent meg az önarckép egy.-egy nagyobb kompozíció mellérendelt részeként. Absztrakciót a figuralitással keverve, vásznai a világ térbeli és időbeli helyzeteinek az átjárhatóságára tett ábrázolási kísérletek. Az elmúlt egy évben egyre nagyobb hangsúlyt kap munkáiban az emberi test; a kiállításra egy önakt sorozattal készül.
2018. március 26 - 2019. április 19-ig

- Lassuló életszínvonal – Varju Tóth Balázs kiállítása

2019. február 27 - 2019. március 16-ig

Stúdió Galéria

1077 Budapest, Rottenbiller u. 5.
Tel.: 1-342-5380, studio.c3.hu
Nyitva: kedd–csütörtök–péntek 12–18 óráig, szerda 12–20 óráig, szombat 14–18 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

- GENEZIS: A negyedik nap – A csillagok és a bolygók teremtése

Megtekinthető: 2018. szeptember 18-án 18.30-tól 21 óráig.

Szent István Bazilika

1051 Budapest, Szent István tér 1.
Tel.: 1-338-2151, www.basilica.hu
Nyitva: turisták számára: hétfő–péntek 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig, vasárnap 13–19 óráig.

- Plakátok és emlékek – Gyárfás Tamás grafikusművész kiállítása

2019. január 31 - 2019. február 23-ig

- Politikai manifesztum – nagyváradi művészek és meghívott vendégeik csoportos kiállítása

A kiállító művészek olyan, mindannyiunkat érintő kérdéseket tesznek láthatóvá, mint a természet és a gazdaság ellentétes érdekei, az egyéni szabadság és a társadalmi konvenciók viszonya, a meggyőzés és a manipuláció közötti különbség. E közéleti kérdések természetesen nem a hétköznapok általános szintjén fogalmazódnak meg, és válaszok sincsenek. A kiállítás csupán a művészet sokszínű nyelvén, több-kevesebb aggodalommal és indulattal a cselekvő ember filozófiai felelősségére mutatnak rá: vajon képes lesz-e az ember meghaladnia önmagát, vagy visszacsúszik az ösztönök világába.
2019. február 28 - 2019. március 30-ig

Széphárom Közösségi Tér

1053 Budapest, Szép u. 1/B.
Tel.: 1-796-2351, www.szepharom.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–14 óráig. Vasárnap zárva.

- A test diadala. Michelangelo és a 16. századi itáliai rajzművészet

Az elsősorban szobrászként, de festőként és építészként is egyedülálló életművet maga után hagyó Michelangelo művészetében központi szerepet játszott a rajzművészet. Rajzai nemcsak a legendás műveinek alkotói folyamatába engednek bepillantást, de arról is tanúskodnak, milyen virtuóz módon használta a különféle rajztechnikákban rejlő eltérő kifejezésbeli lehetőségeket. A nyolcvan rajzot felvonultató kiállításon első ízben találkozhatnak Michelangelo páratlan művészetével.
2019. április 5 - 2019. június 30-ig

Szépművészeti Múzeum

1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: 1-469-7100, www.szepmuveszeti.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Bratislava / Pressburg / Pozsony – Karol Hugo Frech (1883–1945) grafikus, festő kiállítása

A művész Pozsonyban és alkotott 30 éven keresztül. Látta a város szépségét és szerette volna azt másoknak is megmutatni. Rengeteg skiccet készített és a város
nevezetességeit, tereit, különböző zugait, udvarait és utcácskáit számtalan nézetből örökítette meg. Műveinek köszönhetően, melyek a Pozsonyi Városi Galéria jóvoltából láthatóak a kiállításon, felidéződik a két világháború közti romantikus és békés Pozsony ma már nem létező zugainak és régi utcáinak különleges hangulata és mesés jellege.
2019. február 28-ig

Szlovák Intézet

1088 Budapest, Rákóczi út 15.
Tel.: 1-327-4000, www.mzv.sk/sibudapest
Nyitva: hétfő-csütörtök 10-18 óráig, péntek 10-14 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Az akció fedőneve: Lenin – Német pénzzel Oroszország ellen

A kiállítás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom mítoszát, a bolsevik puccs valóságát és a száz évvel ezelőtt megszülető kommunista gyakorlat megvalósulását mutatja be. A kiállítás rámutat arra, hogy a bolsevikok által szervezett felkelés, vagyis a bolsevik puccs voltaképpen a német katonai hírszerzés és a német külügyi vezetés trükkje volt. „Oroszország látszott a leggyöngébb szemnek az ellenség láncában. Az volt a feladat, hogy fokozatosan lazítsuk meg, és amikor lehetséges, vegyük ki.”
(Richard von Kühlmann, német külügyminiszter)
A tárlat felidézi, hogy a bolsevizmus lényegéből fakadóan már a kezdetektől fogva tömeges politikai erőszakot jelentett, útjára indította a kommunizmus gyakorlatát, amely száz év alatt mintegy 100 millió áldozatot követelt.
2017. november 7 - 2019. február 28-ig

Terror Háza Múzeum

1062 Budapest, Andrássy út 60.
Tel.: 1-374 2600, www.terrorhaza.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Színjátszó emlékek – Robitz Anikó legújabb fotói

Ma lesz a holnap tegnapja: a jelen múlttá válik, de hogyan emlékszünk majd rá a jövőben, amikor a hétköznapi események a körülmények változásával, az idő múlásával átszineződnek és jelentőséget nyernek. A Színjátszó emlékek kiállításon Robitz Anikó legújabb fotó alapú művei láthatók, amelyek a 80-as évek elejéről származó családi fotók és későbbi utazások képeinek felhasználásával készültek.
2019. március 13 - 2019. április 13-ig

- Posthispánico MX – Cristina Kahlo fotókiállítása

A Posthispánico MX reflekció a mexikói bennszülött múlt kortárs látásmóddal való megközelítéséről, új képalkotási mód és régi archívum visszaállításán keresztül. A projekt legfőbb részét a spanyol hódítás előtti mexikói kultúra szertartási központjai és építészeti terei alkotják. A világegyetem kialakulásának elméletében az építészet rendkívüli fontossággal bírt, és alapvető hatással volt a mexikói történelem és szimbolizmus felépülésére.
2019. április 17 - 2019. május 25-ig

TOBE Gallery

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 36.
Tel.: 20-484-0490, www.tobegallery.hu
Nyitva tartás: szerda–péntek 14–18 óráig, szombaton 11–15 óráig. Hétfőn, kedden és vasárnap zárva.

- Rejtett részletek – Işil Arisoy Kaya kiállítása

A rejtett részletek Isztambul titkainak részleteit bemutató gyűjtemény. Isztambul talán a világ legtitokzatosabb városa. A művész szándéka a város összes rejtett titkainak feltárása.
2019. március 21 - 2019. április 20-ig

Török Kulturális Központ

1062 Budapest, Andrássy út 62.
Tel.: 1-301-0034, www.facebook.com/yeebudapeste
Nyitva: hétfő–péntek 9–18 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- No Abracadabra – Szinyova Gergő festő kiállítása

Szinyova Gergő (1986) művészeti pályája közel egy évtizede az absztrakció festészeti nyelvének megújításáról szól. Szinyova absztrakciója a digitális képkorszak szülötte, a sokszorosítás és a nyomtatás különféle formái inspirálják, ciklusai a képek végtelennek tűnő áramlását is tematizálják. Műveiben a festészeti gesztusok egyediségét és relevanciáját konfrontálja a digitális kép végtelen reprodukálhatóságával. Ennek szellemében a Trafó Galériában bemutatott új festményei is tartalmaznak grafikai vizuális referenciákat és áthallásokat, kezdve a rizográfiai eljárás „színelcsúszásaitól” a szekvenciálisan visszatérő motívumokig.
2019. február 8 - 2019. március 24-ig

Trafó Galéria

1094 Budapest, Liliom u. 41.
Tel.: 1-456-2044, www.trafo.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 16–19 óráig, nagytermi előadásnapokon 16–22 óráig. Hétfőn zárva.

- Struktúrák – Máté Áttila festőművész kiállítása

2019. február 21 - 2019. március 22-ig

Újbuda Galéria

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. (Polgármesteri Hivatal)
Tel.: 1-372-4500, www.ujbuda.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Mozgásterek – Csörgő Attila képzőművész kiállítása

A hazai kortárs képzőművészet egyik nemzetközileg is legismertebb alkotójának korai, a kilencvenes évek elején született munkáitól a legújabbakig számos ismert, ritkán látott és korábban be nem mutatott művét gyűjtjük egybe a tárlat, láthatóvá téve a művek kirajzolta intellektuális felfedezőút szerteágazó, de egyszersmind lenyűgözően konzekvens mivoltát.
2019. március 8 - 2019. május 26-ig

Új Budapest Galéria

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. (Bálna Budapest)
Tel.: 1-426 4714, www.budapestgaleria.hu/uj
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Szabics Ágnes

- Berkei Csaba fotókiállítása

Városi életünk eltűnőfélben lévő vagy már el-lepusztult és azok romjain újjászülető helyszíneit, különös hangulatait fények és árnyak játékaival, hétköznapi, mégis különlegessé lényegülő részleteit meséli el az –uccacucc-, Berkei Csaba analóg szemeinek lencséin keresztül.
2019. február 27 - 2019. március 22-ig

- Karnevál / Alakváltás / Mulatság – Dárday Nikolett kiállítása

Falevelek, indák, virágok lenyomatait égetem üveglapok közé; maszkok, koboldok, faunok, kvázi-lények mintáját érzem, találom fel bennük. Játszadoznak, pajkoskodnak az üvegen áteső fényekben és színekben. A nézőnek is asszociációt kínálva. Talán Arcimboldó hatásáig visszaköszön metamorfózisuk. Vendégül rokonokat is hívtam. Ezek lehasznált tárgyak egy garázs mélyéről, melyek alakváltását vőm-uram – Bélteleki Zoltán – segítette elő.
2019. február 28 - 2019. március 22-ig

- A szépség a kinyilatkoztatott törvény – Rába Lilla-emlékkiállítás

A kiállítás a 2003-ban elhunyt művész egyedi és sokszorosított, eddig nem látható grafikai műveit, illetve pasztelljeit mutatja be. Rába Lilla munkáiban tetten érhető az a késztetés, hogy minden tényben ott él az a titkos irányzat, hogy problémává folyjék szét, illetve ugyanezen probléma ténnyé szilárduljon. „Kristallizáció és szublimáció, tömörülés és lazulás e végtelen, de fokozódó sorozatából áll az ember igazi és belső története.”
2019. március 27 - 2019. május 3-ig

Újlipótvárosi Klub Galéria

1136 Budapest, Tátra utca 20/B.
Tel.: 1-320-5380, www.kult13.hu
Nyitva: jún. 18-tól aug. 24-ig hétfő–péntek 9.30–15.30 óráig. Aug. 25-től hétfő–péntek 14–19 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- Négyszemközt – Lucien Hervé és Rodolf Hervé fotókiállítása

A Várfok Galéria Négyszemközt című tárlata Lucien Hervé és Rodolf Hervé, apa és fia fotográfiáinak különleges válogatását mutatja be. Olyan, egymásra rímelő képek kerülnek kiállításra, melyek amellett, hogy összekacsintanak, mindkét fényképész művészetének lényeges vonásait is bemutatják. A képpárok kiemelik a két életmű sajátosságait, az alkotók egymástól élesen eltérő látásmódját, ugyanakkor áthatja őket a közös szellemiség is, így például a szociális érzékenység, a társadalomkritika, a humor, az irónia, az absztrakció iránti affinitás.
2019. január 25 - 2019. március 14-ig

- Az érzékelés viszonylagossága – Várady Róbert festőművész kiállítása

2019. március 28 - 2019. május 4-ig

- Martin C. Herbst képzőművész kiállítása

2019. május 16 - 2019. június 29-ig

Várfok Galéria

1012 Budapest, Várfok u. 11.
Tel.: 1-213-5155, www.varfok-galeria.hu
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig. Vasárnap, hétfőn zárva.

- Morfologika – Melkovics Tamás szobrászművész kiállítása

Melkovics Tamás Morfologika című egyéni tárlatán a fiatal művész 2015 óta készülő moduláris szobraiból és az azt kiegészítő grafikai anyagból mutat be egy izgalmas válogatást.
2019. január 24 - 2019. március 14-ig

- Iskolapélda – Gaál Kata grafikus kiállítása

2019. március 28 - 2019. május 4-ig

- Szabó András képzőművész kiállítása

2019. május 16 - 2019. június 29-ig

Várfok Project Room

1012 Budapest, Várfok u. 14.
Tel.: 30-846-2998, www.varfok-galeria.hu
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig. Vasárnap, hétfőn zárva.

- Fehér Vadon – Kércz Tibor természetfotós kiállítása

2019. március 8 - 2019. április 6-ig

- Húsvét – Anay János festőművész kiállítása

2019. április 11 - 2019. május 4-ig

- Ostromképek

2019. március 1-ig

Várnegyed Galéria

1011 Budapest, Batthyány u. 67.
Tel.: 1-214-4450
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig. Vasárnap-hétfőn zárva.

- Ványai Kovács Sándor fotókiállítása

Ványai Kovács Sándor fotóművész. Képei túlmutatnak a pillanat megragadásán, inkább a történet, a múlt feltárása, bemutatása a valós célja fotóinak. Gyakran érezzük munkáit látva, hogy „megáll az idő”, a múlt szembe jön velünk.
2019. január 23 - 2019. március 14-ig

- Zene-Képek – Dr. Werner Gábor kiállítása

Dr. Werner Gábor új módókon, új eszközöket használva készíti digitális nyomatait zenei impressziók felhasználásával. Az alkotó a következőképpen ír bemutatandó munkáiról. „A jelen kiállítás anyaga tartalmát tekintve főként a Zene és a Kép kapcsolatát próbálja bemutatni.”
2019. március 20 - 2019. május 17-ig

Városház Galéria (XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal)

1139 Budapest, Béke tér 1.
Tel.: 1-452-4100, www.budapest13.hu
Nyitva: hétfőn 13.30–18 óráig, szerdán 8–16.30 óráig, pénteken 8–11.30 óráig. Kedden, szerdán, szombaton és vasárnap zárva.

- Égetett geometria – Zománcművészeti kísérletek Bonyhádon (1968–1972)

A Vasarely Múzeum emeleti kiállítótermeiben - az acb Galériával közös rendezésben, - a bonyhádi zománcgyárban dolgozó neoavantgárd művészek és a Pécsi Műhely-csoport tagjainak absztrakt-geometrikus kompozíciójú, monumentális zománckiállítása látható.
Kiállító művészek: Bak Imre Fajó János, Ficzek Ferenc, Hopp-Halász Károly, Kismányoki Károly, Lantos Ferenc, Major Kamill, Papp Oszkár, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Szelényi LAjos, Szíjártó Kálmán.
2019. január 22 - 2019. március 3-ig

Vasarely Múzeum

1031 Budapest, Szentlélek tér 6.
Tel.: 1-388-7551, www.vasarely.hu
Nyitva: kedd-vasárnap 10 - 17.30-ig. Hétfőn zárva.

- & – Tibor Zsolt festőművész kiállítása

Tibor Zsolt ötödik egyéni kiállításán portrékat állít ki a VILTIN Galériában. Az elmúlt két évben készült személytelen képmások tárlata jelen valóságunk és a ránk örökített múlt együttes analízisét kísérelik meg. A művész ezt a klasszikus műfajt is a tőle ismert szabad asszociációs, kollázsszerű kompozíciókban jeleníti meg, amelyet olykor topográfiai megoldásokkal vegyít, egyfajta illesztő, egymásra épülő képépítést eredményezve. A nagyméretű rajzok, festmények megmaradnak a hagyományos táblakép formájánál, amelyeket korábbi gyakorlatától eltérően most nem tesz zárt keretbe, hanem könnyed plexilap alá helyez, éppen csak elszeparálva a műtárgyat a kiállítótér falától. Képei így tudatosan nyitnak a külvilág felé, amit a képszéleken túlfutó gesztusok, vonalak tovább hangsúlyoznak. Kompozícióit a naplószerű, részletgazdag elemek és az expresszív gesztus- és anyagfókuszú beavatkozások váltakozása teszik gazdaggá.
2019. január 30 - 2019. március 2-ig

- Ceci n'est pas une photo – Chilf Mária, Gerber Pál, iSKI Kocsis Tibor és Tranker Kata kiállítása

A fotográfia történetét végigkísérik az anyaggal és a médiummal, illetve a műfaji határokkal való kísérletezések. A kiállításon a képzőművészeti fotóhasználat kerül középpontba: az elsődlegesen a fotó médium-jellegéből kiindulva vagy a másodlagosan felhasznált képek segítségével körüljárva az alkotás folyamatában elfoglalt szerepét és a médium sajátosságainak interpretációs és megjelenési formáit.
2019. március 13 - 2019. április 20-ig

- Király András képzőművész kiállítása

2019. április 24 - 2019. június 1-ig

Viltin Galéria

1061 Budapest, Vasvári Pál u. 1.
Tel.: 30-754-8999, www.viltin.hu
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, szombaton 11–17 óráig. Hétfőn és vasárnap zárva.

- Kiállítás a Tavaszi aukció anyagából

2019. május 4 - 2019. május 14-ig

Virág Judit Galéria és Aukciósház

1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Tel.: 1-312-2071, www.viragjuditgaleria.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton 10–13 óráig. Vasárnap zárva. Időszaki kiállítások alatt minden nap 10–18 óráig.

- Respektálják kérem ezt a jelenséget: ez ember! – Tóth Menyhért fejei (portréi)

Tóth Menyhért 115 – festmények, grafikák
2019. január 10 - 2019. február 28-ig

- "egy és kétszer hat" – Iski Kocsis Tibor festőművész kiállítása

Művészek a II. kerületben – művészportrék sorozat
Két műcsoportot mutat be. A tárlat anyagának összeállításánál kiemelt figyelmet szentelt a kiállítótér belső adottságának, a nagy és kis belmagasságú térrészek dinamikus változásának. Így kerül kiállításra a LUNA-sorozatának legambiciózusabb műve, a közel tizenkilenc négyzetméteres, öt részből álló LUNA 6-13.
A galériába lépő látogató nézőpontja felidézi Eugene Cernan parancsnok élményét, amit az Apollo 17 űrhajósaként 1972. december 12-én élt át a Hold felszínén. A 2015-2017 között készült szénrajz együttesen elsőként ezen a kiállításon kerül bemutatásra.
2019. február 6 - 2019. február 28-ig

- Sóváradi Valéria / Fabricius Anna – festmények, fotók

Művészcsaládok a II. kerületben sorozat
2019. március 6 - 2019. március 27-ig

- Hetényi Gyűjtemény

9. Tánckiállítás – a Budai Táncklub programjához kapcsolódóan, a Tánc Világnapja alkalmából
2019. április 3 - 2019. április 27-ig

- Grafika Hónapja

2019. május 2 - 2019. május 22-ig

Vízivárosi Galéria

1027 Budapest, Kapás u. 55.
Tel.: 1-201-6925, www.vizivarosigaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, szombat 10–14 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

- A mi időnk – Csurka Eszter képzőművész kiállítása

Csurka Eszter Munkácsy Mihály-díjas képzőművész ismert olaj-vászon festményeiről, különleges technikával vízben készült bronzszobrairól, egyedi tervezésű ékszereiről, videómunkáiról, performanszairól. Szereti vegyíteni művészetében a különböző technikákat, festményei formavilágát és tematikáját szürreális motívumok és szenzualitás, filmszerű látásmód jellemzi. Festményein figurái ritkán statikusak, a mozgás, az elkapott és tovaszálló pillanatok kavalkádja jelenik meg egy jellegzetes forma- és színvilágban. Ezek a mozdulatok adják képei sodró erejét és lendületét. Víz alatt készült bronz szobrai érdekes keveredései a tudományoknak és a művészetnek, ahol az alkotás összetett folyamata válik az alkotóvá, míg a művész moderátorrá.
2019. február 27 - 2019. március 17-ig

- Reigl Judit: Hotspots – Válogatás a Makláry Kálmán gyűjteményéből

Reigl Judit festőművész kiállítása

A kiállításon átfogó képet kaphatnak a Franciaországban élő, világhírű magyar festőművész munkásságáról. Makláry Kálmán gyűjteményéből válogatva a különböző festői periódusok legfontosabb munkáit mutaták be személyes hangvételű, a művésznő életét bemutató fotók kíséretében.
2019. március 27 - 2019. május 5-ig

Ybl Budai Kreatív Ház

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9.
budaikreativhaz.hu
Nyitva: minden nap 9–19 óráig.

Leányfalu

- Új ablak – Pistyur Gabriella képzőművész kiállítása

2019. február 16 - 2019. március 5-ig

- 125ABA100 – csoportos kiállítás

2019. március 15 - 2019. április 6-ig

- Marosán Gyula festő- és szobrászművész kiállítása

2019. április 13 - 2019. május 4-ig

- Finta József építész, grafikus kiállítása

2019. május 12 - 2019. június 1-ig

- Matzon Ákos gyűjteménye

2019. június 15 - 2019. július 6-ig

- Horváth Éva Mónika festőművész kiállítása

2019. augusztus 24 - 2019. szeptember 14-ig

- Paraszkay György kiállítás a Szakrális Művészetek Hete keretében

2019. szeptember 21 - 2019. október 12-ig

- Klímánk – 3. Művészkönyv Triennále Leányfalu

2019. október 19 - 2019. november 9-ig

- Orosz István grafikusművész kiállítása

2019. november 16 - 2019. december 7-ig

- Európai Iskola – tematikus válogatás

2019. december 14 - 2019. december 28-ig

Aba-Novák Galéria

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124.
Tel.: 20-446-5234, www.aba-novak.hu
Nyitva: kedd–szombat 14–18 óráig. Vasárnap-hétfő zárva.

Szombathely

- Közlekedésbiztonság gyermek szemmel – kiállítás a Vas Megyei Balesetmegelőzési Bizottság pályázatára beérkezett gyermekrajzokból

2019. március 4 - 2019. március 14-ig

Agora – Szombathelyi Kulturális Központ

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
Tel.: 94-509-641, www.agorasavaria.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–20 óráig szombat 9–12 óráig. Vasárnap zárva.

- Varázslás és csillaghit a rómaiaknál – a tárlat az ASTRO kiállítássorozat része

A rómaiak – miként a többi ókori nép – hitték, hogy a világ dolgai nem ok nélkül történnek, és az „amiként ott fenn, úgy alant” elv alapján a mindennapok történései valójában az égi jelenségek földi kivetülései. A talány, hogy az égitesteket nevezték-e el az istenekről, avagy éppen fordítva: a bolygók és azok asztrológiai jellege sűrűsödött istenalakká, ma már megoldhatatlan, ebben természetesen ez a kiállítás sem kíván állást foglalni. De érzékeltetni szeretné azt a sajátos jelenséget, ahogy az ókor embere kereste és meg is találta helyét ebben a hatalmas, izgalmas, térben és időben végtelen kozmikus világban.
2018. augusztus 23 - 2019. április 15-ig

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

9700 Szombathely, II. Rákóczi F. u. 6-8.
Tel.: 94-501-709, www.iseumsavariense.hu
Nyitva: ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől márc. 31-ig szerda–szombat 10–17 óráig, hétfőn, kedden és vasárnap zárva.

- Az idő. Keresve az igazságot – válogatás az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium gyűjteményéből

A Smidt Múzeum és az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium gyűjteményéből válogatott műtárgyak és dokumentumok – az időmérés, a tájékozódás és a kutatás eszközei – bemutatásával a csillagászat tudományának történetét követhetik, az univerzum titkait fürkésző csillagászok közül Johannes Kepler (1571–1630) munkásságát a középpontba állítva. A herényi Gothard család tudományokat kedvelő és művelő tagjainak – főként Gothard Jenő (1857–1909) és Gothard Sándor (1859–1939) – munkásságára koncentrálva felidézik a helyi természettudósok tevékenységét is. Az 1880-ban Szombathelyen összegyűlt Magyar Orvosok és Természetvizsgálók országos seregszemléjére emlékezve a korszak tudományos életének fontos eseményébe pillanthatnak be.
2018. június 30 - 2019. március 17-ig

Smidt Múzeum

9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 2.
Tel.: 94-311-038, www.savariamuseum.hu
Nyitva: szept. 30-ig kedd–szombat 10–17 óráig, vasárnap és hétfőn zárva. Okt. 1-jétől dec. 20-ig kedd–péntek 10–17 óráig, hétfőn, szombaton és vasárnap zárva. Nov. 1-jétől 4-ig és dec. 21-től 31-ig zárva.

- Kiállítás – a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tagozati tárlata

2019. február 15 - 2019. március 17-ig

Szombathelyi Képtár

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tel.: 94-508-800, www.keptar.szombathely.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Bihari-Bakodi Szilvia

Hódmezővásárhely

- Tájak, érzelmek – kiállítás Holler László legutóbbi festményeiből

2019. január 19 - 2019. március 10-ig

Alföldi Galéria

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8.
Tel.: 62-245-499, www.tornyaimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva.

- Len-in mánia

A kiállításon Udvardy Csaba sebészorvos Lenin szobor átiratai láthatók a szocreál korszak Lenin-kultuszának kontextusába helyezve. Az 1989-es rendszerváltás után az érvényét vesztett kultusz relikviái a parafrázis kiváló alapanyagának bizonyultak a pop-art, a szürrealizmus, a neo-dada és hasonló irányzatok számára. Az átértelmezett Lenin szobrok a populáris kultúránkra építő vizuális gegek, applikációk, szójátékok eszközeit felhasználva fordítják ki a kommunizmus által felépített személyi kultusz jelképrendszerét.
2018. november 10 - 2019. február 24-ig

Emlékpont

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.
Tel.: 62-530-940, www.emlekpont.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva.

- Tornyai, a gyűjtő – Válogatás a festőművész néprajzi gyűjteményéből

2019. január 18 - 2019. március 31-ig

- Úton – a makói Natura Marosmenti Művésztelep csoportos kiállítása

A kiállításon a művésztelep 21 meghatározó művészének alkotásai tekinthetőek meg.
2019. február 15 - 2019. március 31-ig

Tornyai János Múzeum

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16–18.
Tel.: 62-242-224, www.tornyaimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva.

Sátoraljaújhely-Széphalom

- Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv

Arany János születésének 200. és a Toldi megjelenésének 170. évfordulója alkalmából nyílt meg az Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv című audiovizuális kiállítás 2017. október 27-én. A költőgéniusz tiszteletére rendezett tárlat a múzeum Akadémiai Termében kapott helyet, mely terem a Magyar Tudós Társaságnak (jelenleg Magyar Tudományos Akadémia), a magyar tudománynak és művészetnek állít egyúttal emléket.
Megtekinthető: 2019 tavaszáig

- Játék – nyelv – közösség. Népi gyermekmondókáink világa

Interaktív kiállítás
Megtekinthető: 2019 végéig

A Magyar Nyelv Múzeuma – a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítóhelye

3988 Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.
Tel.: 47-521-236, www.nyelvmuzeum.hu
Nyitva: ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 9–17 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől márc. 31-ig 8–16 óráig, hétfőn zárva.

Debrecen

- Káli nyelve – Gallai Judit Ágnes képzőművész kiállítása

Káli a hindu mitológia egyik legkivételesebb szereplője: gyógyító és démonölő istennő, akihez a védelmezés mellett a halált is kapcsolják. Habár rémisztő, ő az egyik legjótékonyabb istenség. A nők körül kialakult hitvilágokat a végletek dialektikája kíséri, amihez a titokzatosságot, a kiismerhetetlenséget, a mágiát és egy autentikusabb, természet közelibb létformát kapcsoltak. Gallai Judit Ágnes (Debrecen, 1988) ezeket a mintázatokat tanulmányozva járja körül saját identitását. Gallai művészete nem csak a különböző kultúrák mitológiáira, mint világértelmezésekre utal vissza, hanem a rituális gyakorlatok okozta eufóriához is visszatér. Mindezt beépíti önértelmező gyakorlatába, amivel személyes mitológiáját alkotja meg. Saját testét nem csak modellként, de nyersanyagként is felhasználja. Alkotásairól mindig ő néz vissza ránk, de a személyességen túl hidat is emel a múlt és a jelen történetei között: kultúrákon átívelő, ősi történetek által találhatunk rá önmagunkra.
2019. február 8 - 2019. március 14-ig

b24 Galéria (Batthyány 24 Galéria)

4024 Debrecen, Batthyány u. 24.
Tel.: 52-532-836, www.b24galeria.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. Hétfőn és vasárnap zárva.

- Mesés (B)irodalom

Különös belegondolni, hogy a lassan őszülő bundájú Tv Maci 55 éve mossa rendíthetetlenül a fogát, Pom Pom 38 éve vár Picurra a fa ágán hintázva, és az a Misi Mókus, aki 36 éve kezdte meg iskolai tanulmányait, mára már egy mogyorót szállítmányozó cég középvezetője lehetne.
A kiállítás olyan élményt nyújt, mintha a látogató egy igazi mesevilágba lépne be. Megismerkedhetnek a gyermek- és ifjúsági irodalom témakörében alkotó szerzők (pl. Weöres Sándor, Benedek Elek, Csukás István, Lázár Ervin, Janikovszky Éva, Fekete István, Nemes Nagy Ágnes, és további kortárs alkotók) műveivel, kézirataival. A kiállított tárgyak mellett olyan eszközök kapnak helyet, melyek alkalmasak a gyerekek mozgáskoordinációjának fejlesztésére.
2018. június 16 - 2019. április 7-ig

Debreceni Irodalom Háza és Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum

4026 Debrecen, Péterfia u. 28.
Tel.: 52-413-542, www.derimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- A piramisok országában – Soó Rezső (1903–1980) egyetemi tanár utazása Egyiptom földjén

Soó Rezső az 1960-as évek közepén utazott Egyiptomba. A sivatagi országban a Nílus-völgy Kairó és Asszuán közötti szakaszát, valamint Alexandria és Port Szaíd kikötővárosok környékét járta be. Ezekről a helyekről származnak a hagyaték eredeti képei. Az egyiptomi fotógyűjteményben 282 diapozitív és 128 fotónegatív van, de a felvételek között sok reprodukció, másolat is található.
A tárlaton a Soó-fotóhagyaték Egyiptomban készített felvételeiből azokat mutatja be a múzeum, amelyek leglátványosabban ábrázolják Soó Rezső útjának céljait, szakmai eredményeit, az ország egyedülálló természeti és kulturális értékeit. A legérdekesebb, legsikerültebb fotók – digitalizált formában – önállóan, külön egységben, projektorral láthatók.
2018. június 12 - 2019. december 31-ig

- A másik főváros – Kossuth és Debrecen 1849

A kiállításon látható anyag bemutatja Kossuth Lajos 1848 előtti, a szabadságharc alatti, majd az emigráció hosszú évtizedeiből való hivatalos és magánjellegű iratainak fontos darabjait. Emlékveretek, érmek, fém- és papírpénzek, iratok, nyomtatványok, kinevezések, nyugtatványok, eredeti kéziratok, fényképek, levelezőlapok, metszetek és kiemelt tárgyként az a debreceni nyomtatvány, melyben Kossuth a magyar szabadság őrvárosának nyilvánítja Debrecent, alkotják a kiállítást. A Déri Múzeum Kupolatermébe lépve kiemelt helyen látható az 1849. január 6-án keltezett, és január 7-én a sajtóban is megjelent kiáltvány. Benne Kossuth lelkesen ír a magyar szabadság kivívásáról, hangsúlyozva ebben Debrecen szerepét.
2019. január 7 - 2019. március 3-ig

Déri Múzeum

4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: 52-322-207, www.derimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Bán-Szabó Edit

- Kiemelés… – az előző évi Debreceni Tavaszi Tárlat díjazottjainak kiállítása

A Debreceni Tavaszi Tárlat sorozata az elmúlt évektől megújult rendszerben zajlik: a festészet és a grafika/fotográfia kétévenkénti váltásban mutatkozik be (plasztikákat minden évben bemutatunk); 2018-ban a grafika volt soron. A közös kiállításon lehetőség nyílik a díjazott alkotók tevékenységének mélyebb megismerésére.
2018 legjobbjai: Szilágyi Imre grafikusművész (EMMI fődíja), Lente István grafikusművész, Imreh Sándor grafikusművész, Gál András fotóművész, Dóró Zsolt festőművész, Szepessy Béla grafikusművész, Kustár Gábor szobrászművész, Velényi Rudolf képzőművész, Illés Gábor fotográfus, Subicz István grafikusművész.
2019. január 23 - 2019. március 10-ig

- Friss hajtás – 28. Debreceni Tavaszi Tárlat

Hajdú-Bihar megye kortárs képzőművészetének élvonala. A festészet és a grafika/fotográfia kétévenkénti váltásban mutatkozik be (plasztikákat minden évben bemutatunk) – idén a festészet van soron. A Tavaszi Tárlat a képzőművészetet hivatásszerűen művelő helyi alkotók fóruma, a hajdú-bihari, debreceni műteremmel rendelkező, vagy elszármazott alkotók műveit mutatja be. A kiállításon tisztelegnek az előző Tavaszi Tárlat óta elhunyt Horváth István fotó- és festőművész és P. Szabó Ernő művészettörténész emléke előtt is.
75 éve született Topor András (1944–1997) festőművész, a Debreceni Műhely alkotóközösség egyik alapítója, néhány művével az ő emlékét is megidézik.
2019. március 17 - 2019. április 10-ig

- Máté Bence természetfotó-kiállítása

Helyszín: Kossuth tér
Első vidéki városként Debrecen ad otthont annak a kültéri fotókiállításnak, ahol csúcsminőségű felületeken láthatják a világ egyik legismertebb természetfotósának képeit.
2019. április 4 - 2019. április 28-ig

- A vonal diszciplínája – 95 éve született Móré Mihály festő- és grafikusművész

„Festőből lettem grafikus, engem a mesterség s abban is a mindig új technikai kivitelezés érdekelt, ebbéli kíváncsiságom miatt próbáltam ki szinte minden műfajt és technikát. (…) Igyekeztem a lehető legtöbbet megtudni az Emberről. Csak az érzéseivel, a bajaival, a vágyaival, a gondolataival együtt tudom őt képpé eleveníteni.”
2019. május 5 - 2019. június 2-ig

Kölcsey Központ

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
Tel.: 52-518-400, www.kolcseykozpont.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–19 óráig.

- Kísérlettől a művészetig – Man Ray fotográfiái

A kiállítás áttekintést nyújt a huszadik század fotográfiai nyelvezetét megújító művész, Man Ray (1890–1976) fényképészeti munkásságáról a kísérleti művektől a szürrealizmust idéző divatfotóiig. A tárlattal bepillantást enged a művész korai munkáitól a második világháború után készült alkotásaiig, megismerhetik önarcképeit és nőkről készített portréit is, melyek sokszor olyan szituációkat mutatnak, amelyek elrugaszkodnak a valóságtól, humorosak, a korabeli művészeti világ inspirációinak elemeit mutatják. A kiállításon a nemcsak egy rendkívüli művész gondolkodásmódját és képi vízióját ismerhetik meg több mint száz alkotáson keresztül, hanem bepillantást nyerhetnek a huszadik század első felének játékos, kísérletező művészi attitűdjébe is, ami mindent megengedett, ami a kép megújításához járulhatott hozzá.
2018. december 9 - 2019. február 24-ig

- Megy, Marad, Megáll / Go, Stay, Stop

Állva, mozdulatlanul nekivágni a világnak, annak az útnak, melynek hiányzik a kezdő- és végpontja, nincs visszatérés, és hely sincs, ahová el lehetne jutni. „Go, Stay, Stop”. Vajon kinek vagy minek szólnak ezek a parancsok? A minek fontos kitétel, hiszen a gépi programozási nyelvek szintaxisával találkozhatunk immár kortárs képzőművészeti kontextusban. Egyre inkább technologizálódó társadalmaink dehumanizáló jelenségeire is reflektálnak a kiállítók. A tárlat egy szubjektív válogatást mutat be a környező országok, Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria és természetesen Magyarország meghatározó művészeitől, miközben a régió kortárs képzőművészeti tendenciáiba is betekintést nyújt.
A kiállító művészek: Ana Petrović (HR), Céline Struger (AT), Eva Petrič (SLO), Ilauszky Tamás (H), Makra Zoltán (H), Martin Piaček (SK), Palatinus Dóra (H), Roland Wegerer (AT), Silvia Amancei & Bogdan Armanu (RO), Szabó Eszter Ágnes (H), Tatjana Milutinović Vondraček (SRB).
2019. február 16 - 2019. május 5-ig

- Újraírható történetek… – Roters & Szolnoki: Hackeld a múltat! és Keserue Zsolt: Nemzeti Tankönyv Projekt című kiállítása

Roters & Szolnoki: Hackeld a múltat! című, módszeresen felépített projektjének középpontjában az a kérdés áll, mit jelent az egyén és a kollektív identitás létrehozása a XX. század sokszor viharos társadalmi-történeti körülményei között. A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított Nemzeti Tankönyv Projekt a kritikai gondolkodás és reflexiós képesség fejlesztésére koncentrál a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.
2019. március 22 - 2019. július 7-ig

- Hangfegyverek

A kiállítás a fiatal, pályakezdő kurátoroknak kiírt pályázat eredménye. A három pályakezdő hangművész – Krasz Ádám, Jeneses Ádám és Kophelyi Dániel – a MOME és a Képzőművészeti Egyetem egykori és aktív hallgatója.
A tárlat missziója többet között, hogy fiatalos hangnemben, diszkurzív, interaktív módon és közérthetően mutassa be az itthoni kortárs képzőművészetben háttérbe szoruló médiumot. A koncepció a háborúban, terrorcselekményeknél és fegyverkezésnél használt “szónikus fegyverek” közé csoportosul – történelmi és fiktív példákból kiindulva. A térben megjelenik majd egy csoportosan elkészített interaktív központi installáció és egy-egy egyéni hanginstalláció. A tárlat kapcsán workshopokat, performanszokat, múzeumpedagógiai programokat, előadásokat szervezünk lehetőség szerint debreceni hangművészek, zenészek és iskolák bevonásával.
2019. május 25 - 2019. augusztus 4-ig

Modem – Modern és Kortárs Művészeti Központ

4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tel.: 52-525-010, www.modemart.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Baja

- Eleki Erzsébet képzőművész kiállítása

2019. február 15 - 2019. március 13-ig

- Festők és Kézművesek Baráti Köre-éves kiállítása

2019. március 29 - 2019. május 7-ig

- Balló Andrea festőművész kiállítása

2019. április 5 - 2019. május 7-ig

- A Csodálatos Baja programsorozat kiállítása

2019. május 10 - 2019. augusztus 31-ig

Bácskai Kultúrpalota

6500 Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: 79-321-341, www.bacskaikulturpalota.hu
Nyitva: naponta 8–16 óráig.

Keszthely

- Farsang – Az „ördög innepe” a Dél-Dunántúlon és Zalában

A farsang megünneplése a 15. század végétől bukkan fel forrásokban. Katolikus és protestáns prédikátorok egyaránt óva intik a híveket a sötétség cselekedeteitől: a torkosságtól, az iszákosságtól, a bujálkodástól. A farsang az „ördög innepe”, amikor a jóravaló emberek is a paráznaság, mértéktelenség, bűbájosság és léhaság, meg sok gonoszság többféle vétkével vétkeznek. Álorcákat öltenek, különböző nemeknek ruhájába öltöznek. A Thúry György Múzeum és a Balatoni Múzeum közös tárlata elsősorban képek és régi leírások segítségével hozza vissza a nagyböjt előtti időszak vidám mulatozásait. Szembesülhetnek továbbá napjaink divatos farsangi hagyományaival is.
2019. február 2 - 2019. március 16-ig

- Festői világok – Vallon Basilides Marcelle akvarellfestő kiállítása

Vallon Basilides Marcelle műveit egyéni és csoportos kiállításokon Magyarországon, Svájcban, Hollandiában, Ukrajnában és Szlovákiában is láthatta már a közönség. Jelen tárlaton mintegy nyolcvan kép segítségével ismerhetik meg a látogatók a művésznő szimbolikus világait. A fantáziában gazdag, rendkívül igényes alkotások Vallon B. Marcelle derűs világnézetéről árulkodnak, s rajtuk keresztül feltárulnak előttünk az akvarellben, mint festői technikában rejlő határtalan lehetőségek is.
2019. február 28-ig

Balatoni Múzeum

8360 Keszthely, Múzeum u. 2.
Tel.: 36-83-312-351, www.balatonimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn és kedden zárva.
Múzeumpedagógus: Németh Péter

- A mozaik misztikája – Ikonok és tárgyak a Palanna mozaik műhelyéből

2019. március 4 - 2019. április 4-ig

- Tavaszi zsongás – a keszthelyi Tűtánc Foltvarró Csoport és a zalaegerszegi Tűtáncoltatók közös kiállítása

2019. március 5 - 2019. április 5-ig

Balaton Kongresszusi Központ és Színház (Keszthely)

8360 Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83-515-230, www.balatonszinhaz.hu
Nyitva: hétfő-csütörtök 10-17 óráig, péntek 10-14 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- HKKMM – A Helikon Kastély Kortárs Művészeti Műhelyének kiállítása

A művészeti műhely foglalkozásain az általános iskolás és középiskolás diákok megismerkednek a kortárs képzőművészeti törekvésekkel és ezáltal vizuális kultúrájuk egy magasabb szintre lép, amit majd hasznosíthatnak az eljövendő szakmai munkáikban és privát életükben egyaránt. További cél, hogy az itt tanuló diákok (ha ilyen szándékaik vannak) felvételt nyerjenek a felsőoktatás művészeti intézményeibe is. Már negyedik éve nagy sikerrel folynak a képzések a festészeti, a fotó- és filmkurzuson, valamint igen sikeresek a nyári művészeti táborok is.
2018. október 6 - 2019. március 29-ig

- Évtizedes fotográfia. Az analóg korszak csodái – kiállítás a keszthelyi Rigó Lajos magángyűjtő fényképezőgép-gyűjteményéből

A kiállításon láthatnak az ikonikus gépeken kívül (gyártótól függetlenül) az egykoron mindenki által ismert és kedvelt (európai, japán, orosz) géptípusokat is, valamint az ezekkel a gépekkel készült fotográfiákat.
2019. március 15 -

- Vincent Van Gogh 100 rajza

2019. május 17 - 2019. szeptember 22-ig

Helikon Kastélymúzeum

8360 Keszthely, Kastély u. 1.
Tel.: 83-312-191, www.helikonkastely.hu
Nyitva: okt. 1-jétől ápr. 30-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, hétfőn zárva. Máj. 1-jétől jún. 30-ig hétfő–vasárnap 10–17 óráig. Júl. 1-jétől aug. 31-ig hétfő–vasárnap 9–18 óráig. Szept. 1-jétől 30-ig hétfő–vasárnap 10–17 óráig.

Kecskemét

- Kecskeméti mesterek és művek

Kecskemét, a 650 éves város ünnepségsorozat alkalmából a Bozsó Gyűjtemény november közepétől Kecskeméti klasszikusok címmel rendez kiállítást.
A Kecskeméten született, az itt alkotó, a Kecskeméti Művésztelephez kötődő neves művészek alkotásaiból válogat a tárlat. A kiállított művek jelentős részét a Magyar Nemzeti Galéria kölcsönzi. A művészek között szerepel: Bálint Rezső, Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Kmetty János, Perlrott Csaba Vilmos.
2018. november 22 - 2019. március 10-ig

Bozsó Gyűjtemény

6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Tel.: 76-324-625, www.bozso.net
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn, kedden és szerdán zárva. Előzetes egyeztetéssel más időpontokban is látogatható.

- Kecskemét 650

A kiállítás a város hat és fél évszázados történetét tárja fel, képekben, szövegekben, tárgyakban, a digitális technika felhasználásával. Választ keres arra, hogyan éltek, boldogultak, és alakították egyéni és közös sorsukat a hajdan volt kecskemétiek. A kiállítás feldolgozza a város históriájának közismert eseményei, elemei mellett a kevésbé ismert történeteket is. A témák hosszú válogatási folyamat eredményét tükrözik, a tárlat koncepciójához igazodnak. Az egységes, modern arculat éppúgy az ismeretszerzés szolgálatában áll, mint az élményt adó és magával ragadó látvány.
2018. december 6 - 2019. december 31-ig

- Az avar kor – Madártávlatból

Mintegy három évszázad kincseit láthatja a közönség. Van olyan leletegyüttes, amely a 19. században került a Magyar Nemzeti Múzeumba, de láthatnak olyanokat is, amelyeket már a 21. században tártak fel a régészek. Külön érdekessége a kiállításnak, hogy a bemutatott tárgyak túlnyomó többségét még nem állították ki, eddig a páncélszekrények mélyén rejtőztek.
2019. január 25 - 2019. április 28-ig

Cifrapalota

6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
Tel.: 76-480-776, www.muzeum.kecskemet.hu/cifra
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva. Dec. 22-től 2018. jan. 9-ig zárva.
Múzeumpedagógus: Bencsik Orsolya, Merinu Éva

- Közelítő adat – Gyenis Tibor kiállítása

Bár Gyenis választott médiuma a fotográfia, soha nem tanulta azt. Végzettségét tekintve okleveles festőművész, meghatározó szobrászati érdeklődéssel, s ezért úgy alakította fotográfiai munkásságát, hogy abban valamilyen mértékben jelen legyen a szobrászati tevékenység, amely saját megfogalmazása szerint: „érvényes hiátus a térben”. Egy térrészlet elkülönítése a tér többi részétől (a protézisek szerepeltetése, vagy a testtorzítások is ide sorolhatóak) tehát kiemelt fontossággal bír az életműben. Gyenis a kilencvenes években kezdett el fotográfiával foglalkozni. Ebben az évtizedben a kép igazságának helye, a megrendezett valóságok fotografikus ábrázolása, és a fotó médiumának határaira rákérdező fotográfiai attitűd került a hazai, progresszív, általában a képzőművészet más területeiről érkező alkotók fotográfiai munkái erőterének centrumába.
2019. január 31 - 2019. április 27-ig

Magyar Fotográfiai Múzeum

6000 Kecskemét, Katona József tér 12.
Tel.: 76-483-221, www.fotomuzeum.hu
Nyitva: kedd–szombat 12–17 óráig. Hétfő és vasárnap zárva.

- Kincsek a raktárból – a múzeum gyűjteményének új darabjai

2019. február 28-ig

Népi Iparművészeti Gyűjtemény – a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek kiállítóhelye

6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
Tel.: 36-76-327-203, www.nepiiparmuveszet.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–16 óráig. Ettől eltérő időpontban csoportok számára a látogatás előzetes bejelentés esetén lehetséges.

Szentendre

- Czóbel – WANTED

Az Ilosvai épületszárnyban Czóbel elveszett, lappangó művei közül válogatva azon – főleg a korábbi korszakokhoz köthető – remekművei, illetve az azokról készült archív fotók felnagyított kópiái kerülnek bemutatására, melyek előkerülése a legmarkánsabban befolyásolná az életmű megítélését.
2019. április 7 -

- Újragondolt Czóbel 4.0. Fókuszban a kutatás. Wanted. Rejtélyek a múzeumban

2019. április 26 - 2020. április 12-ig

- Újragondolt Czóbel 3.0. Híd a 'Die Brücke'-hez – Fókuszban Czóbel expresszionizmusa

2019. április 7-ig

Czóbel Béla Múzeum – a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelye

2000 Szentendre, Templom tér 1.
Tel.: 20-742-3145, www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Művészek Szentendrén

Az Erdész Galéria & Design új kiadványában, a Művészek Szentendrén című könyvben szereplő harminc, a városhoz és a galériához kötődő festő és szobrász kiállítása.
Anna Margit - Asszonyi - Bálint Endre - Balogh - Barcsay - Bartl - Czóbel - Csíkszentmihályi - Deim - ef Zámbó - Farkas Ádám - Farkas Zsófi - fe Lugossy - Gy. Molnár - Havadtőy - Jávor - Kemény - Korniss - Lukoviczky - Nagy Barbara - Pacsika Rudolf - Paizs - Regős Anna - Regős István - Szabó Tamás - Szentirmai - Tzortzoglou - Vajda Júlia - Vajda Lajos - Vincze Ottó
2019. március 5-ig

Erdész Galéria és Design

2000 Szentendre, Bercsényi u. 3.
Tel.: 30-941-7896, www.galleryerdesz.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Világok között – Vajda Lajos élete és művészete

A kiállítás 150 művet – köztük Magyarországon most először látható alkotást – felvonultató, nagyszabású bemutatóval tiszteleg Vajda Lajos (1908-1941) páratlan életműve előtt, aki az 1930-as évek európai avantgárdjának egyik legnagyobb tehetségű, de mostoha sorsú alkotója volt. Személyének kettősségét talán felesége, Vajda Júlia szavai világítják meg leginkább: „el sem tudok képzelni nála individualisztikusabb lényt. A saját életének tragikus volta jóformán élete minden pillanatában áthatotta.” Művészete a konstruktivizmustól a szürrealizmuson át ívelt a teljesen egyéni hangvételű transzparens rajzokig, majd rövid élete vége felé sajátosan absztrakt műveken bontakozott ki a művész saját tragédiája és az egész történelmi korszak drámája. Neve összeforrt Szentendrével; rajzain izgalmas kavalkádban fonódnak össze a város építészeti motívumai és a művész személyes életének stációi.
A kiállítással párhuzamosan kerül megrendezésre Vajda Júlia életmű-kiállítása a Szentendrei Képtárban.
2018. november 10 - 2019. március 31-ig

- Magyar szürrealizmus

2019. május 25 - 2019. szeptember 15-ig

Ferenczy Múzeum – a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelye

2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5.
Tel.: 20-779-6657, www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Design és biztonság – Gruppo Tökmag Művészcsoport kiállítása

2019. február 14 - 2019. március 10-ig

- Szentendrétől Marosvásárhelyig – Aknay János művei a Szepessy-gyűjteményből

2019. március 13 - 2019. március 31-ig

- Idő/kép – Fiatal művészek tavaszi tárlata

2019. április 3 - 2019. április 28-ig

- Inkluzív kiállítás és múzeumpedagógiai foglalkozások a MANK Galériában

2019. május 2 - 2019. május 26-ig

MANK Galéria – Szentendrei Régi Művésztelep és Galéria

2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
Tel.: 26-501-060, www.alkotomuveszet.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–17 óráig.

- Publikus magánügyek – A 90-es évek képzőművészete magyar magángyűjteményekben

A kilencvenes évek nemcsak politikai és társadalmi szinten volt a változás kora, de a képzőművészeti életben is számos paradigmaváltás zajlott. A kilencvenes években megjelenő és máig bővülő kortárs műkereskedelem új intézményei, a magángalériák, a „magánmúzeum”; a rendszeres művészeti vásárok, a kortárs aukciók megingathatatlannak vélt kánonokat írtak újjá, vagy alakítottak át jelentősen. Számos gyűjtő kilépett az inkognitóból, sokan magánemberként vágtak bele a gyűjtésbe, valamint számos vállalati és banki gyűjtemény kezdett saját kollekciót létrehozni – mindez együtt komoly befolyással bírt a művészeti szcénára, a művészet szerepéről alkotott képünkre, valamint a kánon alakulására. A kiállítás műveit olyan magángyűjteményekből válogatták, melyekben kiemelten fontos szerepet kap a korszak művészete műfaji, mediális megkötések nélkül.
2019. március 29 - 2019. május 12-ig

- Föld Napja

2019. április 26 - 2019. május 5-ig

MűvészetMalom – Modern és Kortárs Művészeti Központ – a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelye

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tel.: 20-779-6657, www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: márc. 31-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, hétfőn zárva. Ápr. 1-jétől kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

- „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia élete és művészete

2018. november 10 - 2019. március 31-ig

Szentendrei Képtár – a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítóhelye

2000 Szentendre, Fő tér 2-5.
Tel.: 20-779-6657, www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Békéscsaba

- Kis Virág keramikusművész kiállítása

2019. február 5 - 2019. március 28-ig

Csabagyöngye Kulturális Központ

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
Tel.: 66-449-222, csabagyongye.com
Nyitva: hétfő–szombat 7.45–21 óráig. Vasárnap zárva.

- Mértankapszula. Az európai konstruktivizmus békéscsabai nagymesterei: Bohus – Fajó – Lukoviczky – Mengyán (csoportos kiállítás)

2019. január 22 - 2019. május 4-ig

- Andy Warhol (1928–1987) amerikai képzőművész kiállítása

A kiállításon a világviszonylatban is jelentős gyűjteménnyel rendelkező mezőlaborci Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó 80 műtárgyat láthatnak. A művész személyes tárgyai, öltözékei közül is szerepel majd néhány. A gazdag képzőművészeti anyag jó néhány olyan műtárgyat tartalmaz, amely a korszak szimbólumává vált: ezek közé tartozik a Marilyn Monroe-t ábrázoló sorozat tíz színvariációban és egy nagyobb önarckép-válogatás is. A tárlat kuriózuma Andy Warhol keresztelőruhája, amely sok alkotás mellett most először látható Magyarországon.
2019. február 20 - 2019. május 26-ig

Munkácsy Mihály Múzeum

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
Tel.: 66-323-377, www.munkacsy.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva..

Veszprém

- Iparterv 68–80

50 éve rendezték meg a nemzedék névadójává lett Iparterv kiállítást – egy építőipari vállalat belvárosi székházának dísztermében – Sinkovits Péter frissen végzett művészettörténész tizenegy fiatal avantgárd művészt hívott meg. A tárlat az 1968-as kasseli Documenta 4 szervezési elveit követte. A rendező minőségi szelekcióval az akkori avantgárd művészek legjobb alkotóinak munkáit kívánta a közönség elé tárni. Az együttes nem volt tekinthető klasszikus csoportkiállításnak, mert a válogatás az akkori progresszív irányzatok majd mindegyikére kiterjedt, így összetétele nem a stílusegységet követte. A kiállítás nem egy rekonstrukció, inkább egy hangulatot próbál feleleveníteni az Iparterv kiállítását reprezentáló művekkel, illetve azokkal amelyek csak katalógus szinten voltak jegyezve.
2019. február 23 - 2019. április 27-ig

Csikász Galéria

8200 Veszprém, Vár utca 17.
Tel.: 88-425-204, www.arthouseweb.hu
Nyitva: nov. 1-jétől ápr. 30-ig hétfő–szombat 10–17 óráig, vasárnap zárva. Máj. 1-jétől okt. 31-ig hétfő–szombat 10–18 óráig, vasárnap zárva.

- Hetedik változat – új válogatás a Vass László Gyűjteményből

2018. november 18 - 2019. március 14-ig

Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény

8200 Veszprém, Vár u. 3-7.
Tel.: 88-561-310, www.arthouseweb.hu
Nyitva: nov. 1-jétől ápr. 30-ig hétfő–szombat 10–17 óráig, vasárnap zárva. Máj. 1-jétől okt. 31-ig hétfő–szombat 10–18 óráig, vasárnap zárva.

- Boldogasszony

2019. február 3 - 2019. március 17-ig

Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ

8200 Veszprém, Vár u. 31.
Tel.: 88-580-528, www.szalezianum.hu
Nyitva: szept. 30-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, hétfőn zárva. Okt. 1-jétől márc. 9-ig kedd–szombat 10–17 óráig, hétfőn és vasárnap zárva.

Győr

- Tárgyakban rejtőző mesék – Szegedi Katalin illusztrátor kiállítása

A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér a téli időszakra szóló kiállításán egy csodálatos mesevilágba kalauzolja az érdeklődőket. Szegedi Katalin illusztrációin keresztül a mindennapi tárgyak átalakulnak, a történetek részévé válnak, új életre kelnek. Találkozhatunk régi mesék szereplőivel, betekinthetünk a királylányok életébe, felfedezhetjük a téli ünnepkör alakjait is. Mindez olyan kollázsokon keresztül tárul elénk, melyeken felfedezhetünk olyan tárgyakat is, amelyekhez hasonlóak talán a mi fiókunk mélyén is lapulnak, legyen ez egy régi tű, gomb, csipke vagy kulcs.
2018. november 16 - 2019. február 24-ig

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér – a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítóhelye

9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2. (Püspöki Udvarbíróház)
Tel.: 96-316-322, www.romer.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- A fotográfia anatómiája – A médium és a fotografikus kép szerkezetén alapuló kiállítás

A fotográfia a minket körülvevő fizikai világból építkezik, reprodukálja azt. Technikai kép lévén a fényképezőgép automatizmusa által rögzít. Hétköznapi használatban, ha beállítottunk minden értéket a fényképezőgépen és megnyomjuk az exponáló gombot, onnantól a gép mechanikusan dolgozik: reprodukálja a környezetünket. Ebből kiindulva nem függetleníthető a körülöttünk lévő világtól. A kamerával készített felvételek - ellentétben a nem technikai képekkel - nem képesek önálló formák kialakítására, kizárólag lenyomatok.
2019. február 2 - 2019. március 31-ig

- Műteremben a város – a fényképezés kezdetei Győrben

Kiállítás a talbotípia feltalálásának 180. évfordulója alkalmából.
A kiállítás bemutatja a fotótörténet korai időszakának eszközeit és különböző technikai eljárásait is. A hagyományos festészettől való eltávolodás igénye már a camera lucida megjelenésekor is észlelhető, de a tárlatban a camera obscurához készült vásári jelenetsor, illetve az utólag színezett, vagy rajzolt háttérrel kiegészített fotók, vagy a fotográfiák alapján készített metszetek jól mutatják a fényképezés és grafika ekkor még szorosabb kapcsolatát. Mayrhofer és Skopall működésének állomásai, az általuk készített portrék, város- és műtárgyfotók mellett az őket követő győri fényképészek alkotásai is láthatóak, megmutatva a fotográfia elterjedését és népszerűvé válását.
2019. február 2 - 2019. március 31-ig

Esterházy-palota – a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítóhelye

9021 Győr, Király u. 17.
Tel.: 96-322-695, www.romer.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Elsősorban selymek – Csurák Erzsébet festőművész önálló kiállítása

2019. január 24 - 2019. március 3-ig

Magyar Ispita – a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítóhelye

9022 Győr, Nefelejcs köz 3.
Tel.: 96-318-141, www.romer.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Székesfehérvár

- Trianon – Jankovics Marcell kiállítása

Jankovics Marcell kiállítása arról az ősi szakrális királyságról mesél, mely természete szerint befogadó, és hazája az itt élő népeknek. Arról a népről, mely elsőnek hirdeti a vallásszabadságot. Arról a nemzetről, mely anyanyelvükön köszönti és tanítja nemzettársait. Arról a közös hazáról, melyért évezreden át vérét adta e soknyelvű nemzet, hogy védelmezze a keresztény hitet és műveltséget. Arról az ég és föld közötti egységről, melynek ősi tanát angyalok hozták, hogy a Szent Korona akaratán keresztül érvényre juttassák Istennek és embernek tetsző módon.
2018. december 1 - 2019. március 3-ig

- Moderntől a világhírig. Magyar fotóművészet a két világháború között

Magyarország a két világháború között a fotóművészet területén a legjelentősebb alkotókat felvonultató országok között volt. André Kertész (Kertész Andor), Moholy-Nagy László, Brassaï (Halász Gyula) és Munkácsi Márton (Martin Munkacsi) alkotásai a világban bárhol garanciát jelentenek a sikerre. A mostani kiállításon szereplő képek az első világháborút megelőző évektől a második világháborúig mutatnak be részleteket e nagy fotográfusok stílusteremtő munkásságából. Emellett érzékelteti azt is, hogy a nemzetközi kontextusban kevésbé ismert kortársaik, mint például Angelo, Escher Károly, Kinszki Imre, Pécsi József, Kárász Judit, vagy akár Kerny István munkáiban hogyan jelenik meg a kísérletező szellem, illetve az uralkodó és az adott korszakban elvárt, megszokott fotográfiai képstílusokkal szembeni másképp gondolkodás. A tárlat rávilágít arra a párhuzamra, amely a két világháború közti magyar modern és avantgárd alkotók és a magyaros stílusban alkotó fotográfusok között alakult ki.
2019. május 24 - 2019. szeptember 8-ig

Csók István Képtár – a Szent István Király Múzeum kiállítóhelye

8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Tel.: 22-314-106, www.szikm.hu
Nyitva: hétfő–péntek és vasárnap 10–18 óráig, szombat 9–18 óráig.

- A méhesgazda tudománya: Kis magyar méhészet Dél-Angliában – kiállítás Teller Péter Royal Parks beekeeper gyűjteményéből

2019. február 15 - 2019. március 3-ig

- ADOREMUS DOMINUM – Imádságos könyvek a Szent István Király Múzeum könyvtára gyűjteményéből

A kiállítás a Szent István Király Múzeum könyvtárában őrzött kéziratos és nyomtatott imakönyvek közül mutat be néhányat. Az imakönyvek könyvészeti jelentőségén túl bepillantást enged az imádságos könyvek használatába, valamint kultúrtörténeti jelentőségébe egyaránt.
2019. február 24-ig

Fekete Sas Patikamúzeum – Szent István Király Múzeum kiállítóhelye

8000 Székesfehérvár, Fő u. 5.
Tel.: 36-22-315-583, www.szikm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Tomorrow / Holnap – Nemes Márton festőművész kiállítása

2019. március 29 - 2019. április 28-ig

- Vadászok és vadászatok Fejér megyében – A barokktól a neobarokkig

A kiállítás bemutatja a vadászat Fejér megyei történetének több korszakát a 18. századtól a Horthy-korszakig, vagyis a barokktól a neobarokkig. Megtudhatják, hogy kik vadász(hat)tak, hogy ennek biztosítása érdekében milyen személyzet munkájára volt szükség az erdő- és vadgazdálkodás területén. Tárgyalják a megye vadászterületeit, híres, főként főúri vadászok életútját. Bemutatják a vadászat módszereinek és a fegyvereknek a technikai fejlődéssel párhuzamos változását a 18. század elejétől a 20. század elejéig, tárgyalják a vadállomány (át)alakulását. Láthatnak vadászati eszközöket és a hétköznapi életben használt, vadászati tárgyú díszítéssel bíró tárgyakat.
2019. február 24-ig

Országzászló tér – a Szent István Király Múzeum kiállítóhelye

8000 Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Tel.: 22-315-583, www.szikm.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn és kedden zárva.

- Hordozható azilum – Nádas Alexandra festőművész kiállítása

2019. február 21 - 2019. március 14-ig

- Székács Zoltán festőművész tárlata

2019. március 22 - 2019. április 18-ig

- Székesfehérvári Művészek Társaság tematikus kollektív tárlata a 20. Kortárs Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódóan

2019. április 26 - 2019. május 24-ig

- Paczona Márta képzőművész tárlata

2019. május 31 - 2019. június 21-ig

Pelikán Galéria

8000 Székesfehérvár, Kossuth L. u. 15.
Tel.: 22-340-364, www.deakgyujtemeny.hu
Nyitva: időszaki kiállítások alatt kedd–péntek 10–18 óráig. Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

- Mentett értékek

Jelen tárlattal a múzeum munkatársai tisztelegni és emlékezni kívánnak a huszonöt éve elhunyt Deák Dénes (Budapest, 1931. május 7. - Budapest, 1993. augusztus 23.) műgyűjtő, mecénás, könyvtáros emléke előtt.
Deák Dénes az 1960-as években megkezdett, majd több évtizeden át folytatott munkájáról így fogalmazott 1988-ban:
„A gyűjtés: mentés. Polgári kultúrával érkeztem a színre, az az ízlésvilág, amelyet a sajátoménak érzek, kihalóban van. […] Azon dolgozom, hogy megmentsem azokat a műveket, amelyeket meggyalázott a koruk, a közöny, vagy a hozzá nem értés. Ez a rangom, egyetlen méltóságom […] Az én értékem abból fakad, hogy értékessé teszek, új értékkel töltök fel műalkotásokat.”
2018. november 23 - 2019. szeptember 22-ig

Városi Képtár – Deák Gyűjtemény

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tel.: 36-22-329-431, www.deakgyujtemeny.hu
Nyitva: ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–vasárnap 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

Pécs

- Fejedelmi kincsek

Különleges leletanyag – többek között a „Tündérkert ezüstje” nevet viselő 220 darabból álló, XVI-XVII. századi erdélyi tallérgyűjtemény – szerepel azon a kiállításon, amely Fejedelmi kincsek címmel nyílt meg a JPM Csontváry Múzeumban. A Magyar Nemzeti Bank Értéktár Programja keretében megvásárolt kollekció a kiállításon kiegészül korabeli aranypénzekkel, fegyverekkel, verőtövekkel, valamint a JPM gyűjteményét képező baranyai hódoltságkori ezüsttallér éremleletekkel, illetve az első alkalommal megcsodálható, a pécsi Széchenyi téri mélypince lejáratánál talált aranyleletekkel.
2018. november 8 - 2019. március 17-ig

Csontváry Múzeum – a Janus Pannonius Múzeum kiállítóhelye

7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tel.: 30-313-8442, www.pecsimuzeumok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Arczok és láthatárok – 19. századi magyar festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Paál László vagy Székely Bertalan alkotásait is megcsodálhatják a tárlaton, melynek igazi kuriózuma, hogy egy külön teremben a pécsi 19. századot is bemutatja, pécsi városképekkel, pécsi polgárok arcképeivel, valamint pécsi művészek (Weber Xavér Ferenc, Zsolnay Vilmos és Bartalits Mihály) eddig a közönség számára ismeretlen alkotásaival.
Az „Arczok és láthatárok” a nyelvújítás korszakát archaizáló cím a kiállított anyag gerincét képező két legfőbb műfajra, a portréra és a tájképre utal, melyek a magyar történelmi személyiségek és a topográfiailag valósághű magyar tájak ábrázolásával teremtenek nemzeti festészetet.
2018. április 6 - 2019. május 26-ig

- Képtári Tárlatok Pécsi Műbarátoknak – kiállítás Perlrott Csaba Vilmos (1880–1955) festőművész a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében őrzött alkotásaiból

A Képtári Tárlatok Pécsi Műbarátoknak kiállítás sorozat a Modern Magyar Képtár gyűjteményének raktár anyagából válogatva mutatja be egy-egy művész életművét. Perlrott Csaba Vilmos meghatározó egyénisége volt a magyar festészetnek, ezen a tárlaton eddig alig látott festményei kerülnek bemutatásra. Koszta József tanácsára 1903-tól nyaranként a nagybányai művésztelepen festett, ahol munkáit Iványi-Grünwald Béla korrigálta. Itt az úgynevezett neósok, a magyar Vadak közé tartozott. Párizsban beiratkozott a Julian Akadémiára, majd 1908-ban Henri Matisse tanítványa lett, de hatással volt rá Cézanne és Gauguin festészete, ahogy később a német expresszionisták is. Rendkívül termékeny alkotó volt, mindig nyitottan az új stílusirányzatokra. 1910-ben Nagybányát elhagyva Kecskeméten alapítottak művésztelepet. 1924 és 1934 között nyaranta ismét Nagybányán festett, majd 1930-as évek közepétől Szentendrén dolgozott. E mostani pécsi kiállításon a művész minden korszakából láthatók festmények.
2019. február 6 - 2019. február 24-ig

- Weininger Andor. A Bauhaustól New Yorkig – Művek Körner András és a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

A kiállítás Weininger Andor születésének 120. évfordulója és a Bauhaus megalapításának centenáriuma alkalmából kerül megrendezésre. Weininger Andor (1899–1986) életműve csaknem a teljes huszadik századot felöleli, életének egyes állomásai pedig a világ legkülönbözőbb pontjaihoz kötik. Képzőművészeti munkásságában látványos ívet írt le, a 20. század avantgárd művészeti irányzatai közül többhöz is csatlakozva, a Bauhausban megismert geometrikus absztrakciótól a szürrealizmusig. A képzőművészet mellett több más művészeti ágban is jelentőset alkotott: az 1920-as években zenészként, előadóművészként és színpadtervezőként is dolgozott. Ezek a tevékenységei képzőművészetéhez hasonlóan fontos elemei munkásságának, egyik sem képzelhető el a többi nélkül. A tárlat számos hangzó- és mozgóképanyag segítségével kalauzolja a látogatót Weininger Andor életművében, megjelenítve éppúgy az építészt, mint a zenészt, képzőművészt, színészt, színpadépítő szakembert.
2019. március 2 - 2019. március 31-ig

Modern Magyar Képtár – a Janus Pannonius Múzeum kiállítóhelye

7600 Pécs, Papnövelde u. 5.
Tel.: 72-891-328, www.pecsimuzeumok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Plakátok/Posters – válogatás a Pécsi Galéria plakáthagyatékából

A Pécsi Galériában 1977-es alapítása óta közel negyven plakátkiállítást rendeztek; ezek hangsúlyos eleme az 1986 és 2010 között, kétévente megrendezett nemzetközi plakátbiennálé volt, amelytől a kiállítás címét is kölcsönözték. E mellett számos egyéni-, illetve csoportos kiállítást is szerveztek a hazai és nemzetközi alkotók munkáiból. A beérkező művek nagy része felajánlásból került a galéria tulajdonába, ezres nagyságrendben; magyar, illetve jellemzően cseh, francia, japán, jugoszláv, lengyel alkotók anyagai. Kisebb részét képezik a gyűjteménynek a galéria saját programjaira készült plakátok.
2019. február 22 - 2019. március 11-ig

Pécsi Galéria

7600 Pécs, Széchenyi tér 10.
Tel.: 72-511-322, www.pecsigaleria.hu
Nyitva: ápr. 1-től okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, hétfőn zárva.

- Harlekin Bábszínház – ahol a mesék életre kelnek

Mesél klasszikus és kortárs történeteket, a bábművészet tradícióit pedig egyszerre igyekszik ápolni és megújítani. Az itt kiállított, gyerekeknek és felnőtteknek készült előadásokból származó bábok ezt a sokoldalúságot bizonyítják.
Helyszín: Bóbita Bábszínház
2019. január 12 - 2019. május 4-ig

- Színerő – Figuratív

A figuratív festészet az elmúlt évtizedekben nemzetközi és hazai szinten is újra fókuszba került. Bár korábban sokan vizionálták a „festészet halálát”, az nem hogy nem következett be, hanem ellenkezőleg, sikerült az ezredfordulóra megújítania önmagát. Ebben az újradefiniálásban vezető szerep jutott a figurális festészet kísérleteinek. (Jó például szolgál erre a lipcsei, illetve a kolozsvári „iskola” felfutása és mindmáig tartó hatása.) Minden kétség nélkül állítható, hogy ma a figurális festészet megerősítette a pozícióját a képzőművészeti diskurzusban, és folyamatos aktivitással vívta ki magának a megbecsülést.
A Színerő IX – Figuratív résztvevői: Fejős Miklós, Nemes Csaba, Nyári Zsolt, Nyilas Márta, Pertics Flóra, Pinczehelyi András, Mátis Rita, Varga Rita
Helyszín: m21 Galéria
2019. február 8 - 2019. február 24-ig

- Időkerék – Bullás József festőművész kiállítása

Bullás József festészeti munkásságát a nonfiguratív ábrázolás különböző kulturális hatások révén történő megújítása jellemzi. Harmincöt éves karrierje során az ornamentika, az írásszerű mintáztok, a gesztusok, az ismétlődés, az optikai hatások egyaránt foglalkoztatták, aminek következtében alkotói technikája folyamatosan változott, megújult. Az Időkerék című, majd hetven művet bemutató önálló kiállítása úgy ad áttekintést fejlődéséről, hogy régebbi munkáit állítja párbeszédbe az új alkotásokkal: nézőként megértjük, hogy Bullás technikája változott ugyan, de szemléletének mélysége, érdeklődésének gyökerei ugyan azok maradtak.
Helyszín: m21 Galéria
2019. március 8 - 2019. május 26-ig

Zsolnay Kulturális Negyed

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Tel.: 72-500 350, www.zskn.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–17 óráig. Bóbita Bábszínház – Bábmúzeum: hétfő–péntek 9–16 óráig, szombat 9–18 óráig, vasárnap zárva. E78 – Kemence Galéria: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap zárva, kivéve rendezvények alkalmával. m21 Galéria: nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–vasárnap 10–17 óráig, ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

Salgótarján

- Találkozások – Néprajz és a 20. század Nógrád megyei képzőművészete

2018. november 5 - 2019. március 30-ig

- 35. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat

2019. május 25 - 2019. augusztus 24-ig

- A fények festője – 100 éve született Iványi Ödön festőművész

2019. március 30-ig

Dornyay Béla Múzeum

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
Tel.: 32-520-700, www.dornyaymuzeum.hu
Nyitva: márc. 31-ig hétfőn 9–16 óráig, kedd–péntek 9–17 óráig, szombaton 10–15 óráig, vasárnap zárva. Ápr. 1-jétől hétfőn 9–16 óráig, kedd–péntek 9–17 óráig, szombaton 9–16 óráig, vasárnap zárva.
Múzeumpedagógus: Kaposvári-Bodrogi Szabina

Tapolca-Diszel

- A nagy szenvedély

A tematikus kiállítás tárgya a dohányzás. A valahai kulturált dohányzás szerteágazó, klasszikus tárgykultúrája (pipák, szipkák, szivarok, dohánytartók, kínálók, hamutartók, szivarvágók, és egyéb kellékek), képzőművészeti ábrázolások, régi reklámok, plakátok, mai "antireklámok", kortárs alkotók reflexiói a témára.
2018. június 30 - 2019. május 30-ig

Első Magyar Látványtár Kiállítóháza

8297 Tapolca-Diszel, Derkovits u 7-8.
Tel.: 87-414-120, www.latvanytar.com
Nyitva: jún. 30-tól szept. 30-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig. Okt. 1-jétől máj. 31-ig ügyeleti rendben vagy előzetes egyeztetéssel 10–16 óráig, hétfőn zárva.

Esztergom

- Élek – Sebestyén Sára fotókiállítása

Élek. Azonos alakú szó, a hangalakhoz két jelentés tartozik, amelyek között bár jelentésben nincs összefüggés, a kiállítást szemlélve világossá válhat számunkra egy mélyebb kapcsolat. Ha kompozíciós szempontból akarjuk leírni Sebestyén Sára alkotásait, a fény és árnyék finom összehangolása, a textúrák izgalmas játéka, formák és arányok egyensúlya jellemzi. A fotográfiák az egyenetlenségek és egyenlőtlenségek vizuális kiegyenlítésének lenyomatai a belső építészet felől érkező fotográfus szemén keresztül.
Az alkotások mindennapi életünk apró, rejtett szépségeit mutatják be, amelyek pusztán a művész közvetítésével kerülhetnek fókuszba. Az alkotó képzőművészi igénnyel nyúl klasszikus fotográfiai témákhoz, amelyeket friss szemlélettel fogalmaz újra. Ez fejezi ki az „élek” szó másik, személyes jelentését. Így teremti meg Sára a szegélyek és az egzisztencia között azt a harmóniát, amelyet kiállításának megtekintése során átélhetünk." Jász Borbála művészettörténész, PH21 Galéria
2019. február 9 - 2019. március 31-ig

- Hunyadi halála / Hunyadi utolsó áldoztatása – kiállítás Lotz Károly nemrégiben előkerült festményéből és előtanulmányaiból

A kiállítás remek lehetőség a kép országos bemutatására, mely további kutatásoknak is teret ad. A kiállítás keretén belül Lotz Károly képe mellett a restaurálásról készült műhelyfelvételeket is megismerhetik, valamint a Nemzeti Galériában őrzött tanulmányrajzok egy részét, melyek Lotz történeti festményeihez készült előtanulmányok.
2019. május 11 - 2019. június 30-ig

Esztergomi Vármúzeum

2500 Esztergom, Szent István tér 1.
Tel.: 33-415-986, www.varmegom.hu
Nyitva: okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–vasárnap 10 –16 óráig, hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Setét Melinda

- Kovács Melinda fotográfus kiállítása legújabb munkáiból

2019. március – április

Keresztény Múzeum

2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.
Tel.: 33-413-880, www.keresztenymuzeum.hu
Nyitva: márc. 1-jéig zárva, de csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak.

- Ungvártól Esztergomig – Barcsai Tibor grafikusművész táblaképei, grafikái – emlékkiállítás

2019. március 13 - 2019. március 27-ig

- 80 éves Urbányi Károly építészmérnök – grafikák, pasztellek és akvarellek

2019. április 2 - 2019. április 5-ig

- ADY 100 – a költő halálának 100-ik évfordulójára rendezett kiállítás

2019. április 9 - 2019. április 21-ig

- Krajcsirovits Henrik és Papp Albert tatabányai festőművészek emlékkiállítása

2019. április 25 - 2019. május 10-ig

- Andráskó István festőművész kiállítása – csendéletek és aktok

2019. június 25 - 2019. július 5-ig

- Felvidéki szemmel – fotókiállítás

A Felvidék tipikus és szakrális emlékhelyei, a felvidéki emberek élete.
2019. július 9 - 2019. július 27-ig

Tár-Lak Szalon

2500 Esztergom, Simor János u. 10. (magánlakás)
Tel.: 20/583-2710, www.facebook.com/tarlak.szalon
Nyitva: szerda–szombat 9–12 óráig. Hétfőn, kedden és vasárnap zárva.

Sopron

- Elemei kérdések – Molnár Mercédesz Dorisz önálló kamarakiállítása

2019. március 23 - 2019. május 5-ig

Fabricius-ház

9400 Sopron, Fő tér 6.
Tel.: 99-311-327, www.sopronimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- Mítoszok, legendák – Sulyok Gabriella grafikusművész kiállítása

2019. április 8 - 2019. április 23-ig

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99-517-500, www.prokultura.hu
Nyitva: naponta 8–16 óráig.

Miskolc

- Feledy 90 – Feledy Gyula születésének 90. évfordulója tiszteletére rendezett tárlat

Kevés olyan művészt tart számon a magyar képzőművészet, akik munkásságának elismeréseként még életükben állandó tárlaton biztosítottak lehetőséget alkotásaik bemutatására. A miskolci művészetben, illetve sokszorosított grafika országos hírnevének emelésében tett eredményeinek megbecsülését jelentette, hogy 1990-ben Miskolc Város önálló épületet biztosított Feledy Gyula képzőművészetének ismertté tételére.
2019. március 30-ig

Feledy-Ház – a Miskolci Galéria kiállítóhelye

3525 Miskolc, Deák tér 3.
Tel.: 46-500-680, www.miskolcigaleria.eu
Nyitva: előzetes bejelentkezés alapján hétfő–csütörtök 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig látogatható.

- Ez sör – A sernevelőtől a sörgyárig

2018. december 5 - 2019. március 31-ig

Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete

3530 Miskolc, Papszer 1.
Tel.: 46-346-875, www.hermuz.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

- Szász-gyűjtemény – Fókuszban Szász Endre művészete

Válogatás Szász Lula hagyatékából és a Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből.
2018. május 10 - 2019. április 30-ig

Petró–ház – a Miskolci Galéria kiállítóhelye

3525 Miskolc, Hunyadi u. 12.
Tel.: 46-504-130, www.miskolcigaleria.eu
Nyitva: hétfő–péntek 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

- #SZELFI / Etűdök portréra – Miklós Gábor képzőművész kiállítása

Az Oxford Dictionary a 2013-ban az év szavává választott selfiet úgy definiálta, mint „olyan fotó, amelyet valaki önmagáról készít webkamerával vagy okostelefonnal, és feltölti egy közösségi médiaplatformra.” A szótár meghatározását követve kiállításom központi eleme a portré, legyen szó egyszerű portrérajzról, önarcképről vagy csoportportréról.
A téma azonos, a technika paletta azonban széles. Linómetszetek, vegyes technikával készült munkák, digitális nyomatok, tollrajzok, frottázsok, firkák. Ötletek, ötletmorzsák, gondolatok, kísérletek. Röviden: variációk egy témára. A kiállításra olyan munkákat igyekeztem kiválogatni, amelyek minél változatosabban mutatják be ennek a hagyományos témának a feldolgozási lehetőségeit. Nem feltétlen az újítás szándékával, inkább tisztelegve a tradíció előtt. Mindehhez pedig a platformot a Galéria falai adják.
2019. január 22 - 2019. február 23-ig

- Lélekvirágok – Bánki Ákos festőművész kiállítása

2019. február 21 - 2019. április 13-ig

Rákóczi-ház – a Miskolci Galéria kiállítóhelye

3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46-500-680, www.miskolcigaleria.eu
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Éliás István

- A kassai bohém társaság a Színházi Újság hasábjain

2019. január 24 - 2019. május 31-ig

- Csönd, béke, fény – Halmainé Fehér Margit kiállítása

„Csengersimával kezdődött az egész. Megláttam kis templomáról egy képet, és tudtam, hogy azonnal el fogok utazni ide. Belépve valami egészen különös érzésem támadt: ennek a templomnak erős kisugárzása van. Mintha a falai megőrizték volna az évszázadok hívőinek jelenlétét; viharos történetének mára eltüntetett nyomait, az átalakításai során egymásra rétegződő arculatváltásait.
Azóta többször visszatértem Simába, közben kitartóan járom a középkor templomait, főként Északkelet-Magyarországon. Legmegrendítőbb élmény számomra az, hogy bár ezeknek a templomoknak három alaptípusa van (rotundák; rotundákhoz illesztett egy, néha háromhajós; vagy egyenes záródású téglalap alaprajzú templomok), mindegyiknek egészen karakteres, egyéni az arculata, ha tetszik: a lelkülete. Munkáim során ezeket a benyomásaimat, az apróbb, vagy jelentősebb helyi képi üzeneteket kerestem, ennek alapján készült ez a válogatás. „
Helyszín: Teátrum Pincehely Galéria

Színészmúzeum – Thália-ház

3530 Miskolc, Déryné u. 3.
Tel.: 30-660-92-99, www.miskolcigaleria.eu
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Mikita Gábor

Eger

- Hellyel kínálunk – az általános iskolások megyei vizuális versenyének kiállítása

2019. február 21 - 2019. március 16-ig

Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Tel.: 36-517-555, www.ekmkeger.hu
Nyitva: hétfő-péntek 8-19 óráig, szombaton 8-16 óráig. Vasárnap zárva.

- NAHÁT – válogatás Zimányi László gyűjteményéből

A magyar műgyűjtés történetének egy eddig ismeretlen fejezete kerül a nagyközönség elé. Zimányi László és felesége több évtizede gyűjtenek festményeket, szobrokat, grafikákat, fotó-munkákat. A gyűjtemény időbeli határai a XX. század első feléig nyúlnak vissza, de a mostani kiállítás anyaga elsősorban a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek magyar művészetéből mutat be egy gazdag, több mint 150 műből álló válogatást.
2018. november 24 - 2019. március 9-ig

- Emlékkapszulák – Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész közös kiállítása

Somogyi Emese a valós látványból indul ki, a kézzel fogható tér elemeiből építi föl szobrait, a megragadott valóságdarabok újraértelmezésével teremti meg saját történeteit. Góra Orsolya festőművész színekből építi föl tereit. Fehér Mátrix című sorozatában Newton alapszíneit vitte föl tisztán a vászonra, ahol a rétegek egymásra épülésének és keveredésének csak az idő szabott határt.
A kiállításon bemutatásra kerül a két művész közös projektje is, mely a NEZZAN nevet kapta és 2013-ban szabadalmat kapott.
2019. március 26 - 2019. május 25-ig

Kepes Intézet

3300 Eger, Széchenyi u. 16.
Tel.: 36-420-044, www.kepeskozpont.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. Hétfő és vasárnap zárva.
Múzeumpedagógus: Csuhaj Lilla

Gödöllő

- GEO–MET–RIA – Kántor József képzőművész és Zakar József keramikusművész kiállítása

Egymásra rímelő konstrukciókat mutat be a kiállítás I Kántor József képzőművész rétegekre épülő kompozíciói síkban, Zakar József keramikusművész autonóm plasztikái térben hozzák létre a geometria harmóniáját.
2019. március 9 - 2019. április 28-ig

Gödöllői Iparművészeti Műhely

2100 Gödöllő, Körösfői u. 15 - 17.
Tel.: 28-419-660, www.gimhaz.hu
Nyitva: ápr. 1-jétől okt. 31-ig szombat–vasárnap 14–18 óráig, nov. 1-jétől márc. 31-ig szombat–vasárnap 14–17 óráig. Előzetes bejelentkezés alapján más napokon is látogatható.

- ZÁR(ol)VA – A gödöllői kastély titkos élete (1950–1990)

A rendszerváltás előtti négy évtizedben szigorúan őrzött szovjet laktanya és szociális otthon működött egymás mellett a gödöllői kastélyban. Erről az időszakról még sosem készült időszaki kiállítás. 15 diák arra vállalkozott, hogy a kastély szakmai csapatának irányításával felkutatja a fennmaradt emlékeket és bemutatja ezt az izgalmas, zárt világot a nagyközönségnek.
2018. november 8 - 2019. június 2-ig

Gödöllői Királyi Kastély

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.
Tel.: 28-410-124, www.kiralyikastely.hu
Nyitva: márc. 31-ig hétfő–csütörtök 10–16 óráig, péntek–vasárnap 10–17 óráig. Ápr. 1-jétől nov. 4-ig hétfő–csütörtök 9–17 óráig, péntek–vasárnap 10–18 óráig, valamint inden hónap első péntekén 10–20 óráig.
Múzeumpedagógus: Oravec-Kis Éva

- Időutazás a bronzkorba – A bronzkori hétköznapok hősei

A kiállítás két fő szálon keresztül mutatja be a bronzkori emberek hétköznapi, mégis kiemelkedő tevékenységét. Az egyik a szövés-fonás, a másik a fémművesség (bronzkovács).
A kiállítás tárgyi emlékeken alapszik, de látványos és innovatív installációja számos kiegészítő vizuális tartalmat ígér. A terem két oldalán párhuzamosan fut a két kézműves tevékenység bemutatása: nagyméretű nyomtatott molinókon és kisfilmeken keresztül ismertetik az érdeklődőkkel a szakmák fortélyait, akik így bepillantást nyernek a bronzkori életbe, megismerik a fent említett szakmák sajátosságait, valamint a korszak technikai színvonalát.
2018. október 14 - 2019. március 24-ig

Gödöllői Városi Múzeum

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28-421-997, www.godolloimuzeum.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 10–16 óráig. Hétfőn és kedden zárva.

Gyula

- Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum

Az Erkel Ferenc Területi Múzeum Magyarország harmadik legrégebben alapított vidéki múzeuma, Mogyoróssy János, a múlt értékeinek megőrzése iránt elkötelezett gyulai nemesember, gazdatiszt 1868-ban hozta létre. A múzeum alapításának 150 éves évfordulója alkalmából nyíló időszaki kiállítás a gyűjtemény jeles darabjai mellett eddig be nem mutatott műtárgyakat is a közönség elé tár. Ilyen például az a színarany koszorú, amit Erkel Ferenc 1888-ban, fél évszázados karnagyi jubileumán, a nemzet ajándékaként kapott. Itt találkozhatnak először azzal az 1849. január 1-én kelt Erkel kézirattal is, amit a napokban mutattak be a sajtónak, vagy azzal a bronz sisakkal is, ami 1872-ben került elő Endrődnél, s ami 1874-ben az elsők között jutott a gyulai múzeum tulajdonába. A kora vaskori sisak több mint 2500 éves, s megjárta az 1889-es párizsi világkiállítást is.
2018. szeptember 8 - 2019. szeptember 8-ig

Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont

5700 Gyula, Kossuth u. 15.
Tel.: 66-650-218, www.gyulaikastely.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Hajós

- Hajós régen és ma – fotókiállítás

Helyszín: a kastély kisépülete
2018. augusztus 16 -

Hajósi Barokk Kastély

6344 Hajós, Jókai u. 2.
Tel.: 78-504-006, hajosikastely.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva. Előzetes bejelentkezéssel más időpontokban is látogatható.

Kápolnásnyék

- Jelenlét – kiállítás a Szolnoki Művésztelep gyűjteményéből

A kiállításon a Művésztelep nagyszerű művészeinek - Pogány Gábor Benő szobrászművész, Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, Szabó György Munkácsy-díjas szobrászművész, Révi Norbert szobrászművész, Baráth Fábián szobrászművész, Fazekas Magdolna festőművész, Soosur Georgius festőművész, Király György festőművész - alkotásai láthatók.
2019. január 21 - 2019. március 22-ig

- KÉP-TÖRTÉNETEK a magyar grafika mestereitől

A kiállítás betekintést nyújt a kortárs magyar grafika izgalmas és varázslatosan sokszínű világába. A kiállítás az egyes művészektől nem különálló alkotásokat, hanem sorozatokat vagy tematikus műcsoportokat mutat be. Ezeken a rendhagyó „történeteken” keresztül a tárlat felvillantja az irodalom, a történelem és a zenei élet fontosabb személyiségeit és meghatározó eseményeit, foglalkozik a 21. század emberét érintő problémákkal, továbbá betekintést enged a művészi alkotómunka izgalmas világába.
2019. március 22 - 2019. július 7-ig

Halász-kastély

2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 21-292 0471, www.halaszkastely.hu
Nyitva: minden nap 10–18 óráig.

Dunaújváros

- Az I. világháború emlékezete – kiállítás Ősz Tamás Zsolt magángyűjteményéből

„Egy ember halála tragédia, milliók halála statisztika”- mondta Sztálin. Bármely háborúban a hatalmas számok mögött, hajlamosak vagyunk átsiklani az egyéni sorsokon, a személyes vonatkozásokon. Ezen tárgyak mind a kisembert mutatják be, aki a legtöbbet áldozta fel a hatalmasok játszmájában. Minden darab, a hazatérés reményét hordozza magában. Emlékezzünk mindazokra, akiket elsodortak a történelem viharai.”
2018. november 6 - 2019. március 31-ig

- Régészeti kiállítás

2018. december 14 – 2019. március

Intercisa Múzeum

2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.
Tel.: 25-411-315, www.intercisamuzeum.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–16 óráig. Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva. Minden hónap első vasárnapján, 14–18 óráig ingyenesen látogatható.

- D-terv – a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Dunaújvárosról

A „D-terv”: pillantás egy városra, annak múltjára, jelenére, jövőjére. Letapogatás, kutatás, újratervezés. A város nyomainak, hangjainak, képeinek olvasása, nyomhagyás, séta. Egy különleges, relatíve „új”, az 1950-es években szinte a semmiből, egy ideológiából ki-és felhúzott város, vagy inkább utópia létmódjának, jeleinek körüljárása. Fejlesztések és variációk egy motívumra, kimozdítások, újraírások, élvezetek. Egy másik topográfia.
A „D-terv” a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója nyolc hónapos, előadásokat, és terepmunkát is magába foglaló kutatási projektjének eredménye.
Kiállítóművészek: A Fehér Vera, Fromm Balázs, Kiss Richárd, Lázár Dóri, Martinkó Márk, Nagy Tibor, Németh Domonkos Tamás, Pólya Zsombor, Regős Benedek
2019. január 18 - 2019. március 29-ig

Kortárs Művészeti Intézet– Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.
Tel.: 25-412-220, www.ica-d.hu
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon, valamint dec. 23-án és dec. 30-án zárva.

Nyíregyháza

- Jégkorszak – a Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása

A Jégkorszak című kiállítás minden korosztálynak szóló izgalmas felfedező, nyomozó út, ahol találkozhat olyan kihalt fajok csontvázaival és preparátumaival, amelyekkel az ősember naponta farkasszemet nézett. Megismerheti, hogyan válhatott a Kárpát-medence a különböző állat- és növényfajok menedékterületévé és milyen állatok maradványai kerültek elő a megye területéről.
2019. január 22 - 2019. március 31-ig

Jósa András Múzeum

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Tel.: 42-315-722, www.josamuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Babolcsi Andrea

- Régi dolgok, újabb idők – Főispánok a Kállay családban

A kiállításban egy főispáni hivatal látható. Kállay András (1839–1919), és fia Kállay Miklós (1887–1967) személyét, valamint azt a korszakot mutatja be, amelyben éltek és főispánként tevékenykedtek. Kállay Andrást 130 évvel ezelőtt 1889-ben iktatták be Szabolcs vármegye főispáni székébe, míg fia Miklós 90 évvel ezelőtt 1929-ben volt utoljára Szabolcs vármegye főispánja. A tárlat korabeli dokumentumokat és személyes tárgyakat is tartalmaz.
2019. április 9 - 2019. december 1-ig

Kállay Gyűjtemény

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. II/8.
Tel.: 42-310-566, www.kallaygyujtemeny.hu
Nyitva: hétfő–csütörtök 8–16 óráig, pénteken 8–14 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

Kőszeg

- Az arc – a Kőszegi Művészeti Eegyesület témakiállítása

2019. február 1 - 2019. március 5-ig

- id. Ördögh László műveinek kiállítása

2019. március 8 - 2019. április 3-ig

- III. Szent Görgy-napi Biennálé a Csók István Művészkör szervezésében

2019. április 5 - 2019. április 25-ig

- Christian Burkhardt kiállítása

2019. április 26 -

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház

9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.
Tel.: 94-360-113, www.jurisicsvar.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva, illetve előzetes bejelentkezéssel csoportok számára látogatható.

Fehérvárcsurgó

- A jelen találkozása a múlttal ... – a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása

A kiállított művek klasszikus és kortárs szépségei mellett első ízben csodálhatják meg Károlyi Geraldine 1881 júliusában megrendezett esküvőjének személyes családi abroszát is, amely megmenekült, amikor a családnak 1946-ban kisemmizetten el kellett hagynia Magyarországot. Visszatérve, hogy helyreállítsák és újra életet adjanak a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélynak, a család visszahozott mindazt, amit meg tudta menteni, és a kevés tárgy között ez az abrosz és a hozzá illő szalvéták is visszakerültek.
2019. február 21 - 2019. március 25-ig

Károlyi Kastély

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 2.
Tel.: 22-578-080, www.karolyikastely.hu
Nyitva: minden nap ápr. 1-jétől okt. 31-ig 10–18 óráig, nov. 1-jétől márc. 31-ig 10–17 óráig.

Tihany

- Etűdök II. – Kortárs képzőművészeti válogatás

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány válogatásában bemutatott és megvételre kínált alkotások a képzőművészet különböző szegmenseibe vezetik be a nézőt, egyfajta útmutatóként szolgálva a művészetek iránt elkötelezettek számára. Az alkotásokon keresztül bepillantást nyerhetünk egy gazdag hagyományba, amely kontextust ad a műveknek és új értelmezési lehetőségeket mutat fel. A műtárgyakkal való személyes találkozás, az alkotásokkal egy térben való lét pedig megteremti azt a perszonális kapcsolatot mű és nézője között, amely már a személyes ízlést szólítja meg.
Többek között Csernus Tibor, Buda István, Takáts Márton, Gesztely Nagy Zsuzsa, Gáll Gregor, Matteo Massagrande, Veress Pál, Buda István, Szabó Vladimir, Adorján Attila, Katona Zsuzsa, Kovács Tamás, Várnagy Ildikó, Baska József, Vilhelm Károly, Schéner Mihály izgalmas alkotásai láthatóak, de számos Borsos Miklós grafika is érkezett, amelyek természetesen megvásárolhatók.
2019. március 31-ig

Kogart Tihany

8237 Tihany, Kossuth L. u. 10.
Tel.: 87-538-042, www.kogarttihany.hu
Nyitva: ápr. 1-jétől jún. 30-ig hétfő–vasárnap 10–18 óráig. Júl. 1-jétől aug. 31-ig hétfő–vasárnap 10–20 óráig. Szept. 1-jétől okt. 31-ig hétfő–vasárnap 10–18 óráig. Nov. 1-jétől márc. 31-ig péntek–vasárnap 10–16 óráig, hétfő–csütörtök zárva.

Komárom

- Válogatás a Képzőművészeti Gyűjteményből

A Magyar Kultúra Napja jó alkalmat te¬remt arra, hogy a múzeum bemutassa az új szer¬zeményeit és a gyűjtemény néhány régi darabját. 2018-ban a múzeum gyűjteményébe került többek között, Rafael Viktorné hagyatékaként Rafael Viktor Győző festőművész két alkotása, pályázati forrásból Szamódy Zsolt fotóművésznek a komáromi erődrendszer 1990-es évek eleji állapotát megörökítő 20 db fotója, valamint ajándékként Nagy Márton komáromi rajztanár néhány képe. A régi alkotások közül az érdeklődők megcsodálhatják az 1930-ban, mindössze 28 évesen elhunyt Rauscher György festőművész néhány, az art deco-korszakából származó képe mellett az egyik leghíresebb festményét, a Talmudistát, valamint Kecskés Ágnes gobeliművész Himnusz című falikárpitját és Berecz Gyula szobrászművész mellszobrait.
2019. január 25 - 2019. április 7-ig

- Az 1848/49-es szabadságharc komáromi ábrázolásai

2019. április 25 -

Komáromi Klapka György Múzeum

2900 Komárom, Kelemen László u. 22.
Tel.: 34-344-697, www.kgym.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

Szécsény

- Losonc festője – Gyurkovits Ferenc (1876–1968) élete és munkássága

2019. január 22 - 2019. március 3-ig

Kubinyi Ferenc Múzeum

3170 Szécsény, Ady E. u. 7.
Tel.: 32-370-143, www.kubinyimuzeum.hu
Nyitva: máj. 1-jétől szept. 30-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Okt. 1-jétől ápr. 30-ig kedd–vasárnap 10–16 óráig, hétfőn zárva.

Tata

- Árnyék – Varga Bálint képgrafikus kiállítása

2019. március 1 -

- A magyar dinók nyomában

A kiállítás a Magyar Dinoszaurusz-kutató expedíció kiemelt kutatási helyszínét, Iharkutat mutatja be. 85 millió évvel ezelőttre, a Bakony akkor még teljesen más képet mutató környezetébe kalauzoljuk el a látogatót; ásatási leletekkel, képekkel, rekonstrukciós rajzokkal, valamint 3D animációval mutatjuk be az akkori növény- és állatvilágot, kiemelt szerepet adva a magyar dinoszauruszoknak. Egy kicsinyített ásatási területen pedig bárki kipróbálhatja magát paleontológusként.
2019. áprilisig

- Tata? Tóváros?–Tatatóváros! – kiállítás az 1938-as városegyesítés 80. évfordulója alkalmából

2019. márciusig

Kuny Domokos Múzeum

2890 Tata, Váralja u. 1-3. (Vár)
Tel.: 34-381-251, kunymuzeum.hu
Nyitva: kedd–csütörtök 9–17 óráig, péntek–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
Múzeumpedagógus: Szabó Éva

Vác

- Fejős László grafikusművész kiállítása

2019. március 8 - 2019. április 8-ig

- M. Garami Mária, a 2018-ban rendezett “Tavaszi szél vizet áraszt…” c. biennálé különdíjasának kiállítása

2019. március 29 - 2019. április 17-ig

- Sári Antal festőművész retrospektív kiállítása

2019. április 12 - 2019. május 7-ig

Madách Imre Művelődési Központ

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.
Tel.: 27-316-411, www.mimk.vac.hu
Nyitva: hétfő–péntek 8–22 óráig. Júl. 23-tól szept. 1-jéig hétfő–péntek 8–20 óráig. Szombaton és vasárnap változó nyitva tartással, mely megtalálható: www.mimk.vac.hu weboldalon.

Százhalombatta

- A nagy háború és Batta

A kiállítás a fronti és az itthoni hétköznapok emberi oldalát mutatja be festett jelenetekkel, mini enteriőrökkel, irodalmi idézetekkel, fotókkal, levelezőlapokkal, a Hadtörténeti Múzeumtól és magánszemélyektől kölcsönkapott relikviákkal.
Az első világháború időszakában Százhalombattán körülbelül 1600-an éltek, ebből hatszázan voltak keresők. A nemek és a nemzetiségiek aránya nagyjából azonos volt. Körülbelül 300 főre tehetjük azon férfiak számát, akiket behívtak frontszolgálatra, kiknek jelenléte, munkája hiányzott a családból, a falu közösségéből, mindennapjaiból. Míg a frontszolgálatosok heteken, hónapokon, éveken keresztül a háború borzalmait élték – fegyverropogás, lövészárok, éhezés, sebesülés, halál –, az itthon maradtak próbáltak úrrá lenni a nehézségeken és nem feladni a reményt, hogy szerettük egészségesen hazatér. Sokan nem tértek haza, sokan súlyos sebesüléseket szereztek és sokuk sorsa a mai napig ismeretlen.
2018. november 12 - 2019. március 4-ig

- Hadi festők a Nagy Háborúban – kiegészítő kiállítás

2019. február 7 - 2019. március 31-ig

"Matrica" Múzeum és Régészeti Park

2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 1-3.
Tel.: 23-354 591, www.matricamuzeum.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 11–17 óráig, hétfőn és kedden zárva. Régészeti Park: ápr. 1. és okt. 31. között, szerda–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn és kedden zárva.

Balassagyarmat

- Karcolatok – válogatás Jánossy Ferenc grafikai munkásságából

Linómetszetek, illusztrációk, festménytanulmányok, skiccek és először egyben kiállított 18 darab szürrealista alumíniumkarc-sorozat 1946-48-ból.
2018. szeptember 13 - 2019. február 26-ig

Palóc Múzeum

2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
Tel.: 35-500-133, www.palocmuzeum.hu
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

Pannonhalma

- Konfliktus és kiengesztelődés – válogatás a Főapátsági Múzeum grafikai gyűjteményéből

2019. március 17-ig

Pannonhalmi Apátsági Múzeum

9090 Pannonhalma, Mátyás király u. 1–3.
Tel.: 96-570-220, apatsagimuzeum.hu
Nyitva: febr. 1-jétől márc. 20-ig kedd–vasárnap 10–15 óráig, hétfőn zárva. Márc. 21-ig ápr. 30-ig kedd–vasárnap 10–16 óráig. Máj. 1-jétől 31-ig hétfő–vasárnap 9–17 óráig. Jún. 1-jétől aug. 31-ig hétfő–vasárnap 9–18 óráig. Szept. 1-jétől 30-ig hétfő–vasárnap 9–17 óráig. Okt. 1-jétől nov. 11-ig kedd–vasárnap 9–16 óráig, hétfőn zárva. Nov. 12-től dec. 31-ig kedd–vasárnap 10–15 óráig, hétfőn zárva.

Balatonfüred

- Felhőjáték – a Szenior Fotográfusok Klubjának kiállítása

2019. február 6 - 2019. június 7-ig

Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériája (Balatonfüred)

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Tel.: 87-581-220, www.balatonfured.hu
Nyitva: hétfő és szerda 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–13 óráig. Kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap zárva.

- Cilinder és lokni – Osztrák biedermeier képek a Szépművészeti Múzeumból

A Szépművészeti Múzeum egyik legnépszerűbb műtárgy együtteséből kínál hosszabb időre egy gazdag válogatást a balatonfüredi Vaszary Galéria. A 19. század első felében és közepén egész Közép-Európában divatossá vált, biedermeier néven ismert művészeti stílus kialakulása a középpolgárság megerősödésével, a városi fejlődés fellendülésével van szoros összefüggésben. A feltörekvő új társadalmi erő igyekezett saját ízlése szerint megformálni környezetét, a művészeti és lakberendezési termékek megválasztásakor elsődleges szempont volt a lakótérben a komfortérzet kialakítása. Jellemző festészeti műfajok voltak a portré, az életkép és a csendélet.
A mintegy 50 műalkotásból álló tárlaton olyan kiváló festők alkotásaival találkozhatnak, mint Friedrich von Amerling, Johann Nepomuk Ender, Franz Eybl, Friedrich Gauermann, August von Pettenkofen, Johann Baptist Reiter vagy Ferdinand Georg Waldmüller.
2015. június 13 - 2020. január 5-ig

- Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása

A kiállítás beteljesíti Lesznai Anna, azaz Máli (1885–1966) vágyát: formába váltja iparművészeti terveit, bemutatja meséit, verseit, életművét és életútjának állomásait. Lesznai művészetét a legkülönfélébb műfajokban teljesítette ki: virágokat és gyümölcsöket dúsan ontó terveiben, vers- és mesekönyveiben és manufaktúrájában, lakásművészeti termékeinek gyártásával. Varázsos személyiségét képekbe festette, párnákba hímezte, és versekbe öntötte. Zoób Kati majd egy évszázad távlatából nyújt kezet Lesznai Annának: átszűrve alkotói egyéniségén Lesznai motívumait létrehozta mesékre alapozott új kollekcióját. A kiállítás eljátszik a „mi lett volna, ha” gondolatával, és Zoób Kati ruhái mellett tárgyiasítja Máli soha meg nem valósult terveit, képekké váltja irodalmi alkotásait és megidézi kortársait is. Ki-be jár a műfajok között, felülírja azok határait, a kiállítás installációjában szavakkal, szövegekkel, textilekkel, szőttesekkel, szövetekkel, fonallal és cérnával játszik.
2018. augusztus 12 - 2019. május 12-ig

- Balatoni nyár – Írófényképek az 1950-es, '60-as, '70-es évekből

2019. március 16 - 2019. július 14-ig

- Vizek – válogatás a magyar és nyugat-európai impresszionizmus remekeiből

Az életadó őselem, a víz eszmeiségét körüljárva tekinthetik meg a legnagyobb mesterek munkáit. A 19. század második felének és a 20. század elejének magyar és nemzetközi anyagából felépülő tárlat hidat épít stílusok és évtizedek között: Munkácsy Mihály, Csók István, Ferenczy Károly, Szinyei Merse Pál, Vaszary János művei a barbizoni Gustave Courbet-vel és Charles-François Daubigny-vel vagy Leo Putz lírai impresszionista vásznaival lépnek párbeszédbe.
2019. június 1 - 2020. január 5-ig

Vaszary Galéria

8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
Tel.: 87-950-876, www.vaszaryvilla.hu
Nyitva: aug. 20-ig hétfő–vasárnap 10–20 óráig. Aug. 21-től szept. 30-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Okt. 1-jétől 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Nov. 1-jétől 2019. jan. 6-ig szerda–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn és kedden zárva. Dec. 27–30. és dec. 31.–jan. 1. között zárva.

Sárospatak

- Obszidián a Tokaji-hegységben: a kőkorszaki Európa ipari központja

2019. április 3 - 2019. június 10-ig

- Rákóczi – kiállítás a Rákóczi-év keretében

2019. május 11 - 2019. október 30-ig

Rákóczi Múzeum – a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítóhelye

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.
Tel.: 36-47-311-083, www.rakoczimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Belépő jegy vásárlása: 17.15-ig.

Szeged

- Aknay János 70 – életműkiállítás

Nagyszabású kiállítással tiszteleg a REÖK a Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Aknay János előtt. Február 28-tól, az alkotó 70. születésnapjától több mint kétszáz Aknay-művet láthatnak a szegedi Reök-palotában. Az átfogó, életmű jellegű tárlat az aktív mester mindegyik korszakából prezentál jelentős műveket. Kiemelkedő festői és grafikusi tevékenységének számos visszatérő motívumát fedezhetik fel: ilyenek a ház, az angyal, bábu, kereszt, ablak, végül teljesen egyéni stílust a magyar és székely rovásírás motívumainak alkalmazásával teremtett.
2019. február 28 - 2019. április 29-ig

- XXXX. Nyári Tárlat

A biennálé-rendszerű kiállítás az ország egyik legjelentősebb képzőművészeti seregszemléje, ahol a legjobb hazai kortárs képzőművészek alkotásait láthatják. Mindenkori célja, hogy bemutassa a kortárs magyar törekvéseket, a hazai táblaképfestészetről, grafikáról és plasztikai áramlatokról átfogó és hiteles, stilárisan sokszínű képet nyújtson. A tárlaton megjelennek figuratív és nonfiguratív alkotások ugyanúgy, mint a lírai absztrakt vagy a fotó- és hiperrealista művek.
2019. május 23 - 2019. július 14-ig

Reök – Regionális Összművészeti Központ

6720 Szeged, Magyar Ede tér 2.
Tel.: 62-471-411, www.reok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

- (É)TREND – Az egészséges táplálkozás és fogyókúra „szakirodalma” – a 19. század második felétől a 20. század elejéig

2019. január 10 - 2019. február 27-ig

- Az elpusztult Szeged

A dokumentumkiállítás a Szeged városát 140 éve romba döntő nagy árvíz történéseit idézi fel.
2019. január 24 - 2019. április 3-ig

- Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger

A Házasság hete alkalmából megrendezésre kerülő tárlat középpontjában idén a házassági üdvözletek, jókívánságok állnak. Korabeli táviratgyűjtemények, kötetek, sajtóhíradások segítségével mutatják meg a századfordulón köttetett házasságok szellemiségét.
2019. január 24 - 2019. március 6-ig

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Tel.: 62-425-525, www.sk-szeged.hu
Nyitva: hétfő–szerda és péntek 9–19 óráig, csütörtökön 13–19 óráig, szombaton 10–16 óráig. Vasárnap zárva.

Balmazújváros

- Alkotások az évek sodrásában – válogatás Dr. Cs. Tóth János képzőművészeti gyűjteményéből

A tárlaton 94 művész több, mint 100 műve lesz látható.
2019. január 22 - 2019. február 28-ig

- Fotókiállítás a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár digitális archívumából

A kiállítás Balmazújváros várossá avatásának 30 éves évfordulójához kötődő programsorozatba illeszkedik. Az archívumban található fotókon keresztül kerül bemutatásra a város története, régmúltja. Ehhez hasonló kiállítás volt már korábban, Molnár Edit Gyepsori emberek c. anyaga. A mostani kiállítás abban különbözik ettől, hogy nem hivatásos fotós szemével mutatja be Balmazújváros életét, hanem az archívumban található képek, magánszemélyektől származnak.
2019. március 15 - 2019. április 10-ig

- Petrovics Nikolett, Szatmáriné Győri Tünde és ifj. Mihalkó Gyula, a népművészet ifjú mestereinek kiállítása

A kiállítás jól illeszkedik abba a sorba, amely a helyi értékeket mutatja be: most az ifjú mesterek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.
2019. március 15 - 2019. április 10-ig

- Végtelen sokféleség / A rovarok birodalma – a Magyar Természetudományi Múzeum vándorkiállítása

Ez az interaktív kiállítás a legnépesebb állatcsoport, a rovarok titokzatos világába kalauzolja el a látogatókat. Szó szerint nagyító alá veszik ezeket a kicsi élőlényeket, a számtalan rovarpreparátum mellett a nagyméretű makettek, a szakértők által írt ismertetők és az interaktív játékok ígérnek igazi családi időtöltést. A kisebbek cincéreket öltöztethetnek, játszhatnak memóriajátékot a katicabogarakkal és elmélyedhetnek a rovarrekordokban. A kiállításhoz kapcsolódóan játékos vetélkedőt is szerveznek gyerekeknek.
2019. április 23 - 2019. június 9-ig

Semsey Kastély (Semsey Andor Múzeum)

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 2.
Tel.: 52-821-555, www.semseykastely.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Szolnok

- Munkácsy Szolnokon – 175 éve született Munkácsy Mihály

Válogatást Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója alkalmából a Pákh-gyűjtemény és a Munkácsy Mihály Múzeum anyagából
2019. január 12 - 2019. április 7-ig

Szolnoki Galéria – a Damjanich János Múzeum kiállítóhelye

5000 Szolnok, Templom u. 2.
Tel.: 56-513-640, www.djm.hu
Nyitva. kedd–vasárnap 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

Zebegény

- Átlényegítés – Szakralitás Szőnyi István festészetében

Szőnyi István életműve messze túl mutat a már jól ismert táblaképfestészeten, jelentős grafikai munkássága mellett, falképfestészete is kitüntetett figyelmet érdemel. Szőnyi pályájának fontos állomása, amikor 1941-ben a győri Szent Imre-templom freskóira kiírt pályázatot ő nyerte el. A gondos előkészítő munkának gyümölcseit, azaz a valódi modellek után készített tanulmányrajzait már korábban láthatta a közönség. A kiállítás bemutatja a megvalósult győri freskó terveit - a kész freskó reprodukciói mellett - a csornai templom végül nem kivitelezett pannóit a korszak egyházi festészetének kontextusában. A kiállításon keresztül megismerhetik az ikonográfiai jellegzetességeit, a falképfestészet jellegzetes technikáit.
2018. szeptember 15 - 2019. május 26-ig

Szőnyi István Emlékmúzeum

2627 Zebegény, Bartóky u. 7.
Tel.: 27-620-161, www.szonyimuzeum.hu
Nyitva: nov. 1-jétől febr. 28-ig péntek–vasárnap 10–16 óráig. Márc. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva. Ettől eltérő időben előzetes bejelentés szükséges.

Tokaj

- Mandalák varázslatos világa

2019. március 8 -

Tokaji Múzeum

3910 Tokaj, Bethlen Gábor u. 7.
Tel.: 47-552-050, www.tokajimuzeum.hu
Nyitva: nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–péntek 9–17 óráig, szombat–vasárnap 10–16 óráig, hétfőn zárva. Ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

- Borsitól Kassáig – II. Rákóczi Ferenc élete bélyegeken és képeslapokon (Lezsák Miklós magángyűjteményéből)

2019. március 27 - 2019. június 20-ig

- Vasútmodell a XX. századból

2019. május 24 - 2019. július 10-ig

- Ősök és hagyományok (hagyományos paraszti munkák) – a Hermann Ottó Múzeum vándorkiállítása

2019. július 15 - 2019. november 10-ig

Világörökségi Bormúzeum

3910 Tokaj, Serház út 55.
Tel.: 47-552-050, www.bormuzeum.eu
Nyitva: nov. 1-jétől márc. 31-ig kedd–péntek 9–17 óráig, szombat–vasárnap 10–16 óráig, hétfőn zárva. Ápr. 1-jétől okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

Kalocsa

- „És álljon a domb, a multak jele..." – Dusnok–Halom régészeti kutatása

2016 tavaszán Dusnok-Halom lelőhelyről két honfoglalás kori rozettás lószerszámveret, valamint egy szarmata, emailos díszítésű fibula került a kalocsai múzeumba. A Viski Károly Múzeum a Türr István Múzeum munkatársainak segítségével 2016-ban leletmentést, 2017-ben pedig tervásatást folytatott a területen. A feltárás eredményei Kárpát-medencei viszonylatban is kiemelkedők. A lelőhelyről bebizonyosodott, hogy valóban emberkéz alkotta mesterséges halomról van szó, mely egy rézkori sírkamrát rejtett magában. A halomba a későbbi korokban is temetkeztek, az ásatások során bronzkori, szarmata és honfoglalás kori sírok is előkerültek.
2018. szeptember 15 -

Viski Károly Múzeum

6300 Kalocsa, Szent István király út 25.
Tel.: 78-462-351, www.viskikarolymuzeum.hu
Nyitva: márc. 15-től máj. 14-ig és szept. 16-tól okt. 31-ig kedd–szombat 9–17 óráig, vasárnap és hétfőn zárva. Máj. 15-től szept. 15-ig szerda–vasárnap 9–17 óráig, hétfőn és kedden zárva. Nov. 1-jétől márc. 14-ig zárva.

Dunakeszi

- Dunakeszi Művészek XXI. Nyári Tárlata

2018. augusztus 20 -

VOKE József Attila Művelődési Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Tel.: +36 27-540-350, www.vokejamk.hu
Nyitva: (kiállítások) hétfő-péntek 9-21 óráig. Szombaton és vasárnap zárva.

Kapcsolat

Lépj kapcsolatba velünk!


Artkalauz Kiállítási Magazin
Kiadó: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
4025 Debrecen, Nyugati u. 26. 1/1.
Főszerkesztő: Lantos Anikó

Tördelőszerkesztő: Kóté Zsolt
Megjelenik évente három alkalommal
A kiadvány és a weboldal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
Elérhetőség: info@artkalauz.hu