Sputnik Photos

A Sputnik Photos egy közép-kelet-európai művészformáció, akiknek projektjeivel mind gyakrabban találkozhatunk Európa múzeumaiban. Fotográfusai világszinten is elismert, többszörösen díjazott művészek, akiknek munkáiból most a Mai Manó Házban nyílt kiállítás. A képzelet geometriája című tárlaton a Sputnik fotósai egy izgalmas témát, a húszas-harmincas évek lengyel avantgárdjának művészeti és társadalmi aspektusait gondolták újra. A kiállításra Puklus Péter magyar képzőművészt is meghívták, hogy egy külső, jelen esetben hazai nézőpont is megszólalhasson.

A kiállítás kiindulópontja és a kiállítótérben látható, kifejezetten erre az alkalomra készített új munkák értelmezési kerete Lengyelország függetlenségének századik évfordulója. 1918 mérföldkő volt Lengyelország történelmében: kikiáltották az ország függetlenségét és megkezdődött a törvényalkotási munka. A demokrácia alapjainak megteremtése során Lengyelország Európában az elsők között biztosított teljes körű szavazati jogot a nőknek ugyanebben az évben. Ez a modern hozzáállás a társadalom számos területén érezhető volt, leginkább a technológiai fejlődés, az urbanizáció, az iparosodás és a kultúra terén. A felszínre törő kreativitás új szellemiséget teremtett, amely radikálisan ellenpontozta a fősodorbeli kulturális értékeket, s amelyet a progresszivitásba, a haladásba és innovációba vetett hit jellemzett. Ezek voltak az avantgárd paraméterei.

A Sputnik Photos tagjai felismerték, hogy az avantgárdnak, mint mozgalomnak a mai napig vannak releváns értékei, s ezek nemcsak a mostani kiállításra adnak számukra inspirációt, hanem a művészcsoport attitűdjére is hatással vannak. A csoport szellemiségét az együttműködésre alapuló művészi gyakorlat, a kísérletezés iránti elkötelezettség, a határozott társadalmi szerepvállalás és a non-komformizmus jellemzi, mely mind párhuzamba állítható az avantgárd modellel. Szabadon interpretálják az avantgárd látásmód idealizmusát, optimizmusát, erejét, és szembeállítják annak saját hibáival és korunk pesszimizmusával: a háborútól való félelemmel, a gépekből, a közgazdaságtanból, a politikából való kiábrándulással, valamint a környezet aggasztó állapotával.

A Sputnik Photos az elmúlt évtized során a fotográfia, a film eszközét, a fotókönyvek és zinek műfaját használta a múlt feldolgozásához és a jelen megértéséhez. Fókuszpontjukban mindig a tagok lakóhelyének számító közép-kelet-európai régióban megélt, közvetlen élet- és történelem-tapasztalat, valamint azoknak a szociálpolitikai folyamatoknak és szociokulturális jelenségeknek a vizsgálata áll, amelyek a Szovjetunió felbomlása óta a térség átalakulását hajtották. A csoport alkalmanként más művészekkel is együttműködik – e kiállítás esetében Puklus Péterrel – megteremtve ezzel egy érdekes, hazai hangot is megszólaltató párbeszéd lehetőségét.


Sputnik Photos: A képzelet geometriája
Mai Manó Ház, Budapest
2018. október 7-ig


GALÉRIA:
1. Puklus Péter: One thousand Polish hand
2. Rafal Milach: Black protest
3. Rafal Milach és Karolina Gembara: Performance (részlet)Galéria

Kapcsolat

Lépj kapcsolatba velünk!


Artkalauz Kiállítási Magazin
Kiadó: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
4025 Debrecen, Nyugati u. 26. 1/1.
Főszerkesztő: Lantos Anikó

Tördelőszerkesztő: Kóté Zsolt
Megjelenik évente három alkalommal
A kiadvány és a weboldal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
Elérhetőség: info@artkalauz.hu