Emlékezet és elvágyódás

Hunya Gábor gyűjteményéből rendezett kiállítást a gyulai Kohán Képtár. Az Emlékezet és elvágyódás című tárlaton a városból elszármazó, jó ideje Bécsben élő műgyűjtő kollekciójának több mint hatvan darabjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Hunya Gábor 1993-ban vette meg gyűjteményének első darabját, abban az időben, amikor már sok főmű gazdára talált a korszakból. Erős koncepcióra, szívósságra volt szükség, hogy a bécsi magyar gyűjtő – visszafele is építkezve – feldolgozhassa a gyűjteményben a számára fontos alkotók (többek között El Kazovszkij, Ujházi Péter, Birkás Ákos, Bukta Imre, Nádler István, Szirtes János, Szotyory László, Győrffy László, Nemes Csaba) életművét. Az Emlékezet és elvágyódás című kiállítás négy évtized képzőművészeti terméséből válogat: megjelenik benne a ’70-es évek neoavantgárdja, a ’80-as és ’90-es évek Új Szenzibilitása és a 2000-es évek szerteágazó törekvései közül az új festészet, a konceptuális, performatív és installatív művészettől a poszt-digitális alkotásokig.


A helyszín, a Kohán Képtáron kívül, a gyulai kastély Török tornya, egy alkotás pedig a városban kapott helyet. „Az emlékeink idővel átalakulnak, és ez a folyamat a műalkotásokban is visszatükröződik” – mondja Hunya Gábor a tárlat címéről, majd kiemel egy másik dimenziót is: a társadalom kollektív emlékezetét, amelyben a mai Magyarország erősen megosztott. A gyűjtő úgy véli: a különféle politikai erők leegyszerűsítve szeretnék ráerőltetni az emberekre álláspontjukat, ám a művészek ennél mindig jóval komplexebben, átfogóbban gondolkoznak és alkotnak. Aki elmélyed a művekben, láthatja, hogy a társadalmi párbeszédre számos lehetőség adódik, és hogy a művészek is erre igyekeznek ösztönözni mindenkit.

 

A kiállítás másik fontos eleme, hogy Gyula városa a magyarországi románok egyik szellemi és politikai központja is; Hunya Gábor kollekciójában pedig a magyaron kívül román, főleg bukaresti művészek alkotásai is megtalálhatók. Összesen 25 művész több mint 60 alkotása szerepel a mostani tárlaton, köztük öt román művész 14 alkotása – lehetőséget adva a határon átnyúló kulturális párbeszédre. A gyűjtő szentül hiszi, hogy a művészet: közkincs; mint mondja, a tárlat megtekintése mindenkinek ajánlott, aki nyitott a művészetre – és ehhez nem kell különösebb végzettség, előműveltség, csupán nyitott szemre és nyitott szívre van szükség.

 Emlékezet és elvágyódás – Magyar és román kortárs képzőművészet Hunya Gábor gyűjteményéből

Kohán Képtár, Gyula

2018. október 7-igGALÉRIA:

1./Főkép: Dumitru Gorzo: Három asszony

2. Birkás Ákos: Exercise

Galéria

Kapcsolat

Lépj kapcsolatba velünk!


Artkalauz Kiállítási Magazin
Kiadó: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
4025 Debrecen, Nyugati u. 26. 1/1.
Főszerkesztő: Lantos Anikó

Tördelőszerkesztő: Kóté Zsolt
Megjelenik évente három alkalommal
A kiadvány és a weboldal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
Elérhetőség: info@artkalauz.hu